Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Educația civică se predă acum în toate țările europene, dar lipsește formarea de specialitate pentru cadrele didactice

Bruxelles, 31 mai 2012 – Toate statele membre ale UE au integrat „educația civică” în programele lor școlare pentru ciclul primar și cel gimnazial – chiar dacă abordările sunt diferite, după cum arată un raport publicat astăzi de Comisia Europeană. Îmbunătățirea cunoștințelor și a aptitudinilor de predare a acestei materii rămâne însă o problemă, întrucât doar două țări, Regatul Unit – Anglia și Slovacia, oferă și formare pentru viitorii profesori de specialitate în cadrul programelor educaționale de bază pentru cadre didactice. Raportul indică un consens general cu privire la obiectivele educației civice: dezvoltarea gândirii critice, a deprinderilor analitice și a atitudinilor menite să stimuleze participarea activă în școală și societate.

Androulla Vassiliou, comisar pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Educația civică le oferă elevilor cunoștințele, deprinderile și valorile necesare pentru a se putea implica activ în societate. Trebuie să încurajăm acest lucru, căci participarea activă stă la baza valorilor democratice ale Europei. De asemenea, trebuie să punem mai mult accent pe formarea cadrelor didactice în acest domeniu, astfel încât copiii să fie inspirați să devină cetățeni activi”.

Raportul a relevat că școlile din toate statele europene au introdus reguli și recomandări menite să încurajeze participarea și practicile democratice, de exemplu prin alegerea de reprezentanți ai claselor, de consilii ale elevilor și de reprezentanți ai elevilor în cadrul organelor de conducere ale școlilor. Aceste practici cresc șansele ca tinerii să se implice în mod activ, mai târziu, în viața socială și politică.

Dacă toate țările dispun de orientări care prevăd să li se ofere elevilor un cuvânt de spus în gestionarea școlilor lor, din 2007, peste jumătate dintre ele1 au pus deja în practică cel puțin un program sau proiect cu finanțare publică în vederea cultivării valorilor și atitudinilor cetățenești în afara școlii. Acestea includ inițiative de încurajare a elevilor proveniți din grupuri etnice sau socioeconomice diferite să se implice în activități comune (Letonia, de pildă, a lansat un astfel de proiect) sau de reunire a copiilor din școli primare cu persoane în vârstă din centrele pentru bătrâni (Franța este una dintre țările care încurajează astfel de proiecte „intergeneraționale”).

De asemenea, la evaluarea elevilor, se folosește tot mai mult criteriul participării active. Astfel, peste o treime dintre țările europene2 țin seama acum de participarea la activități școlare sau comunitare atunci când evaluează elevii.

Context

Raportul „Educația civică în Europa”, compilat pentru Comisie de către rețeaua Eurydice, ia în considerare 31 de țări europene – statele membre ale UE, Islanda, Norvegia, Croația și Turcia.

El oferă o privire de ansamblu asupra modului în care au evoluat în ultimii ani politicile și măsurile din domeniul educației civice. Raportul furnizează o imagine generală asupra a cinci subiecte principale: 1) scopurile și organizarea programei de învățământ; 2) participarea elevilor și părinților la activitățile școlii; 3) cultura școlii și participarea elevilor în societate; 4) apreciere și evaluare; 5) sprijinul acordat cadrelor didactice și directorilor de școală. Raportul pune, de asemenea, în evidență progresele realizate, acolo unde sunt evidente, de la studiul Eurydice pe aceeași temă din 2005. Anul de referință este 2010-2011.

Îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor cadrelor didactice care predau cetățenia rămâne în continuare o provocare. Deși, în general, educația civică este integrată în cursurile de bază ale cadrelor didactice care se pregătesc să predea materii precum istoria și geografia în învățământul secundar, numai două dintre cele 31 de țări evaluate (Anglia și Slovacia) formează efectiv viitoarele cadre didactice ca specialiști în educația civică. Mai mult, deși mai multe țări și-au reformat programa în domeniul educației civice în ultimii ani, reformele au fost rareori introduse în formarea inițială a cadrelor didactice sau în programele de dezvoltare profesională continuă.

De asemenea, raportul mai relevă o lipsă generalizată a unor metode standardizate care să ghideze cadrele didactice în evaluarea elevilor.

Eurydice

Raportul a fost întocmit de rețeaua Eurydice, care furnizează analize și informații cu privire la sistemele și politicile educaționale din Europa. Ea constă din 37 unități naționale din toate cele 33 de țări participante la programul UE de învățare pe tot parcursul vieții (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia). Rețeaua este coordonată și administrată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE.

Pentru informații suplimentare

Raportul complet în engleză este disponibil la următoarea adresă:

Citizenship Education in Europe

Punctele principale din raport

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți-o pe Twitter pe Androulla Vassiliou @VassiliouEU

Persoane de contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ANEXĂ

1. Regulamentele și recomandările oficiale care prevăd reprezentarea elevilor în organele de conducere ale școlilor (nivelurile primar și secundar), 2010-2011

2. Orientări centrale privind evaluarea participării active a elevilor la activități în școală sau în comunitate (învățământul secundar), 2010-2011

3. Obiectivele educației civice, astfel cum sunt recomandate în cadrul programelor de învățământ naționale, 2010-2011

1 :

Austria, Belgia (comunitatea franceză), Bulgaria, Danemarca, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Spania, Suedia, Ungaria, Norvegia, Islanda și Croația.

2 :

Bulgaria, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Letonia, Țările de Jos, Polonia, Slovenia, Slovacia și Turcia.


Side Bar