Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Mára valamennyi európai országban oktatják az állampolgári ismereteket, de a szaktanárok még hiányoznak

Brüsszel, 2012. május 31. – Az Európai Bizottság ma közzétett jelentése szerint valamennyi uniós tagállam beépítette az állampolgári ismeretek oktatását az általános iskolai és a középiskolai alaptantervbe, ámbár az államok eltérő módszereket követnek. A tantárgy oktatására vonatkozó ismeretek és készségek fejlesztése azonban továbbra is kihívást jelent, hiszen csak két országban (Egyesült Királyság – Anglia és Szlovákia) kínálnak alapképzést a leendő szaktanároknak. A jelentés szerint általános egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy az állampolgári ismeretek oktatásának a kritikus gondolkodás, elemzőképesség, valamint az iskolai és társadalmi életben való aktív szerepvállalás ösztönzését kell megcéloznia.

Androulla Vassiliou, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az állampolgári ismeretek oktatása az aktív társadalmi szerepvállaláshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és értékekkel gazdagítja a tanulókat. Támogatnunk kell mindezt, hiszen az aktív szerepvállalás jelenti a demokratikus értékeink alapját itt Európában. Ezen a területen a tanárképzésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, hogy a fiatalok kedvet kapjanak arra, hogy aktív polgárokká váljanak.”

A jelentés megállapítja, hogy az iskolák valamennyi európai országban bevezettek olyan szabályokat és ajánlásokat, amelyek célja a demokratikus gyakorlatok és a szerepvállalás ösztönzése például osztálymegbízottak, diákönkormányzatok és a diákok iskolák irányító testületében helyet foglaló képviselőinek megválasztása révén. Ez növeli annak valószínűségét, hogy a fiatalok később aktív szerepet vállalnak a társadalmi és a politikai életben.

Minden országban léteznek olyan iránymutatások, miszerint lehetővé kell tenni a diákok számára, hogy beleszóljanak az iskola irányításába, ugyanakkor 2007 óta a tagállamok több mint fele1 hajtott végre legalább egy olyan államilag finanszírozott programot vagy projektet, amelynek a polgári léthez kapcsolódó értékek ápolása és az iskolán kívüli magatartás pallérozása volt a célja. Ezek között vannak olyan kezdeményezések, amelyek arra bátorítják a különböző etnikai és társadalmi-gazdasági csoportokhoz tartozó diákokat, hogy közös tevékenységekben vegyenek részt (Lettország például ezen irányvonalak mentén indított projektet), vagy az általános iskolai gyerekeket otthonban élő idős emberekkel hozzák össze (többek között Franciaország is támogatja az ilyen „generációk közti” projekteket).

Az aktív szerepvállalást a diákok értékelése során is egyre inkább vizsgálják. Manapság már az európai országok több mint egyharmada2 figyelembe veszi az iskolai és közösségi tevékenységekben való részvételt a tanulók értékelésekor.

Háttér-információ

A polgári ismeretek oktatása Európában című jelentés, amelyet az Eurydice hálózat állított össze a Bizottság részére, 31 európai országról ‑ az EU tagállamairól, Izlandról, Norvégiáról, Horvátországról és Törökországról ‑ szól.

Célja összefoglalni, hogy az elmúlt években hogyan alakultak az állampolgári ismeretek oktatásával összefüggő szakpolitikák és intézkedések. A jelentés a következő öt fő témáról ad áttekintést: 1) a tanterv céljai és szervezet; 2) a tanulók és a szülők szerepvállalása az iskolákban; 3) iskolai kultúra és a tanulók szerepvállalása a társadalomban; 4) felmérés és értékelés; 5) a tanároknak és iskolaigazgatóknak nyújtott támogatás. A jelentés az erről a témáról 2005-ben készült előző Eurydice tanulmány elkészítése óta elért haladást is kihangsúlyozza. A bázisév a 2010/11-es tanév.

A tanárok polgári ismeretek oktatására vonatkozó ismereteinek és készségeinek fejlesztése továbbra is kihívást jelent. A polgári ismeretek oktatása általában be van ugyan építve például a történelem és földrajz szakos középiskolai tanárok alapképzésébe, azonban a felmérésbe bevont 31 ország közül csupán kettőben (Angliában és Szlovákiában) képeznek polgári ismeretek szakos tanárokat. Továbbá az elmúlt években több ország is átalakította a polgári ismeretek tantervét, ezek a reformok azonban ritkán jelentek meg a tanári alapképzésben vagy a szakmai továbbképzési programokban.

A jelentés megállapítása szerint szintén általánosan hiányoznak az olyan szabványosított módszerek, amelyek segítséget jelentenének a tanároknak a diákok értékelésében.

Eurydice

A jelentést az Eurydice hálózat állította össze, amely az európai oktatási rendszerekről és szakpolitikákról készít elemzéseket és nyújt tájékoztatást. A hálózatot az EU az egész életen át tartó tanulás programjában részt vevő 33 országban (uniós tagállamok, Horvátország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország) felállított 37 nemzeti egység alkotja. Koordinálója és irányítója az EU Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége.

További információ

A jelentés teljes szövege angol nyelven itt olvasható: A polgári ismeretek oktatása Európában

A jelentés fő pontjai

Európai Bizottság: Oktatás és képzés

Androulla Vassiliou honlapja

Kövesse Androulla Vassiliout a Twitteren: @VassiliouEU

Kapcsolattartók:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

MELLÉKLET

1. Az (általános- és közép-) iskolai irányító testületekben helyet foglaló diákképviselőkről rendelkező szabályok és hivatalos ajánlások a 2010/11-es tanévben

2. Központi útmutatások a tanulók aktív iskolai vagy közösségi szerepvállalásának értékeléséhez (a középfokú oktatásban) a 2010/11-es tanévben

3. A nemzeti tantervben szereplő ajánlásként megfogalmazott, a polgári ismeretek oktatásával kapcsolatos célkitűzések a 2010/11-es tantervben

1 :

Belgium (Francia Közösség), Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Magyarország, Litvánia, Ausztria, Lengyelország, Románia, Svédország, Norvégia, Izland és Horvátország.

2 :

Bulgária, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia és Törökország.


Side Bar