Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Mediu: O nouă abordare pentru evaluarea amestecurilor chimice toxice

Bruxelles, 31 mai 2012 – Comisia se angajează să se asigure că riscurile potențiale asociate amestecurilor de substanțe chimice sunt corect înțelese și evaluate. Suntem expuși în permanență unor amestecuri de substanțe chimice, și aceste combinații ne pot afecta în moduri care substanțele individuale nu o fac. Legislația UE stabilește limite stricte pentru cantitățile în care poate fi autorizată prezența anumitor substanțe chimice în alimente, apă, aer și în produsele prelucrate, dar eventualele efecte toxice ale acestor substanțe chimice luate în combinație sunt rareori analizate. În cadrul noii abordări, Comisia va identifica amestecuri care trebuie evaluate în mod prioritar, se va asigura că diferitele elemente ale legislației UE oferă evaluări coerente ale riscurilor pe care le prezintă astfel de amestecuri prioritare și va completa lacunele existente în cunoștințele științifice necesare pentru evaluarea amestecurilor.

Comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Legislația europeană asigură un nivel ridicat de protecție împotriva substanțelor chimice individuale, dar trebuie să știm mai multe despre modul în care acționează combinațiile de substanțe chimice. Este un domeniu de mare complexitate științifică, însă această complexitate nu trebuie să scuze lipsa acțiunilor. Atunci când avem motive întemeiate să credem că un amestec de substanțe chimice prezintă un pericol potențial la adresa sănătății umane sau a mediului ar trebui realizată o evaluare mai detaliată și ar trebui să luăm măsurile adecvate.”

Întrucât numărul combinațiilor chimice posibile este foarte mare, prima provocare în cadrul noii abordări va consta în identificarea unor amestecuri prioritare, astfel încât resursele să se concentreze pe combinațiile cu cel mai mare potențial de risc.

Există metodologii pentru evaluarea riscurilor pe care le prezintă amestecurile prioritare, dar rămân și numeroase lacune în ceea ce privește datele și cunoștințele. Problema este agravată de faptul că numeroase acte legislative ale UE se axează pe grupuri specifice, referindu-se la produse pentru protecția plantelor, biocide, cosmetice, farmaceutice, medicamente de uz veterinar ș.a.m.d. Această situație poate împiedica efectuarea unor evaluări coordonate și integrate ale amestecurilor care conțin substanțe care intră sub incidența mai multor acte legislative diferite. Comisia se va asigura că, de îndată ce se identifică un amestec prioritar, acesta este evaluat într-o manieră coordonată și integrată. Până în 2014, Comisia va elabora și orientări tehnice pentru codificarea celor mai bune practici de evaluare a amestecurilor prioritare.

De asemenea, Comisia va aborda problema anumitor lacune existente la nivelul datelor și cunoștințelor, pentru o asigura o mai bună înțelegere a amestecurilor la care sunt expuși oamenii și mediul. Comisia va coordona colectarea de date și analizarea datelor de monitorizare colectate în contextul legislației UE și al programelor de cercetare finanțate de UE și va crea o platformă pentru datele de monitorizare chimică. În 2015, Comisia va elabora un raport dedicat trecerii în revistă a progreselor înregistrate.

Context

Produsele chimice ne înconjoară în cantități mici în fiecare zi, în alimente și băuturi, în medicamente, în aerul pe care-l respirăm, în produsele cosmetice și produsele pentru întreținerea sănătății, în îmbrăcăminte, mobilier, jucării și în toate lucrurile cu care intrăm în contact. Expunerea noastră la acest amestec de substanțe chimice începe în perioada intrauterină, iar animalele și plantele sunt, de asemenea, expuse la o gamă de diferite substanțe.

Un studiu efectuat în 2009 în Danemarca a analizat expunerea copiilor mici (în vârstă de 2 ani) la amestecuri de substanțe chimice sub formă de perturbatori endocrini multipli. Studiul a analizat expunerea prin alimente și băuturi, prin aerul și praful din interiorul clădirilor, prin îmbrăcăminte și încălțăminte, prin contactul cu jucăriile, prin aplicarea unor produse de întreținere a sănătății și de igienă și prin contactul cu articole precum saltelele pentru schimbat scutecele și covorașele de baie. S-a tras concluzia că este necesară reducerea expunerii copiilor mici la o serie de substanțe examinate în studiu, în funcție de concentrația preconizată a diverselor substanțe.

Noua abordare a Comisiei se întemeiază în mare măsură pe recentul aviz al celor trei comitete științifice nealimentare Toxicitatea și evaluarea amestecurilor chimice”, precum și pe „Raportul privind situația actuală în materie de toxicitate a amestecurilor”.

Informații suplimentare și link către comunicare:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

A se vedea de asemenea MEMO/12/392

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar