Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija poziva Slovenijo k uporabi pravil za visoko kvalificirane migrante

Bruselj, 31. maja 2012 – Številne države članice visokokvalificiranim delavcem še vedno otežujejo dostop do trga dela EU, zato se je Komisija odločila za ukrepanje. Kljub opozorilu Komisije julija 2011 Slovenija še vedno ni uskladila svojih predpisov s pravili EU o delovnih dovoljenjih za visokokvalificirane migrante. Komisija se je danes odločila, da bo od Slovenije uradno zahtevala popoln prenos pravil direktive o modri karti; rok za uskladitev z direktivo je namreč potekel 19. junija 2011.

Direktiva EU o modri karti določa skupna in učinkovita pravila, ki visokokvalificiranim delavcem iz tretjih držav omogočajo dostop do evropskih trgov dela, da se tako zapolnijo vrzeli, ki jih ni mogoče zapolniti z državljani EU. Določa tudi pospešeni postopek za sprejem teh tujcev ter enake socialne in ekonomske pravice, kot jih uživajo državljani EU, kar zadeva delovne pogoje in plačilo ter dostop do blaga in storitev.

Če želi Evropa zagotoviti gospodarsko blaginjo, ostati konkurenčna in ohraniti svoje sisteme socialnega varstva, potrebuje delavce iz tretjih držav. V sedanji gospodarski in finančni krizi je ta potreba vse nujnejša, obenem pa je jasno, da so potrebna skupna pravila ter celovita in uravnotežena migracijska politika EU.

Komisija je 18. julija 2011 Sloveniji poslala uradni opomin (prva faza postopka za ugotavljanje kršitev). Vendar slovenski organi kljub začetnim ukrepom za zagotovitev skladnosti še vedno niso predložili zadovoljivih informacij o času sprejetja in začetku veljavnosti ustreznih predpisov.

Danes se je Komisija odločila tudi zaključiti postopek, ki ga je sprožila proti Finski, saj je ta sprejela nacionalne predpise, potrebne za uporabo direktive.

Ozadje

Direktiva o modri karti (Direktiva 2009/50/ES) je bila sprejeta 25. maja 2009, države članice pa bi morale do 19. junija 2011 njene določbe prenesti v nacionalno zakonodajo. Direktiva zavezuje vse države članice EU razen Danske, Združenega kraljestva in Irske.

Namen modre karte EU je v Evropo pritegniti visokokvalificirane migrante ter podpreti prizadevanja držav članic in podjetij EU pri zapolnjevanju vrzeli na trgih dela, ki jih ni mogoče zapolniti z lastnimi državljani, drugimi državljani EU ali državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU. V državah članicah, ki jih zavezuje direktiva, se uporablja skupen in poenostavljen postopek, ki zagotavlja, da morebitni migranti ne glede na izbrano državo članico gostiteljico vedo, kaj morajo storiti, ter se jim ni treba seznaniti s 24 različnimi sistemi.

Po dveh letih od pridobitve modre karte v določeni državi članici lahko migrant izkoristi prost dostop do visokokvalificirane zaposlitve v tej državi članici ali se preseli v drugo državo članico EU, kjer obstaja potreba po njegovih spretnostih. V povezavi s preferencialnimi pravili za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas in pravili za združitev družine je modra karta privlačen paket za morebitne visokokvalificirane migrante.

Modra karta je instrument, ki temelji na povpraševanju, ne daje pravice do sprejema ter spoštuje pravico držav članic do določitve obsega delovnih migrantov, ki vstopajo na njihovo ozemlje zaradi visokokvalificirane zaposlitve.

Direktiva o modri karti je gradnik celovite in uravnotežene migracijske politike EU, ki ima pomembno vlogo ne samo pri reševanju pomanjkanja delovne sile na nacionalnih trgih dela, temveč tudi pri reševanju demografskih izzivov.

Državam članicam ne preprečuje, da bi imele lasten sistem nacionalnih dovoljenj za prebivanje za visokokvalificirane migrante, vendar taka nacionalna dovoljenja ne dajejo pravice do prebivanja v drugih državah članicah EU, kot jo zagotavlja direktiva o modri karti.

Več informacij

MEMO/12/387

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Portal EU o priseljevanju:

http://ec.europa.eu/immigration/

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar