Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

International røgfri dag 2012: EU-undersøgelse viser, at de fleste EU-borgere går ind for strengere foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksrygning

Bruxelles, den 30. maj 2012 – Forud for international røgfri dag offentliggør Europa-Kommissionen en EU-undersøgelse om holdninger til tobak. I gennemsnit går 60 % af borgerne ind for, at tobak skal gøres mindre synlig og attraktiv, f.eks. ved at opbevare tobaksvarer uden for synsvidde i butikkerne eller begrænse anvendelsen af attraktive aromaer og farver. Samtidig giver andre oplysninger anledning til bekymring: 28 % af EU's borgere på 15 år eller derover ryger, og 70 % af rygerne og eksrygerne begyndte at ryge, inden de fyldte 18 år.

John Dalli, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Jeg er dybt bekymret over, at de fleste europæere, der begynder at ryge, starter som helt unge, inden de fylder 18 år. Derfor fremhævede jeg på et møde i dag med dr. Nikogosian, chef for sekretariatet for WHO’s rammekonvention om tobakskontrol, at jeg er fast besluttet på at sikre, at Europa lever op til sine internationale forpligtelser, når det gælder regulering af tobaksprodukter, bl.a. ved at gøre cigaretter mindre tillokkende for unge. Med den indstilling er Europa-Kommissionen nu i gang med at udarbejde et forslag til ændring af tobaksvaredirektivet".

I sin kommentar til nogle af de positive resultater af undersøgelsen tilføjede kommissær Dalli: "Det glæder mig, at borgerne generelt går ind for strengere foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksrygning. Det er også opmuntrende, at antallet af personer, der udsættes for tobaksrøg, er faldet betydeligt. Det viser, at strenge regler for rygning på offentlige steder og oplysningskampagner om fordelene ved ikke at ryge – såsom EU's kampagne "Eksrygere er ikke til at stoppe"– giver resultater".

Nogle af resultaterne fra EU-undersøgelsen vedrørende europæernes holdninger til tobak:

  • Der ryges 14,2 cigaretter om dagen, hvilket er et mindre fald i forhold til den tidligere undersøgelse i 2009 (14,4 cigaretter/pr. dag).

  • Halvdelen af EU’s befolkning har aldrig røget. Dette tal har ikke ændret sig i de sidste tre år.

  • 61 % af de aktive rygere har allerede forsøgt at holde op med at ryge, heraf hver femte i året forud for undersøgelsen.

  • Selv om andelen af personer, der udsættes for tobaksrøg i restauranter og barer, er faldet med 17 %, oplyste 14 % af EU-borgerne stadig, at de inden for de seneste seks måneder var blevet udsat for tobaksrøg på restauranter, mens 28 % var blevet det på caféer og barer.

  • 73 % af EU-borgerne ønsker, at der bliver indført sikkerhedsforanstaltninger for at hindre ulovlig handel med cigaretter, selv om det vil gøre dem dyrere.

  • 33 % af rygerne og eksrygerne i EU siger, at sundhedsadvarsler på tobakspakker påvirker eller har påvirket deres holdninger og adfærd i forbindelse med rygning.

Baggrund

Rygning er den enkeltfaktor, der er årsag til flest såkaldte undgåelige dødsfald i EU. Hvert år dør ca. 700.000 mennesker for tidligt som følge heraf.

For at nedsætte tobaksforbruget i hele EU fører Kommissionen fortsat en omfattende politik til bekæmpelse af tobaksrygning.

En lang række mekanismer, aktiviteter og initiativer, herunder lovgivning vedrørende kontrol med tobak, aktiviteter til forebyggelse af rygning og rygestop, er med til at fastholde og styrke politikken til bekæmpelse af tobaksrygning.

Revisionen af tobaksvaredirektivet fra 2001 er i gang, og Kommissionen har til hensigt at forelægge sit forslag i anden halvdel af 2012. EU og samtlige medlemsstater har ratificeret WHO's rammekonvention om tobakskontrol (FCTC), som trådte i kraft i februar 2005.

I Rådets henstilling om røgfri miljøer, som blev vedtaget i 2009, opfordres EU-landene til at vedtage og gennemføre love om beskyttelse af borgerne mod at blive udsat for tobaksrøg i lukkede lokaler med offentlig adgang, på arbejdspladsen og i den offentlige transport. Det henstilles desuden, at der indføres rygeforbud med ledsageforanstaltninger, dvs. at børn skal beskyttes, at der skal gives tilbud om rygestop, og at der skal være anbragt synlige advarsler med billeder på cigaretpakningerne.

Som en del af oplysningskampagnen lancerede Kommissionen "Eksrygere er ikke til at stoppe"-kampagnen i 2011. Kampagnen bygger videre på succesen fra det første år og går nu ind i en ny fase. Det reviderede program følger den oprindelige strategi om, at "Eksrygere er ikke til at stoppe" skal skabe forandringer ved at flytte hovedvægten fra de negative helbredsvirkninger forbundet med rygning til fordelene ved at blive "eksryger" og på den måde motivere mænd og kvinder i hele Europa til at holde op med at ryge.

Yderligere oplysninger:

Eurobarometer:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Website for tobakspolitik:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kampagnen "Eksrygere er ikke til at stoppe":

http://www.exsmokers.eu/

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar