Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Svetovni dan brez tobaka 2012: raziskava na ravni EU kaže, da večina državljanov EU podpira strožje ukrepe za nadzor tobaka

Bruselj, 30. maja 2012 – Na predvečer svetovnega dneva brez tobaka je Evropska komisija objavila študijo o odnosu do tobaka v EU. V povprečju 60 % državljanov podpira ukrepe, s katerimi bi tobačni izdelki postali manj vidni in privlačni, na primer umik tobačnih izdelkov z vidnih mest v trgovinah ali omejitev uporabe privlačnih okusov in barv. Obenem je zaskrbljujoče, da kadi 28 % državljanov EU, starih nad 15 let, kar 70 % kadilcev in nekdanjih kadilcev pa je začelo kaditi pred 18. letom starosti.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Zelo sem zaskrbljen zaradi dejstva, da večina Evropejcev začne kaditi v mladih letih, še pred 18. rojstnim dnevom. Kot sem poudaril na današnjem srečanju z dr. Nikogosianom, vodjo sekretariata okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka, si zato prizadevam, da bi Evropa spoštovala mednarodne zaveze, ki urejajo tobačne izdelke, vključno z zmanjšanjem njihove privlačnosti za mlade. Evropska komisija zato oblikuje predlog za revizijo direktive o tobačnih izdelkih“.

Komisar Dali je omenil tudi nekaj pozitivnih rezultatov raziskave: „Široka podpora državljanov strožjim ukrepom za nadzor tobaka je spodbudna. Prav tako me veseli, da se manjša delež ljudi, izpostavljenih cigaretnemu dimu. To kaže, da strogi predpisi o kajenju na javnih mestih ter kampanja ozaveščanja o prednostih opustitve kajenja – kot je kampanja EU „Ex-kadilci so zmagovalci“ – že dajejo rezultate“.

Ugotovitve raziskave EU o odnosih Evropejcev do tobaka:

  • število dnevno pokajenih cigaret je 14,2, kar je malenkostno zmanjšanje v primerjavi s prejšnjo (2009) raziskavo (14,4 cigarete/dan);

  • polovica prebivalcev EU ni nikoli kadila: ta številka se v zadnjih treh letih ni spremenila;

  • 61 % kadilcev je že poskušalo opustiti kajenje, od tega petina v zadnjem letu pred raziskavo;

  • čeprav se je delež oseb, izpostavljenih cigaretnemu dimu v restavracijah in barih, zmanjšal za 17 %, pa 14 % državljanov EU še vedno navaja, da so bili v zadnjih 6 mesecih izpostavljeni kajenju v restavracijah, 28 % pa v kavarnah in barih;

  • 73 % državljanov EU podpira uvedbo varnostnih ukrepov za omejitev nezakonite trgovine s cigaretami, čeprav bi se zato podražile;

  • 33 % kadilcev in nekdanjih kadilcev v EU meni, da zdravstvena opozorila na tobačni embalaži vplivajo oz. so vplivala na njihov odnos do kajenja.

Ozadje

Tobak je najpogostejši posamični vzrok smrti v EU, ki bi jo bilo sicer mogoče preprečiti. V EU vsako leto povzroči okrog 700 000 prezgodnjih smrti.

Za zmanjšanje porabe tobaka po vsej Evropski uniji Komisija še naprej podpira celovito politiko za nadzor tobaka.

K ohranjanju in krepitvi te politike prispevajo najrazličnejši mehanizmi, dejavnosti in pobude, vključno z zakonodajo za nadzor tobaka ter dejavnostmi za preprečevanje in prenehanje uporabe tobaka.

Revizija direktive o tobačnih izdelkih iz leta 2001 še poteka; Komisija namerava predlog predstaviti v drugi polovici leta 2012. EU in vse države članice so ratificirale Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka, ki je začela veljati februarja 2005.

Priporočilo Sveta o okoljih brez kajenja, sprejeto leta 2009, poziva države članice k sprejetju in izvajanju zakonov za zaščito državljanov pred tobačnim dimom v zaprtih javnih prostorih, na delovnih mestih in v sredstvih javnega prevoza. Poleg tega priporoča dopolnitev zakonov o prepovedi kajenja s spremljevalnimi ukrepi za zaščito otrok, spodbujanje prizadevanj za opustitev kajenja in uporabo slikovnih opozoril na cigaretnih škatlicah.

Komisija je v okviru kampanje ozaveščanja leta 2011 začela kampanjo „Ex-kadilci so zmagovalci“. Kampanja po uspešnem prvem letu vstopa v novo fazo. Prenovljeni program sledi prvotni strategiji, po kateri kampanja poudarja prednosti opustitve kajenja namesto negativnih posledic za zdravje, povezanih s kajenjem. Tako poskuša kadilce po vsej Evropi spodbuditi k opustitvi kajenja.

Več informacij

Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm.

Spletišče o tobačni politiki:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_sl.htm.

Kampanja „Ex-kadilci so zmagovalci“:

http://www.exsmokers.eu/sl-sl/index.

Kontaktni osebi:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar