Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE RO

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: Magyarországnak és Romániának biztosítania kell a vadon élő állatok és növények élőhelyének védelmét

Brüsszel, 2012. május 31. – A Bizottság felkérte Magyarországot és Romániát, hogy tegyenek további lépéseket az élőhelyek védelme érdekében. A környezeti szempontból érzékeny területek tekintetében ugyanis mindkét ország előzetesen elvégzendő hatásvizsgálatok nélkül adott engedélyt bizonyos tevékenységekre és fejlesztésekre. Janez Potočnik környezetvédelmi biztos javaslata alapján a Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak, Romániához pedig egy kiegészítő indokolással ellátott véleményt intéz, amelyekben a vonatkozó élőhelyvédelmi jogszabályok megfelelő végrehajtására kéri fel e két tagállamot. Amennyiben Magyarország és Románia két hónapon belül nem tesz eleget az indokolással ellátott véleményben foglaltaknak, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

Európa természetvédelmi politikája az 1992-ben kidolgozott élőhelyvédelmi irányelvre épül, amely két pillér, nevezetesen a védett területeket magába tömörítő Natura 2000 hálózat és a fajok védelmének szigorú rendszere köré szerveződik. A ritka élőhelyek és fajok védelmének előmozdítása érdekében az EU valamennyi tagállama kijelölte a határain belül található Natura 2000 területeket.

  • Magyarország esetében panasz érkezett a Natura 2000 hálózatba tartozó Csaholc-Garbolc terület szerves részét képező Sár-Éger erdő nem megfelelő módon végzett fakitermelésével (tarvágás) kapcsolatban, ami a kiemelt jelentőségű élőhelytípus jelentős visszaszorulásához vezetett. A magyar hatóságokkal történő egyeztetést követően a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy az érintett hatóságok a fakitermelés megkezdése előtt elvégzendő hatásvizsgálat elmulasztása mellett a keletkezett károk helyreállítása érdekében sem hoztak megfelelő kiegyenlítő intézkedéseket.

  • A román nemzeti hatóságoknak a Fekete-tenger partján fekvő Sulina város 2009-ben jóváhagyott tengerparti fejlesztési projektje kapcsán nem sikerült alapos és átfogó hatásvizsgálatot felmutatniuk. A Bizottság 2010 májusában juttatta el felszólító levelét Romániának. A Románia által megküldött válasz azonban nem terjedt ki a Bizottságban megfogalmazódott valamennyi aggályra, ezért a levelet 2011 januárjában az első indoklással ellátott vélemény követte. További pontosításokra van azonban szükség az alkalmazandó eljárás, valamint a Románia által benyújtott dokumentációban található ellentmondások vonatkozásában, különösen ami a hatásvizsgálat végleges változatát és a fejlesztési projekt élőhelyekre gyakorolt kedvezőtlen hatásait illeti.

Előzmények

Az élőhelyvédelmi irányelv ezernél is több állat- és növényfaj, valamint több mint 200 európai jelentőségű élőhelytípus (pl. erdők, rétek, vizes élőhelyek) védelmét szolgálja. A hatalmas kiterjedésű Natura 2000 hálózatba felvett területek száma meghaladja a 25 ezret, és ezzel Európa szárazföldi területének mintegy ötödét, továbbá a környező tengerek jelentős részét öleli fel. E természetes területek némelyike kontinensünk félreeső részein található, de többségük az európai táj meghatározó eleme és számos különböző élőhelytípusnak, pufferzónának és más táji értéknek ad otthont.

A jogsértési eljárásokra vonatkozó naprakész általános statisztikák ezen a weboldalon találhatók:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Lásd még:

Az élőhelyvédelmi irányelv vonatkozásában:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

MEMO/12/387

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar