Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Mediu: Comisia îndeamnă România și Slovacia să respecte legislația UE privind vehiculele scoase din uz

Bruxelles, 31 mai 2012 - Comisia Europeană îndeamnă România și Slovacia să își armonizeze legislația națională privind vehiculele scoase din uz cu legislația UE. Aceste state membre nu au notificat Comisia cu privire la transpunerea prevederilor legislative vizând actualizarea interdicției de a utiliza metale periculoase precum plumbul, mercurul, cadmiul și cromul hexavalent în materiale și componente ale vehiculelor. Aceste măsuri ar fi trebuit să fie în vigoare de la 31 decembrie 2011. La recomandarea comisarului european pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia trimite, așadar, avize motivate și solicită țărilor să se conformeze în termen de două luni. În cazul în care statele menționate nu fac acest lucru, Comisia poate deferi cazurile Curții de Justiție a UE.

Directiva 2011/37/UE solicită statelor membre să se asigure că piesele de schimb pentru vehiculele introduse pe piață după 1 iulie 2003 nu conțin plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent decât în anumite condiții.

La 30 ianuarie 2012, Comisia a trimis României și Slovaciei scrisori de punere în întârziere. România a răspuns că o lege de transpunere a directivei este avută în vedere, dar nu a fost încă adoptată și nu a comunicat Comisiei niciun termen de adoptare. Slovacia a răspuns că în aprilie 2012 urma să fie adoptat un decret de transpunere a legislației, dar acest lucru încă nu s-a întâmplat. Prin urmare, Comisia trimite avize motivate, punând la dispoziția țărilor două luni pentru a răspunde.

Context

Directiva 2011/37/UE de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, care actualizează lista materialelor și componentelor de vehicule exceptate de la interdicția privind utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului și a cromului hexavalent, în afară de anumite cazuri și condiții enumerate în anexa II la directivă. Scopul este acela de a evita ca aceste materiale dăunătoare să pătrundă în mediu în momentul în care vehiculele intră în etapa de eliminare.

Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz urmărește să diminueze cantitatea de deșeuri provenite de la vehicule care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață utilă. Statele membre trebuie să instituie sisteme de colectare și să se asigure că vehiculele sunt transferate către instalații de tratare autorizate și dezmembrate înainte de tratare. În plus, acestea trebuie să se asigure că toate componentele periculoase din punct de vedere ecologic sunt valorificate. Trebuie să se acorde prioritate reutilizării și valorificării componentelor vehiculelor.

Pentru mai multe detalii legate de politica privind deșeurile provenite de la vehiculele scoase din uz, a se consulta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Pentru detalii despre legislația UE privind deșeurile în general, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Pentru date statistice actualizate privind încălcări ale dreptului Uniunii Europene în general, a se consulta:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_ro.htm

MEMO/12/387

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar