Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kansainvälinen tupakaton päivä 2012: EU-laajuisen tutkimuksen mukaan suurin osa eurooppalaisista kannattaa tiukempaa tupakkavalvontaa

Bryssel 30. toukokuuta 2012 – Kansainvälisen tupakattoman päivän kynnyksellä Euroopan komissio julkaisee EU-laajuisen tutkimuksen tupakkaan liittyvistä asenteista. Keskimäärin 60 prosenttia kansalaisista kannattaa toimia, joilla vähennetään tupakan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi tupakkatuotteiden pitäminen piilossa kaupoissa ja houkuttelevien makujen ja värien käytön rajoittaminen. Samalla on kuitenkin syytä huolestua toisenlaisista luvuista: 28 prosenttia vähintään 15-vuotiaista EU:n kansalaisista tupakoi, ja 70 prosenttia nykyisistä ja ex-tupakoitsijoista aloitti tupakoinnin alle 18-vuotiaana.

”On huolestuttavaa, että moni aloittaa tupakoinnin niin nuorena, alle 18-vuotiaana”, totesi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli. ”Tästä syystä haluamme ehdottomasti varmistaa, että Eurooppa täyttää kansainväliset sitoumuksensa tupakkatuotteiden sääntelyn osalta, kuten WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen sihteeristön päällikön tri Nikogosianin kanssa pidetyssä kokouksessa korostettiin. Sääntely käsittää myös sen, että tupakoinnin viehätystä nuorten parissa pyritään vähentämään. Euroopan komissio pitää nämä seikat mielessään laatiessaan ehdotuksen tupakkatuotteita koskevan direktiivin tarkistamisesta.”

Tutkimuksen positiivisista tuloksista komissaari Dalli totesi, että ”kansalaisten laaja tuki rohkaisee meitä tiukempiin tupakan torjuntatoimiin. On myös ilo todeta, että tupakan savulle altistuvien ihmisten määrä on vähentynyt merkittävästi. Tämä osoittaa, että julkisissa tiloissa tupakointia koskeva tiukka lainsäädäntö ja valistus tupakoimattomuuden eduista – kuten EU:n kampanja ”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” – ovat tuottaneet tulosta.”

EU-laajuisessa tutkimuksessa eurooppalaisten asenteista tupakointiin kävi ilmi muun muassa seuraavaa:

  • Päivittäin poltetaan 14,2 savuketta, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisen tutkimuksen (2009) aikana, jolloin määrä oli 14,4.

  • Puolet EU:n väestöstä ei ole koskaan tupakoinut: kehityssuunta ei ole muuttunut kolmen viime vuoden aikana.

  • 61 prosenttia nykyisistä tupakoitsijoista on yrittänyt lopettaa tupakoinnin. Yksi viidestä oli yrittänyt lopettaa tutkimusta edeltäneen vuoden aikana.

  • Vaikka ravintoloissa ja baareissa tupakan savulle altistuvien määrä on vähentynyt 17 prosentilla, 14 prosenttia kansalaisista ilmoitti silti altistuneensa kuuden viime kuukauden aikana tupakan savulle ravintoloissa ja 28 prosenttia ilmoitti altistuneensa tupakan savulle kahviloissa ja baareissa.

  • 73 prosenttia EU:n kansalaisista kannattaa turvaominaisuuksien käyttöönottamista savukkeiden laittoman kaupan estämiseksi, vaikka savukkeiden hinta nousisikin niiden seurauksena.

  • 33 prosenttia EU:n nykyisistä ja ex-tupakoitsijoista katsoo, että savukeaskien terveysvaroituksilla on tai on ollut vaikutusta heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä.

Tausta

Tupakka on suurin yksittäinen vältettävissä oleva kuolinsyy Euroopan unionissa. Se aiheuttaa EU:ssa vuosittain noin 700 000 ennenaikaista kuolemaa.

Komissio jatkaa kokonaisvaltaisia tupakoinnin torjuntatoimia tupakan kulutuksen vähentämiseksi koko Euroopan unionissa.

Tupakoinnin torjuntatoimet käsittävät useita mekanismeja, toimia ja aloitteita, joita ovat esimerkiksi tupakoinnin torjuntaa koskeva lainsäädäntö sekä tupakoinnin ehkäisemistä ja lopettamista koskevat toimet.

Vuonna 2001 annettua tupakkatuotteita koskevaa direktiiviä ollaan parhaillaan tarkistamassa, ja komissio aikoo esittää ehdotuksensa vuoden 2012 jälkipuoliskolla. EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat ratifioineet WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan helmikuussa 2005.

Vuonna 2009 annetussa neuvoston suosituksessa savuttomista ympäristöistä kehotetaan jäsenvaltioita antamaan ja panemaan täytäntöön lakeja, joilla suojataan kansalaisia tupakan savulle altistumiselta julkisissa tiloissa, työpaikoilla ja julkisessa liikenteessä. Siinä myös kehotetaan tehostamaan savuttomuutta koskevia lakeja tukitoimenpiteillä lasten suojelemiseksi, lisäämään toimia tupakoinnin lopettamiseksi ja laittamaan kuvavaroituksia savukeaskeihin.

Valistustoimiin kuuluu komission vuonna 2011 käynnistämä kampanja ”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään”. Kampanja on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa hyödynnetään kampanjan menestystä sen ensimmäisenä toteutusvuonna. Uudistettu ohjelma pitäytyy alkuperäisessä strategiassa, jossa muutokseen pyritään keskittymällä pikemminkin tupakoinnin lopettamisen mukanaan tuomiin etuihin kuin tupakoinnin negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Tämän toivotaan motivoivan ihmisiä ympäri Eurooppaa lopettamaan tupakoinnin.

Lisätietoja:

Eurobarometri:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Tupakkaan liittyvät verkkosivut:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

”Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään” –kampanja

http://www.exsmokers.eu/

Yhteystiedot:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar