Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

EURODAC-javaslat: megszületőben a közös európai menekültügyi rendszer

Brüsszel, 2012. május 30. – 2011 folyamán a 27 európai uniós tagállamban több mint 300 000 kérelmet nyújtottak be menedékjog iránt, ami 16,2%-kal több, mint amennyire 2010-ben sor került. Bár a helyzet távolról sem közelíti meg a 2001. évi rekordot (425 000 kérelem), a menekültáramlás növekedése egyes tagállamokban már így is a befogadóképesség határait súrolja. A Bizottság ezért a mai napon javaslatot tett az Eurodac-rendszer általános hatékonyságának fokozására. Az Eurodac-rendszer lényege, hogy megkönnyíti a menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam gyors és pontos kijelölését.

„Az új Eurodac-javaslat a közös európai menekültügyi rendszer létrehozására irányuló intézkedéscsomag szerves része. Lehetővé teszi, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságok a legsúlyosabb bűncselekmények és a terrorizmus megelőzése és leküzdése céljából – szigorúan meghatározott feltételek teljesülése esetén – összevethessék a birtokukban levő ujjlenyomatokat az Eurodac-adatbázis tartalmával. Az Eurodac-adatbázisban való keresésre csak akkor lesz lehetőség, ha előzőleg a nemzeti vagy tagállami adatbázisban végzett keresés nem járt eredménnyel. A lekérdező hatóság a keresés során csak arra kap választ, hogy van-e találat az adatbázisban. A Bizottság szigorú garanciákat vezetett be az alapvető jogok és a magánélet maradéktalan tiszteletben tartásának biztosítására és annak biztosítására, hogy a menedékjog semmilyen módon ne sérülhessen” – szögezte le Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos.

A 2003 óta működő Eurodac-rendszer a menedékkérők ujjlenyomatának gyűjtésére szolgál. Az Eurodac az Európai Unió által létrehozott közös európai menekültügyi rendszer alapvető része.

A mai javaslat a korábbinál egyértelműbben meghatározza az adattovábbítás határidőit, biztosítja a legfrissebb menekültügyi jogszabályokkal való maradéktalan összeegyeztethetőséget, ugyanakkor jobban megfelel az adatvédelmi követelményeknek. A javaslat – az európai uniós tagállamok kérésére – rendelkezik arról, hogy a nemzeti bűnüldöző hatóságok a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása érdekében is kereshessenek az Eurodac-adatbázisban.

A tagállamok kijelölt bűnüldöző hatóságainál és az Europolnál tárolt ujjlenyomatoknak az Eurodac-adatbázisban tárolt ujjlenyomatokkal való összehasonlítása csak pontosan meghatározott körülmények között, egyedi esetekben lenne lehetséges. A javaslat kifejezetten kizárja annak lehetőségét, hogy a bűnüldöző hatóságok rendszeresen kereshessenek az Eurodac-adatbázisban, és azt sem engedi, hogy a birtokukba jutott adatokat megosszák harmadik országokkal, szervezetekkel vagy jogalanyokkal. A javaslat szigorú biztonsági intézkedéseket állapít meg továbbá a feldolgozott személyes adatok biztonságának garantálására, valamint rendelkezik az adatfeldolgozási tevékenységek független adatvédelmi hatóságok általi felügyeletéről.

Az említett adathozzáférési és adatbiztonsági rendelkezések biztosítják, hogy ne sérüljenek az Eurodac-ban tárolt ujjlenyomatok birtokosainak alapvető jogai, valamint a menedékkérők és az illegális migránsok magánélethez való jogai.

Előzmények

Az Eurodac volt az első európai uniós eszköz, amely a menekültügy területén elfogadásra került (2725/2000/EK rendelet). Célja a Dublini Rendelet megfelelő végrehajtásának elősegítése. Az Eurodac olyan kiemelt, biometrikus adatokat tartalmazó informatikai rendszer, amely a személyazonosító okmányokkal többnyire nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok azonosításához járul hozzá. Segítségével megállapítható az adott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam kiléte, ugyanakkor kiküszöbölhetők a menekültügyi rendszerrel való visszaélések is, hiszen ugyanazon személy nem tudja több tagállamban benyújtani a kérelmét.

Mivel a rendszer már több éve üzemel, elérkezett az ideje, hogy néhány ponton korszerűsítsék, különösen ami az egyes tagállamok általi továbbítási idő – azaz az ujjlenyomatok felvétele és az Eurodac központi egységébe való elküldése között eltelt idő – csökkentését illeti.

A menekültügyi csomag egészének fejlődése érdekében a mostani javaslat azt is lehetővé tenné, hogy a bűnüldöző hatóságok a terrorcselekmények és más súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása érdekében kereshessenek az Eurodac-ban.

A javaslatot a Bizottság a Bel- és Igazságügyi Tanács soron következő, 2012. június 7–8-i ülésén terjeszti a belügyminiszterek elé.

További információk:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Cecilia Malmström, uniós belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

A Belügyi Főigazgatóság honlapja:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar