Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persmededeling

Werelddag zonder tabak 2012: volgens EU-onderzoek is een meerderheid van de EU-burgers voorstander van strengere maatregelen tegen tabaksgebruik

Brussel, 30 mei 2012 - Aan de vooravond van de Werelddag zonder tabak publiceert de Europese Commissie een EU-studie over de houding ten aanzien van tabak. Gemiddeld is 60 % van de burgers voorstander van steunmaatregelen om tabaksproducten minder zichtbaar en aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door tabaksproducten in winkels buiten het zicht te houden en het gebruik van aantrekkelijke smaak- en kleurstoffen te beperken. Andere cijfers geven daarentegen aanleiding tot bezorgdheid: 28 % van de EU-burgers van 15 jaar en ouder rookt en 70 % van de rokers en voormalige rokers is voor de achttiende verjaardag begonnen met roken.

De commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid, John Dalli, zei erover: "Het verontrust me zeer dat de meeste Europeanen al heel jong, vóór hun achttiende, beginnen met roken. Zoals ik vandaag bij een bespreking met Dr. Nikogosian, hoofd van het secretariaat van de kaderovereenkomst inzake de bestrijding van het tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie, heb verklaard, ben ik daarom vastbesloten ervoor te zorgen dat Europa zijn internationale verplichtingen op het gebied van de regulering van tabaksproducten nakomt, onder andere door sigaretten minder aantrekkelijk voor jongeren te maken. Daarom werkt de Commissie momenteel aan een voorstel om de tabaksproductenrichtlijn te herzien".

Verwijzend naar de positieve resultaten van de enquête voegde commissaris Dalli eraan toe: "Ik ben blij dat er onder EU-burgers brede steun is voor aanscherping van de maatregelen tegen tabaksgebruik. Het is ook geruststellend te zien dat het percentage mensen dat wordt blootgesteld aan tabaksrook, sterk is gedaald. Hieruit blijkt dat strenge regels met betrekking tot het roken in openbare gelegenheden en bewustmakingsacties over de voordelen van niet-roken, zoals de EU-campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen".

Uit de EU-enquête over de houding van de Europeanen tegenover tabak kwam onder andere het volgende naar voren:

  • Per dag worden 14,2 sigaretten gerookt; dit is een lichte daling ten opzichte van de vorige enquête van 2009 (14,4 sigaretten/dag)

  • De helft van de bevolking van de EU heeft nooit gerookt: dit percentage is de afgelopen drie jaar niet veranderd

  • 61 % van de huidige rokers heeft al geprobeerd te stoppen met roken, waaronder een op de vijf rokers in het jaar vóór de enquête

  • Hoewel het aantal mensen dat wordt blootgesteld aan tabaksrook in restaurants en bars met 17 % is gedaald, gaf 14 % van de Europese burgers aan de afgelopen zes maanden te zijn blootgesteld aan rook in restaurants en 28 % in cafés en bars.

  • 73 % van de EU-burgers is voorstander van invoering van veiligheidskenmerken om de illegale handel in sigaretten tegen te gaan, zelfs als die daardoor duurder worden.

  • 33 % van de rokers en ex-rokers in de EU zegt dat gezondheidswaarschuwingen op tabaksverpakkingen van invloed zijn/zijn geweest op hun houding en gedrag ten aanzien van roken.

Achtergrond

Tabaksgebruik is de voornaamste oorzaak van vermijdbare sterfte in de EU. Het is verantwoordelijk voor 700 000 voortijdige sterfgevallen per jaar in de EU.

Om het tabaksgebruik overal in de Europese Unie terug te dringen, blijft de Commissie werken aan een overkoepelend beleid ter bestrijding van het tabaksgebruik.

Er bestaan allerhande mechanismen, activiteiten en initiatieven, waaronder tabakswetgeving en activiteiten voor de preventie en het stoppen met roken, die gericht zijn op voortzetting en aanscherping van het beleid ter bestrijding van het tabaksgebruik.

Momenteel wordt gewerkt aan een herziening van de tabaksproductenrichtlijn en de Commissie wil hiervoor in de tweede helft van 2012 een voorstel indienen. De EU en alle lidstaten hebben de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) geratificeerd, die in februari 2005 in werking is getreden.

In een aanbeveling van de Raad betreffende rookvrije ruimten van 2009 worden de lidstaten opgeroepen wetten vast te stellen en uit te voeren die de burgers beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook in afgesloten openbare gelegenheden, op werkplekken en in het openbaar vervoer. Er wordt ook in gevraagd de rookvrij-wetgeving te ondersteunen met flankerende maatregelen zoals de bescherming van kinderen, aanmoediging van het stoppen met roken en waarschuwende afbeeldingen op de verpakkingen van tabaksproducten.

Als onderdeel van haar bewustmakingscampagne heeft de Commissie in 2011 de campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen" op touw gezet. Deze campagne gaat nu een nieuwe fase in, die voortbouwt op het succes van het eerste jaar. Een vernieuwd programma is gebaseerd op de oorspronkelijke strategie, namelijk dat "Ex-rokers zijn niet te stoppen" een verandering teweeg moet brengen doordat de nadruk verschuift van de negatieve gevolgen voor de gezondheid van roken naar de voordelen van de status van ex-roker, wat mannen en vrouwen in Europa moet motiveren te stoppen met roken.

Meer informatie:

Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Website over tabaksbeleid:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_nl.htm

Campagne "Ex-rokers zijn niet te stoppen":

http://www.exsmokers.eu/

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar