Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. ES vertins cheminius mišinius

Briuselis, 2012 m. gegužės 31 d. Komisija priėmė dokumentą, kuriame numatė, kaip išaiškinti ir įvertinti pavojus, siejamus su cheminiais mišiniais buityje. Europos gyventojus nuolat supa cheminiai mišiniai, kurie gali žmones ir aplinką veikti kitaip nei atskiri juos sudarantys elementai. ES teisės aktuose nustatytos griežtos ribos, kiek tam tikrų cheminių medžiagų gali būti maiste, vandenyje, ore ir žmogaus gaminiuose, tačiau retai tiriama, kiek nuodingi gali kartu naudojamų cheminių medžiagų mišiniai. Pagal naujai priimtą dokumentą Komisija nustatys, kokius mišinius reikėtų ištirti pirmiausia, užtikrins, kad pagal skirtingus ES įstatymus vykdomo rizikos vertinimo rezultatai derėtų tarpusavyje ir kad būtų užpildytos cheminiams mišiniams įvertinti reikalingų mokslinių žinių spragos.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė ES teisės aktais užtikrinamas aukštas apsaugos nuo atskirų cheminių medžiagų lygis, tačiau mums reikia daugiau žinoti apie tai, koks yra cheminių mišinių poveikis. Mokslo požiūriu ši sritis labai sudėtinga, tačiau tai mūsų neatleidžia nuo pareigos veikti. Radę pagrindo manyti, kad cheminis mišinys gali kelti grėsmę žmonių sveikatai ar aplinkai, turėtume atlikti išsamesnį vertinimą ir imtis atitinkamų veiksmų.“

Kadangi galimų cheminių mišinių nepaprastai daug, tai pagal naują tvarką pirmiausia bus siekiama išskirti prioritetinius mišinius, kad turimais ištekliais būtų tiriami mišiniai, kurių poveikis labiausiai įtariamas kaip neigiamas.

Jau yra sukurta metodikų pirmos svarbos mišiniams vertinti, tačiau daugelio duomenų ir žinių dar trūksta. Užduotį apsunkina tai, kad dauguma ES teisės aktų reglamentuoja specifines grupes, kurias sudaro augalų apsaugos priemonės, biocidai, kosmetika, vaistai, veterinariniai vaistai ir kita. Toks skirstymas gali kliudyti koordinuotai ir integruotai įvertinti mišinius medžiagų, kurioms taikomi skirtingi teisės aktai. Komisija užtikrins, kad prioritetiniu pripažintas mišinys bus įvertintas koordinuotai ir integruotai. Iki 2014 m. Komisija taip pat parengs technines gaires, pagal kurias būtų kaupiama geriausia prioritetinių mišinių vertinimo patirtis.

Komisija taip pat sieks užpildyti duomenų ir žinių spragas, kad būtų geriau ištirti žmones ir aplinką veikiantys mišiniai. Ji koordinuos duomenų rinkimą ir peržiūrės stebėjimo duomenis, surinktus įgyvendinant ES teisės aktus ir vykdant ES finansuojamus mokslinius tyrimus. Ji taip pat sukurs duomenų apie cheminių medžiagų stebėjimo duomenų platformą. 2015 m. Komisija parengs ataskaitą, kurioje bus apžvelgta padaryta pažanga.

Bendroji informacija

Mus visur supa cheminės medžiagos: jų yra maiste ir gėrimuose, vaistuose, ore, kuriuo kvėpuojame, kosmetikos ir sveikatos priežiūros produktuose, drabužiuose, balduose, žaisluose ir visame, ką liečiame. Nuo pat gyvybės užsimezgimo žmogų, gyvūnus ir augalus veikia įvairiausi cheminiai mišiniai.

2009 m. Danijoje atliktas tyrimas, kurio metu nagrinėta, kaip įvairios endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos iš įvairių šaltinių veikia 2 metų vaikus. Atliekant šį tyrimą tirtas maiste ir gėrimuose, patalpų ore ir dulkėse, drabužiuose ir batuose, žaisluose, sveikatos priežiūros bei higienos produktuose ir tokiuos gaminiuose kaip vystymo paklotės ir vonios kilimėliai esančių cheminių medžiagų poveikis. Padaryta išvada, kad atsižvelgiant į prognozuojamą įvairių medžiagų koncentraciją reikia mažinti mažų vaikų sąlytį su daugeliu tyrimo metu tirtų medžiagų.

Naujas Komisijos metodas daugiausiai remiasi neseniai pateikta trijų mokslinių ne maisto prekes svarstančių ES komitetų nuomone Cheminių mišinių toksiškumas ir vertinimas“ ir „Naujausia mišinių toksiškumo ataskaita".

Daugiau informacijos ir nuoroda į Komisijos dokumentą:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Taip pat žr. MEMO/12/392

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon +32 2 295 35 93

Monica Westeren +32 2 299 18 30


Side Bar