Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide – jauna pieeja toksisku ķīmisko vielu maisījumu novērtēšanai

Briselē, 2012. gada 31. maijā. Komisija ir apņēmusies panākt, lai potenciālie riski, kas saistīti ar ķīmisko vielu maisījumiem, tiktu pareizi izprasti un novērtēti. Katru dienu nonākam saskarē ar ķīmisko vielu maisījumiem, un šīs vielu kombinācijas var ietekmēt mūs tādā veidā, kā to nevar atsevišķas vielas. ES tiesību aktos ir noteikti stingri ierobežojumi attiecībā uz konkrētu ķīmisko vielu daudzumu, kādu drīkst saturēt pārtika, ūdens, gaiss un rūpniecības preces, taču reti kad tiek pārbaudīta potenciālā toksiskā ietekme, ko var radīt šo ķīmisko vielu kombinācijas. Saskaņā ar jauno pieeju Komisija noteiks maisījumus, kas ir novērtēšanas prioritātes, pārliecināsies par to, ka dažādās jomās pieņemtie ES tiesību akti nodrošina šādu prioritāru maisījumu konsekventu riska novērtējumu, un novērsīs maisījumu novērtēšanai vajadzīgās zinātniskās informācijas trūkumu.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “ES tiesību akti garantē augsta līmeņa aizsardzību pret atsevišķām ķīmiskām vielām, taču mums vajadzīgas dziļākas zināšanas par to, kāda ir ķīmisko vielu kombinētā ietekme. Tas ir ļoti sarežģīts zinātniskā darba lauks, taču tam piemītošā sarežģītība nedrīkst būt par bezdarbības attaisnojumu. Ja mums ir pamats domāt, ka ķīmisko vielu maisījums var potenciāli apdraudēt cilvēka veselību vai vidi, ir jāveic sīkāks novērtējums un attiecīgi jārīkojas.”

Tā kā ķīmisko vielu iespējamo kombināciju skaits ir ļoti liels, pirmais uzdevums, īstenojot jauno pieeju, ir noteikt prioritāros maisījumus, lai resursus varētu vērst uz kombinācijām ar iespējami kaitīgāko iedarbību.

Metodes prioritāro maisījumu riska novērtēšanai ir izstrādātas, taču trūkst daudzu datu un zināšanu. Jautājumu vēl vairāk sarežģī fakts, ka daudzi ES tiesību akti attiecas uz specifiskām grupām, piemēram, augu aizsardzības līdzekļiem, biocīdiem, kosmētikas līdzekļiem, farmaceitiskajiem līdzekļiem, dzīvniekiem paredzētām zālēm utt. Tas var kavēt tādu maisījumu koordinētu un integrētu novērtēšanu, kas satur vielas, uz kurām attiecas dažādi tiesību akti. Komisija nodrošinās to, ka prioritārie maisījumi tūlīt pēc to noteikšanas tiks novērtēti koordinētā un integrētā veidā. Līdz 2014. gadam Komisija izstrādās arī tehniskās vadlīnijas, lai iedibinātu prioritāro maisījumu novērtēšanas paraugpraksi.

Turklāt Komisija pievērsīsies datu un zināšanu trūkumam dažās jomās, lai uzlabotu informētību par maisījumiem, kas iedarbojas uz cilvēkiem un vidi. Tā koordinēs datu vākšanu un izvērtēs monitoringa datus, kas apkopoti saskaņā ar ES tiesību aktiem un ES finansētos pētījumos. Tā izveidos arī ķīmisko vielu monitoringa datu platformu. 2015. gadā Komisija sagatavos ziņojumu, lai apzinātu gūtos panākumus.

Pamatinformācija

Ar ķīmiskām vielām nelielos daudzumos ikdienā sastopamies ik uz soļa, tās ir mūsu ēdienos un dzērienos, zālēs, gaisā, kuru elpojam, kosmētikā un veselības aprūpes produktos, apģērbā, mēbelēs, rotaļlietās un visos citos priekšmetos, ar kuriem saskaramies. Šo ķīmisko vielu maisījumi sāk iedarboties uz cilvēku vēl pirms viņa dzimšanas, un arī augi un dzīvnieki ir pakļauti daudzu dažādu vielu kaitīgajai ietekmei.

Pētījumā, ko 2009. gadā veica Dānijā, tika pārbaudīta endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošu ķīmisko vielu maisījumu kaitīgā iedarbība uz divgadīgiem bērniem. Pētījumā tika pārbaudīta kaitīgā iedarbība, ko rada ēdienos un dzērienos, iekštelpu gaisā un putekļos, apģērbā un apavos, rotaļlietās, veselības aprūpes un higiēnas produktos un tādos priekšmetos kā, piemēram, maināmie paklāji un vannas istabas paklāji, esošās ķīmiskās vielas. Balstoties uz dažādo vielu prognozējamo koncentrāciju, pētījumā secināts, ka jāsamazina vairāku pētījuma aptverto vielu kaitīgā iedarbība uz maziem bērniem.

Jaunā Komisijas pieeja lielā mērā balstās uz atzinumu, ko nesen sniegušas trīs zinātniskās komitejas nepārtikas jautājumos, proti, Ķīmisko vielu toksiskums un novērtējums”, kā arī uz “Ziņojumu par aktualitātēm ķīmisko vielu maisījumu toksicitātes jomā”.

Vairāk informācijas un saite uz paziņojumu:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Skatīt arī MEMO/12/392

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar