Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Okolje: nov pristop k ocenjevanju strupenih mešanic kemikalij

Bruselj, 31. maja 2012 – Evropska komisija se zavezuje, da bo ustrezno obravnavala in ocenila možna tveganja pri mešanicah kemikalij. Vsak dan smo izpostavljeni mešanicam kemičnih snovi, ki imajo lahko na nas drugačen vpliv kot posamezne snovi. Evropska zakonodaja strogo omejuje količine določenih kemikalij v hrani, vodi, zraku in izdelkih, vendar so potencialni strupeni učinki mešanic kemikalij večinoma neraziskani. Komisija bo v skladu z novim pristopom določila prednostne mešanice, ki jih je treba oceniti. Poskrbela bo, da bodo različne veje evropske zakonodaje zagotavljale stalne ocene tveganj pri teh prednostnih mešanicah, in zapolnila vrzeli v potrebnem znanju za ocenjevanje mešanic.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Evropska zakonodaja zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred posameznimi kemikalijami, vendar moramo razširiti znanje o delovanju mešanic kemikalij. Področje je znanstveno zelo zapleteno, vendar to ne sme biti izgovor za neukrepanje. Kadar so prisotni utemeljeni razlogi, da mešanica kemikalij potencialno škodi zdravju ljudi ali okolju, bi bilo treba izvesti podrobnejšo oceno in nato tudi ustrezno ukrepati.“

Prvi izziv je določanje prednostnih mešanic, saj je potencialnih mešanic kemikalij veliko. Tako bomo sredstva lahko osredotočili na potencialno najbolj škodljive mešanice.

Čeprav obstajajo metode za ocenjevanje tveganj pri prednostnih mešanicah, še vedno primanjkuje podatkov in znanja. Vprašanje je zapleteno tudi zato, ker se evropska zakonodaja večinoma nanaša na določene skupine izdelkov, kot so fitofarmacevtska sredstva, biocidi, kozmetika, farmacevtski izdelki, zdravila za uporabo v veterinarski medicini in podobno. To lahko ovira usklajevanje in celostni pristop pri ocenjevanju mešanic, ki vsebujejo snovi iz drugih delov zakonodaje. Komisija bo zagotovila, da bo mešanica usklajeno in celostno ocenjena, takoj ko bo določena kot prednostna. Komisija bo do leta 2014 pripravila tudi tehnične smernice za kodifikacijo najboljše prakse ocenjevanja prednostnih mešanic.

Poleg tega se bo spopadla s pomanjkanjem podatkov in znanja ter izboljšala naše razumevanje mešanic, katerim smo izpostavljeni in ki zadevajo okolje. Uskladila bo zbirko podatkov in pregledala podatke o spremljanju, ki so bili zbrani v okviru evropske zakonodaje in raziskav, ki jih financira EU. Vzpostavila bo platformo za spremljanje podatkov o kemikalijah, leta 2015 pa bo izdala poročilo o doseženem napredku.

Ozadje

Kemikalije so v majhnih količinah prisotne v hrani in pijači, zdravilih, zraku, kozmetičnih in toaletnih izdelkih, oblačilih, pohištvu, igračah in vsem, s čimer smo v stiku. Mešanicam kemikalij smo izpostavljeni že od malih nog, prav tako pa so različnim snovem izpostavljene tudi živali in rastline.

Danska raziskava iz leta 2009 je preučevala izpostavljenost majhnih otrok, starih dve leti, mešanicam kemikalij v obliki več endokrinih motilcev hormonov. Raziskava se je osredotočila na njihovo izpostavljenost pri hrani in pijači, zraku v zaprtih prostorih in prahu, oblačilih in čevljih, pri stiku z igračami, uporabi zdravstvenih in higienskih izdelkov in pri stiku s predmeti, kot so podloge za previjanje in kopalnični predpražniki. Rezultati raziskave so na podlagi predvidene koncentracije različnih snovi pokazali, da je treba zmanjšati izpostavljenost majhnih otrok številnim snovem, ki so bile zajete v raziskavo.

Nov pristop Komisije se močno opira na nedavni mnenji treh „neprehranskih“ znanstvenih odborov: „Toksičnost in ocenjevanje mešanic kemikalij“ ter „Poročilo o trenutnem stanju na področju toksičnosti mešanic“.

Nadaljnje informacije in povezava na sporočilo:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Glej tudi MEMO/12/392

Kontakti :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar