Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Propunerea EURODAC: completarea sistemului european comun de azil

Bruxelles, 30 mai 2012 – În 2011, cele 27 de state membre ale UE au primit peste 300 000 de cereri de azil, o creștere de 16,2 % față de 2010. Deși această cifră rămâne net inferioară nivelului record de 425 000 de cereri primite în 2001, creșterile înregistrate în fluxurile solicitanților de azil pot pune sub presiune capacitatea de primire a unora dintre statele membre. Comisia a propus astăzi îmbunătățirea eficienței globale a EURODAC, sistemul care facilitează identificarea rapidă și corectă a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil.

„Noua propunere EURODAC face parte integrantă din pachetul de măsuri necesare pentru instituirea sistemului european comun de azil (SECA). Propunerea prevede posibilitatea ca autoritățile naționale de aplicare a legii să poată efectua, în condiții foarte limitate și specifice, verificări ale amprentelor digitale în baza de date EURODAC, în scopul de a sprijini prevenirea și combaterea infracțiunilor foarte grave și a terorismului. Vor fi posibile numai căutări de tip „hit/no hit” (răspuns pozitiv/negativ), verificarea bazei de date EURODAC putând fi efectuată numai în cazul în care căutările din bazele de date naționale sau ale statelor membre nu au dat niciun rezultat. Au fost introduse măsuri stricte de siguranță pentru a se asigura respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a vieții private, precum și pentru a se garanta că dreptul la azil nu este în niciun fel afectat negativ”, a declarat Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne.

EURODAC, un sistem pentru colectarea amprentelor digitale ale solicitanților de azil, funcționează din 2003 și este o componentă esențială a sistemului european comun de azil al UE.

Propunerea de astăzi impune termene mai precise pentru transmiterea datelor, garantează compatibilitatea deplină cu cea mai recentă legislație în materie de azil și răspunde mai eficient cerințelor în materie de protecție a datelor. Propunerea prevede, de asemenea, posibilitatea ca autoritățile naționale de aplicare a legii să consulte baza de date EURODAC în scopul prevenirii, depistării și anchetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave, astfel cum au solicitat statele membre ale UE.

Compararea amprentelor digitale deținute de autoritățile desemnate de aplicare a legii din statele membre și de Europol cu cele stocate în baza de date EURODAC va fi posibilă numai în cazuri specifice, în condiții clar definite. Propunerea exclude în mod explicit ca autoritățile de aplicare a legii să poată efectua sistematic căutări în baza de date EURODAC și le interzice acestora să comunice datele cu caracter personal obținute țărilor, organizațiilor sau entităților terțe. De asemenea, propunerea stabilește măsuri stricte pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate și prevede supravegherea activităților de prelucrare de către autorități publice independente de protecție a datelor.

Aceste dispoziții referitoare la accesul la date și la securitatea datelor asigură faptul că sunt respectate drepturile fundamentale ale persoanelor ale căror amprente digitale sunt stocate în EURODAC și că este protejat dreptul la viață privată al solicitanților de azil și al imigranților aflați în situație neregulamentară.

Context

EURODAC a fost primul instrument adoptat în domeniul azilului (Regulamentul (CE) nr. 2725/2000). Aceasta este o inițiativă europeană emblematică, constând într-un sistem informatic biometric, care facilitează asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a Regulamentului de la Dublin, contribuind la identificarea resortisanților țărilor terțe care, de obicei, nu dețin documente de identitate. Sistemul s-a dovedit a fi un instrument util pentru stabilirea statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil și pentru protejarea sistemului de azil împotriva abuzurilor, prin evitarea situației în care aceeași persoană depune mai multe cereri de azil în state membre diferite.

Cu toate acestea, după mai mulți ani de funcționare, s-au impus anumite actualizări, în special pentru a reduce întârzierea cu care unele state membre transmit datele, respectiv timpul scurs între luarea amprentelor digitale și transmiterea acestora către unitatea centrală a EURODAC.

Pentru a facilita progresul în ceea ce privește pachetul referitor la azil în ansamblul său, propunerea intenționează acum să permită și consultarea EURODAC de către autoritățile de aplicare a legii în scopul prevenirii, depistării și anchetării infracțiunilor de terorism și a altor infracțiuni grave.

Propunerea va fi prezentată miniștrilor afacerilor interne în cadrul următorului Consiliu Justiție și Afaceri Interne din 7-8 iunie 2012.

Pentru informații suplimentare

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Pagina de internet a dnei Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar