Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: szemléletváltás a vegyi keverékek toxikusságának vizsgálatában

Brüsszel 2012. május 31. – A Bizottság mostantól különös gondot fordít arra, hogy a vegyi keverékekkel kapcsolatos lehetséges kockázatokat mindenki pontosan megértse és felmérje. Nap mint nap megannyi vegyi anyaggal találkozunk, melyek együttesen sokszor máshogyan hatnak ránk, mint külön-külön önmagukban. Az élelmiszerekben, a vízben, a levegőben és a különböző késztermékekben lévő vegyi anyagok bizonyos körének mennyiségét szigorú határértékekhez kötik az uniós törvények, ám ezen anyagok elegyeinek lehetséges toxikus hatásait eddig csak ritkán vizsgálták. A Bizottság ezért a vegyi anyagok kiemelt keverékeinek meghatározásával újfajta szemléletet kíván bevezetni e téren, és egyben gondoskodik arról, hogy az EU a szabályozás különböző területein következetesen értékelje az ezen keverékekkel összefüggő kockázatokat, és pótolni lehessen a keverékek hatásainak felméréséhez szükséges, jelenleg még hiányos tudományos ismereteket.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így fogalmazott: „Jóllehet az uniós jogszabályok az egyes vegyi összetevők tekintetében kellően magas szintű védelmet biztosítanak, többet kell tudnunk ezen anyagok kölcsönhatásairól. Tudományos szempontból ez rendkívül összetett feladat, de ez nem lehet ürügy a tétlenségre. Ha jó okunk van azt feltételezni, hogy egy bizonyos vegyi keverék potenciálisan veszélyes az egészségre vagy a környezetre nézve, azt alaposabb vizsgálatnak kell alávetni és alkalmazását megfelelő intézkedésekkel szabályozni.”

Mivel a vegyi elegyek lehetséges száma igen nagy, az új szemlélet legelső próbatétele a különös figyelmet érdemlő, úgynevezett „kiemelt keverékek” meghatározása lesz, hogy az erőforrásokat a feltételezhetően legtöbb veszélyt hordozó keverékekre lehessen összpontosítani.

A kiemelt keverékekkel kapcsolatos kockázatok felmérésének már megvan a módszertana, de még hiányosak az adatok és az ismeretek. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az uniós szabályozás elsősorban konkrét termékcsoportokra, például növényvédő szerekre, biocidokra, kozmetikumokra, gyógyszerekre, állatgyógyászati készítményekre stb. koncentrál, ez pedig gátja lehet a különböző jogszabályok hatálya alá tartozó vegyi anyagokat tartalmazó keverékek összehangolt és integrált vizsgálatának. A Bizottság most arról kíván gondoskodni, hogy ha egy adott keverék a kockázatok szempontjából kiemelt jelentőségűnek minősül, akkor annak hatásait összehangolt és integrált módon értékeljék. A Bizottság a tervek szerint 2014-ig technikai útmutatót ad ki, amelyben jogi formába önti a kiemelt keverékek vizsgálatának irányadó gyakorlatát.

Emellett feladatának érzi az adatok és ismeretek terén fennálló hiányosságok pótlását, hogy jobban meg tudjuk ismerni azokat a vegyi keverékeket, amelyekkel a környezetünkben érintkezünk. Vállalta, hogy koordinálja az adatgyűjtést és ellenőrzi az uniós szabályozás és kutatás kapcsán összegyűlt monitoringadatokat. Ezen túlmenően külön platformot hoz létre a vegyi anyagok monitoringadatai számára, 2015-ben pedig jelentésben értékeli majd az addig elért eredményeket.

Háttér-információk

Naponta kis mennyiségben számtalan vegyi anyaggal találkozunk az elfogyasztott ételekben és italokban, a belélegzett levegőben, a kozmetikumokban, a gyógykészítményekben; jelen vannak mindenben, amellyel mindennapi életünk során érintkezünk: ruháinkban, a bútorokban, a játékokban. Már az anyaméhben ki vagyunk téve a vegyi anyagok összhatásának, de velünk együtt az állat- és növényvilág is.

Egy 2009-ben készült dán tanulmány azt vizsgálta, hogy kisgyermekek (kétéves gyermekek) az endokrin rendszert károsító anyagok formájában milyen vegyi keverékekkel találkoznak az élelmiszerekben és italokban, a beltéri levegőben és a porban, illetve a ruházattal és lábbelikkel, a játékokkal, a gyógytermékekkel és tisztálkodószerekkel, a pelenkázó-alátéttel vagy a fürdetéshez használt csúszásgátlókkal érintkezve. Az egyes anyagok előrejelzett koncentrációja alapján a tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy bizonyos vizsgált vegyi anyagok tekintetében csökkenteni kell a kisgyermekek expozíciójának a mértékét.

A Bizottság új szemlélete érdemben a nem élelmiszerekkel foglalkozó három tudományos bizottság nemrégiben közzétett alábbi véleményeire támaszkodik:Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures” (Vegyi keverékek toxicitása és vizsgálata), valamint „State of the Art Report on Mixture Toxicity” (Legújabb ismeretek a keverékek toxicitásáról).

További információk és link a közleményhez:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Lásd még: MEMO/12/392

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar