Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT FI

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Kazni za delodajalce migrantov z neurejenim statusom: Finska, Portugalska in Slovenija morajo ukrepati

Bruselj, 31. maja 2012 – Nekatere države članice še vedno ne upoštevajo pravil EU o sankcijah in ukrepih zoper delodajalce, ki izkoriščajo migrante z neurejenim statusom. Evropska komisija se je danes odločila za naslednji korak v postopku za ugotavljanje kršitev ter izdala obrazložena mnenja, v katerih poziva Finsko, Portugalsko in Slovenijo, naj svojo zakonodajo uskladijo z direktivo o sankcijah zoper delodajalce (Direktiva 2009/52/ES), ki bi jo bilo treba začeti izvajati do 20. julija 2011. Direktiva obravnava delodajalce, ki izkoriščajo negotov položaj migrantov z neurejenim statusom in jih običajno zaposlujejo za opravljanje slabo plačanih del v slabih delovnih pogojih. Poleg tega pa krepi pravice posameznih migrantov, saj od delodajalcev zahteva, da izplačajo še neizplačane plače.

Direktiva je ključni element v prizadevanjih EU proti nedovoljeni migraciji. Prepoveduje zaposlovanje migrantov z neurejenim statusom iz tretjih držav in za delodajalce predvideva denarne kazni, v resnejših primerih pa celo kazenske sankcije. Ker številni migranti z neurejenim statusom delajo v zasebnih gospodinjstvih, se direktiva uporablja tudi za fizične osebe, ki zaposlujejo take migrante. Direktiva zavezuje vse države članice razen Danske, Irske in Združenega kraljestva.

Finski in Portugalski je bil uradni opomin poslan 30. septembra 2011, Sloveniji pa 10. oktobra 2011 (prvi korak v postopku za ugotavljanje kršitev). Vendar te tri države Komisije še vedno niso obvestile o vseh potrebnih ukrepih za popoln prenos direktive.f Zato se je Komisija odločila, da bo izdala obrazložena mnenja, v katerih od njih uradno zahteva, naj uskladijo predpise s pravom EU. Na obrazložena mnenja morajo odgovoriti v dveh mesecih.

Ozadje

V vsej EU delajo na področju gradbeništva, kmetijstva, čistilnih storitev in hotelirstva oziroma storitev priprave in dostave hrane številni državljani tretjih držav z neurejenim statusom. Prav potreba po delovni sili v teh sektorjih v EU mnoge privabi, da nezakonito vstopijo ali ostajajo v EU. Delodajalci izkoriščajo negotov položaj teh migrantov ter jih običajno zaposlujejo za nizkokvalificirana in slabo plačana dela. Ti delavci se zaradi svojega statusa praviloma ne pritožujejo nad slabimi delovnimi pogoji ali plačilom in so zato v zelo ranljivem položaju.

Ta direktiva bo pripomogla k ureditvi razmer. Določa namreč minimalne standarde po vsej EU za sankcije in ukrepe zoper delodajalce državljanov tretjih držav z neurejenim statusom.

V skladu z direktivo morajo delodajalci pred zaposlitvijo državljana tretje države preveriti, ali ima dovoljenje za prebivanje, in v primeru neurejenega statusa o tem obvestiti ustrezen nacionalni organ. Za delodajalce, ki lahko dokažejo, da so to obveznost izpolnili in ravnali v dobri veri, se sankcije ne uporabljajo. Delodajalci, ki ne izvajajo takih preverjanj in za katere se ugotovi, da zaposlujejo migrante z neurejenim statusom, bodo morali plačati denarne kazni ter poravnati stroške vrnitve takih migrantov v matične države. Prav tako bodo morali izplačati še neizplačane plače ter plačati davke in prispevke za socialno varnost. V resnejših primerih, denimo pri ponavljajočih se kršitvah, nezakonitem zaposlovanju otrok ali zaposlovanju velikega števila migrantov z neurejenim statusom, delodajalce čakajo kazenske sankcije.

Direktiva ščiti migrante, tako da jim zagotavlja izplačilo vseh neplačanih plač in dostop do podpore tretjih strani, na primer sindikatov ali nevladnih organizacij.

V direktivi je poseben poudarek na izvrševanju pravil. Veliko držav članic je že uvedlo sankcije in preventivne ukrepe zoper delodajalce, vendar se v praksi njihov obseg in izvrševanje znotraj EU zelo razlikujeta.

Več informacij

MEMO/12/387

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Portal EU o priseljevanju:

http://ec.europa.eu/immigration/

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar