Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: uusi lähestymistapa myrkyllisten kemiallisten seosten arviointiin

Bryssel 31.5.2012 – Komissio haluaa varmistaa, että kemiallisiin seoksiin mahdollisesti liittyvät riskit ymmärretään ja arvioidaan kunnolla. Altistumme joka päivä kemiallisten aineiden seoksille, ja nämä yhdistelmät voivat vaikuttaa meihin tavalla, jolla yksittäiset aineet eivät vaikuta. EU:n lainsäädännössä asetetaan tiukat rajoitukset yksittäisten kemikaalien määrille, jotka ovat sallittuja elintarvikkeissa, vedessä, ilmassa ja teollisuustuotteissa, mutta näiden kemikaalien mahdollisia myrkyllisiä yhteisvaikutuksia tutkitaan harvoin. Uuden lähestymistavan mukaan komissio määrittää prioriteettiseokset, jotka on arvioitava, ja varmistaa, että näiden seosten riskinarviointi on johdonmukaista EU:n lainsäädännön eri osa-alueilla. Samalla täytetään seosten arvioinnissa tarvittavan tieteellisen tiedon aukkoja.

"EU:n lainsäädäntö takaa korkean suojelun tason yksittäisiltä kemikaaleilta, mutta meidän on hankittava lisätietoa siitä, miten kemikaalit reagoivat yhdessä. Tämä on tieteellisesti hyvin monimutkainen ala, mutta monimutkaisuus ei saisi olla tekosyy olla tekemättä mitään. Kun on hyvä syy uskoa, että kemiallinen seos on mahdollisesti huolestuttava ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta, on tehtävä yksityiskohtaisempi arviointi ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin", totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Koska mahdollisia kemiallisia yhdistelmiä on hyvin paljon, uuden lähestymistavan ensimmäinen haaste on yksilöidä prioriteettiseokset, jotta voimavarat voidaan keskittää yhdistelmiin, jotka ovat mahdollisesti kaikkein haitallisimpia.

Prioriteettiseosten riskien arviointiin on olemassa menetelmiä, mutta tiedoissa ja tietämyksessä on edelleen monia aukkoja. Kysymystä mutkistaa vielä se, että valtaosa EU:n lainsäädännöstä koskee tiettyjä tuoteryhmiä, joihin kuuluvat kasvinsuojeluaineet, torjunta-aineet, kosmetiikka, lääkkeet, eläinlääkkeet ja niin edelleen. Tämä voi haitata eri säädösten soveltamisalaan kuuluvia aineita sisältävien seosten koordinoitua ja yhtenäistettyä arvioimista. Komissio varmistaa, että heti kun prioriteettiseos on yksilöity, se arvioidaan koordinoidusti ja yhtenäistetyllä tavalla. Vuoteen 2014 mennessä komissio aikoo myös laatia tekniset ohjeet prioriteettiseosten arvioinnin parhaiden käytäntöjen kodifioimiseksi.

Lisäksi komissio aikoo puuttua tiedon ja tietämyksen puutteisiin, jotta ymmärtäisimme paremmin seoksia, joille ihmiset ja ympäristö altistuvat. Se koordinoi tietojen keräämistä ja tarkastelee EU:n lainsäädännön ja EU:n rahoittamien tutkimusten perusteella saatuja seurantatietoja. Se aikoo myös luoda foorumin kemiallisten tietojen seuraamiseen. Komissio laatii vuonna 2015 kertomuksen siitä, miten asiassa on edistytty.

Tausta

Ympärillämme on päivittäin pieniä määriä kemikaaleja elintarvikkeissa ja juomissa, lääkkeissä, hengitysilmassa, kosmetiikassa ja terveydenhoitotuotteissa, vaatteissa, huonekaluissa, leluissa ja kaikessa, minkä kanssa joudumme kosketuksiin. Altistumisemme näille kemiallisten aineiden seoksille alkaa kohdussa, ja myös eläimet ja kasvit altistuvat vastaavasti monenlaisille aineille.

Tanskassa tehtiin vuonna 2009 tutkimus, jossa tarkasteltiin leikki-ikäisten (2-vuotiaiden lasten) altistumista hormonaalisten haitta-aineiden muodossa oleville kemiallisille seoksille. Tutkimuksessa tarkasteltiin altistumista, joka on peräisin elintarvikkeista ja juomista, sisäilmasta ja pölystä, vaatteista ja kengistä, leluista, terveydenhoito- ja hygieniatuotteista sekä hoitoalustojen ja kylpymattojen kaltaisista esineistä. Tutkimuksen mukaan pienten lasten altistumista useille tutkittavana olleille aineille on erilaisten aineiden oletettujen pitoisuuksien perusteella syytä vähentää.

Komission uusi lähestymistapa perustuu pitkälti muita kuin elintarvikkeisiin liittyviä aloja käsittelevien kolmen tiedekomitean hiljattain antamaan lausuntoon "Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures" sekä kertomukseen "State of the Art Report on Mixture Toxicity".

Lisätietoja ja linkki tiedonantoon osoitteessa

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Ks. myös MEMO/12/392

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar