Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pasaules 2012. gada pretsmēķēšanas diena: ES mēroga aptauja liecina, ka lielākā daļa ES iedzīvotāju atbalsta stingrākus tabakas kontroles pasākumus

Brisele, 2012. gada 30. maijs. Pasaules pretsmēķēšanas dienas priekšvakarā Eiropas Komisija publicē ES pētījumu par attieksmi pret tabaku. Vidēji 60 % ES iedzīvotāju atbalsta pasākumus, kuru mērķis ir mazināt tabakas izstrādājumu redzamību un pievilcību, piemēram, veikalos liedzot redzami izvietot tabakas izstrādājumus un ierobežojot patīkamu garšu un krāsu izmantošanu tabakas izstrādājumos. Vienlaikus citi rādītāji rada pamatu bažām: 28 % ES iedzīvotāju vecumā virs 15 gadiem smēķē, un 70% pašreizējo un bijušo smēķētāju ir sākuši smēķēt, nesasniedzot 18 gadu vecumu.

Par veselības un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Džons Dalli sacīja: „Esmu ļoti norūpējies par to, ka lielākā daļa eiropiešu sāk smēķēt agrā jaunībā, proti, nesasniedzot 18 gadu vecumu. Tāpēc, šodien tiekoties ar PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli sekretariāta vadītāju, Dr. Nikogosjanu, es vēlreiz uzsvēru, ka esmu apņēmības pilns nodrošināt, ka Eiropa ievēro savas starptautiskās saistības par tabakas izstrādājumu reglamentēšanu, tostarp par cigarešu pievilcības mazināšanu jauniešiem. Šādā garā Eiropas Komisija patlaban strādā pie priekšlikuma grozījumiem direktīvā par tabakas izstrādājumiem."

Komentējot dažus pozitīvus aptaujas rezultātus, komisārs Dalli piebilda: "Esmu gandarīts par plašu iedzīvotāju atbalstu stingrākiem tabakas kontroles pasākumiem. Ievērojami mazāk cilvēku ir pakļauti tabakas dūmu iedarbībai, un tas ir pozitīvi. Tas liecina, ka stingri noteikumi par nesmēķēšanu publiskās vietās un izpratnes veicināšanas pasākumi par nesmēķēšanas priekšrocībām, piemēram, ES kampaņa "Beidz smēķēt, sāc augstāk mērķēt!", sniedz rezultātus.”

ES aptaujā par eiropiešu attieksmi pret tabaku cita starpā ieguva šādus rezultātus.

  • Ikdienā izsmēķēto cigarešu skaits (14,2 cigaretes/dienā) salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju ir nedaudz samazinājies (14,4 cigaretes/dienā 2009. gadā).

  • Puse ES iedzīvotāju nekad nav smēķējuši — šis īpatsvars pēdējos trijos gados nav mainījies.

  • 61 % pašreizējo smēķētāju jau ir mēģinājuši atmest, ieskaitot katru piekto aptaujāto gadā pirms aptaujas veikšanas.

  • Lai gan cilvēku īpatsvars, kuri ir pakļauti tabakas dūmiem restorānos un bāros, ir samazinājies par 17 %, 14 % Eiropas iedzīvotāju joprojām ziņo, ka pēdējos sešos mēnešos viņi tikuši pakļauti tabakas dūmiem restorānos, un 28 % kafejnīcās un bāros.

  • 73% ES iedzīvotāju atbalsta drošības pasākumu ieviešanu nelegālas cigarešu tirdzniecības apkarošanai, arī tad, ja cigaretes tādēļ kļūs dārgākas.

  • 33 % pašreizējo un bijušo smēķētāju Eiropas Savienībā norāda, ka brīdinājumi uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem ir ietekmējuši viņu attieksmi un uzvedību saistībā ar smēķēšanu.

Priekšvēsture

Tabakas izstrādājumu smēķēšana ir visizplatītākais no novēršamajiem nāves cēloņiem ES. Katru gadu smēķēšana izraisa aptuveni 700 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu ES.

Lai mazinātu tabakas izstrādājumu patēriņu visā Eiropas Savienībā, Komisija turpina īstenot visaptverošu tabakas kontroles politiku.

Daudzi dažādi mehānismi, pasākumi un iniciatīvas, tostarp tiesību akti par tabakas kontroli, smēķēšanas novēršanas un atmešanas pasākumi, kalpo tam, lai īstenotu un stiprinātu tabakas kontroles politiku.

Patlaban tiek pārskatīta 2001. gada direktīva par tabakas izstrādājumiem, un Komisija plāno iesniegt savu priekšlikumu 2012. gada otrajā pusē. ES un visas dalībvalstis ir ratificējušas PVO Pamatkonvenciju par tabakas kontroli, kas stājās spēkā 2005. gada februārī.

Padomes 2009. gadā pieņemtajā ieteikumā attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem, dalībvalstis ir aicinātas pieņemt un īstenot tiesību aktus, lai pasargātu iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās publiskās vietās, darbavietās un publiskajā transportā. Turklāt ieteikumā paredzēts padarīt stingrākus tiesību aktus attiecībā uz vidi, kas brīva no dūmiem, papildinot tos ar pasākumiem, lai aizsargātu bērnus un atbalstītu centienus pārtraukt smēķēšanu, kā arī izvietot uz cigarešu iepakojumiem brīdinājuma attēlus.

Komisija kā daļu no izpratnes veicināšanas pasākumiem 2011. gadā uzsāka kampaņu "Beidz smēķēt, sāc augstāk mērķēt!". Šī kampaņa, balstoties uz pirmā gada panākumiem, ievirzās jaunajā posmā. Atjauninātajā programmā seko sākotnējai stratēģijai, saskaņā ar kuru kampaņa „Beidz smēķēt, sāc augstāk mērķēt!” izraisa pārmaiņas, pārliekot uzsvaru no negatīvā iespaida uz veselību uz pozitīviem nesmēķēšanas aspektiem, tādējādi motivējot vīriešus un sievietes visā Eiropā atmest smēķēšanu.

Plašāka informācija

Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Tīmekļa vietne par tabakas politiku:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kampaņa „Beidz smēķēt, sāc augstāk mērķēt!”

http://www.exsmokers.eu/

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar