Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Predlog EURODAC: dokončna vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema

Bruselj, 30. maja 2012 – Leta 2011 je 27 držav članic EU prejelo več kot 300 000 prošenj za azil, kar pomeni 16,2-odstotno povečanje od leta 2010. Čeprav je to precej manj kot rekordnih 425 000 prošenj, prejetih leta 2001, pa lahko povečan obseg azilnih tokov preseže sprejemne zmogljivosti nekaterih držav članic. Komisija je danes predlagala izboljšanje splošne učinkovitosti sistema EURODAC, ki omogoča hitro in pravilno določitev države članice, odgovorne za pregled prošnje za azil.

„Novi predlog EURODAC je sestavni del svežnja ukrepov, ki so potrebni za vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema. Nacionalnim organom kazenskega pregona omogoča, da v zelo omejenih in posebnih okoliščinah preverjajo prstne odtise s tistimi v podatkovni zbirki EURODAC z namenom preprečevanja najhujših kaznivih dejanj in terorizma ter boja proti njim. V podatkovni zbirki bodo možna iskanja v obliki zadetek / ni zadetka in preverjanje v sistemu EURODAC bo omogočeno le, če predhodna iskanja v nacionalnih podatkovnih zbirkah in podatkovnih zbirkah drugih držav članic ne bodo prinesla rezultatov. Predlog vsebuje močna jamstva za zagotavljanje popolnega spoštovanja temeljnih pravic in zasebnosti, zato da ne bo pravica do azila na noben način prizadeta,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Sistem EURODAC je sistem za zbiranje prstnih odtisov prosilcev za azil, ki deluje od leta 2003 in je bistveni del skupnega evropskega azilnega sistema EU.

V današnjem predlogu so določeni jasni roki za prenos podatkov, zagotovljena je popolna skladnost z najnovejšo azilno zakonodajo, zahteve za varstvo podatkov pa so izpolnjene v večji meri. Prav tako je v njem predvidena možnost, da se nacionalni organi kazenskega pregona seznanijo s podatki v podatkovni zbirki EURODAC za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj ter drugih hudih kaznivih dejanj, kot to zahtevajo države članice EU.

Primerjava prstnih odtisov, ki jih imajo določeni organi kazenskega pregona držav članic in Europol, s prstnimi odtisi v podatkovni zbirki EURODAC bi bila mogoča le v posebnih primerih v jasno določenih okoliščinah. Predlog izrecno izključuje možnost, da bi organi kazenskega pregona sistematično preučevali podatkovno zbirko EURODAC, in jim prepoveduje izmenjavo pridobljenih osebnih podatkov s tretjimi državami, organizacijami ali subjekti. Določa tudi stroge varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vzpostavlja nadzor nad obdelavo osebnih podatkov s strani neodvisnih organov javne uprave za varstvo podatkov.

Te določbe o dostopu do podatkov in njihovem varovanju zagotavljajo spoštovanje temeljnih pravic oseb, katerih prstni odtisi so shranjeni v sistemu EURODAC, ter varstvo pravic zasebnosti prosilcev za azil in izrednih migrantov.

Ozadje

Uredba EURODAC je bila prvi pravni akt s področja azila (Uredba št. 2725/2000/ES). Sistem EURODAC je vodilni evropski biometrični sistem informacijske tehnologije, ki zagotavlja pravilno izvajanje Dublinske uredbe in prispeva k identifikaciji državljanov tretjih držav, ki ponavadi nimajo osebnih dokumentov. Izkazal se je za koristno orodje pri določanju države članice, odgovorne za pregled prošnje za azil, in pri zaščiti azilnega sistema pred zlorabami, da bi se izognili večkratnim prošnjam iste osebe v različnih državah članicah.

Vendar pa so po več letih delovanja sistema potrebne določene posodobitve, zlasti za odpravo zamud nekaterih držav članic pri prenosu, tj. skrajšanje časa od odvzema do pošiljanja prstnih odtisov centralni enoti sistema EURODAC.

V spodbuditev napredka celotnega zakonodajnega svežnja na področju azila je namen predloga zdaj tudi omogočiti organom kazenskega pregona, da se seznanijo s podatki v sistemu EURODAC za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih dejanj ter drugih hudih kaznivih dejanj.

Predlog bo predstavljen ministrom za notranje zadeve na naslednjem zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve 7. in 8. junija 2012.

Več informacij

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar