Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Световен ден без тютюнопушене за 2012 г.: според проучване в ЕС повечето граждани на ЕС подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюнопушенето

Брюксел, 30 май 2012 г. – В навечерието на Световния ден без тютюнопушене Европейската комисия публикува проучване на ЕС за отношението към тютюнопушенето. Средно 60 % от гражданите подкрепят мерките за намаляване на визуалното присъствие и привлекателността на тютюневите изделия, като например такива изделия да не бъдат излагани на показ в магазините или да се ограничи използването на привлекателни аромати и цветове. Други данни обаче предизвикват безпокойство: 28 % от гражданите на ЕС на възраст 15 и повече години пушат, а 70% от пушачите и бившите пушачи са придобили вредния навик преди да навършат 18 години.

Европейският комисар по въпросите на здравеопазването и защитата на потребителите Джон Дали заяви: „Искам да изразя дълбоката си загриженост относно факта, че повечето европейци започват да пушат много млади — още преди 18-ия си рожден ден. Ето защо днес, по време на среща с д-р Никогосян, ръководител на Секретариата на Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна, аз подчертах, че поемам ангажимента да гарантирам, че Европа ще изпълни своите международни ангажименти относно регулирането на тютюневите изделия, включително намаляване на привлекателността на цигарите за младите хора. Именно в този дух Европейската комисия подготвя предложение за преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия.“

В своя коментар за някои положителни резултати от изследването, комисар Дали добави: "Обнадежден съм от широката гражданска подкрепа за по-строгите мерки за контрол на тютюнопушенето. Окуражаващ е и фактът, че се наблюдава значителен спад на дела на хората, изложени на тютюнев дим. Това показва, че строгите правила за пушене на обществени места и действията за повишаване на осведомеността относно предимствата на въздържането от тютюнопушене, като например кампанията на ЕС „Екс пушачите са неудържими“, водят до резултати“.

Сред констатациите от проучването на ЕС за отношението на европейците към тютюнопушенето са следните факти:

  • Броят на изпушените цигари на ден е 14,2, което представлява лек спад спрямо предходното изследване от 2009 г. (14,4 цигари на ден).

  • Половината население на ЕС никога не е пушило: разпространението не се е променило през последните три години.

  • 61 % от пушачите вече са се опитали да престанат да пушат, включително всеки пети пушач в годината преди проучването.

  • Въпреки че е налице 17 % спад в дела на хората, изложени на тютюнев дим в ресторанти и барове, 14% от гражданите на ЕС все пак са заявили, че през последните 6 месеца са били изложени на въздействието на тютюнопушенето в ресторанти, а 28 % — в кафенета и барове.

  • 73 % от гражданите на ЕС подкрепят въвеждането на защитни елементи с цел овладяване на незаконната търговия с цигари, дори ако това прави цигарите по-скъпи.

  • 33% от пушачите и бившите пушачи в ЕС твърдят, че предупрежденията във връзка със здравето, поставени върху цигарените кутии, оказват или са оказали влияние върху тяхното отношение и поведение спрямо тютюнопушенето.

Контекст

В ЕС тютюнопушенето е най-често срещаната причина за смъртни случаи, които биха могли да бъдат избегнати. Всяка година на него се дължат около 700 000 случая на преждевременна смърт в ЕС.

С цел да се намали потреблението на тютюневи изделия в Европейския съюз, Комисията продължава да следва всеобхватна политика за контрол на тютюнопушенето.

Налице е широк спектър от механизми, дейности и инициативи, включително законодателни мерки за контрол на тютюнопушенето, както и дейности за неговото предотвратяване и спиране, които служат за поддържане и укрепване на политиката за контрол на тютюнопушенето.

Преразглеждането на Директивата за тютюневите изделия от 2001 г. е в ход и Комисията възнамерява да представи своето предложение през втората половина на 2012 г. ЕС и всички държави членки са ратифицирали Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна (РККТ), която влезе в сила през февруари 2005 г.

Препоръка на Съвета за среда без тютюнев дим от 2009 г. призовава държавите-членки да приемат и прилагат закони за защита на гражданите от излагане на тютюнев дим в обществени места на закрито, затворени работни помещения и в обществения транспорт. Тази препоръка също така призовава за засилване на законодателството за среда без тютюнев дим с допълнителни мерки за защита на децата, насърчаване на усилията за отказване от тютюнопушенето и поставяне на предупредителни изображения върху опаковките на цигарите.

Като част от кампанията си за повишаване на осведомеността Комисията започна своята кампания „Екс пушачите са неудържими“ през 2011 г. Кампанията сега навлиза в нова фаза, основавайки се на успеха през първата си година. Обновената програма се придържа към първоначалната стратегия, според която „Екс пушачите са неудържими“ следва да доведе до промяна, като измести акцента от отрицателните последици за здравето, свързани с тютюнопушенето, към положителните ефекти от това да си „екс пушач“, като по този начин мотивира хора от цяла Европа да се откажат от тютюнопушенето.

За допълнителна информация:

Евробарометър:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Уебсайт по въпросите на политиката спрямо тютюнопушенето:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_bg.htm

Кампанията „Екс пушачите са неудържими“:

http://www.exsmokers.eu/bg-bg/index

За контакти :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar