Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Pregled stanja potrošniških trgov: kje v Evropi so razmere za potrošnike najboljše?

Bruselj, 29. maja 2012 – Pomladanski pregled stanja potrošniških trgov, objavljen danes, ko poteka Evropska konferenca o varstvu pravic potrošnikov 2012, kaže, da se je po poslabšanju leta 2009 stanje v številnih državah EU v letu 2011 že drugo leto zapored izboljšalo. Razmere za potrošnike se ocenjujejo s kazalniki, kot so zaupanje potrošnikov v organe oblasti, prodajalce na drobno in potrošniške organizacije, varnost proizvodov ter učinkovitost reševanja sporov in pritožb. Pregled kaže tudi, da za potrošnike čezmejno nakupovanje še vedno ni tako enostavno kot nakupovanje doma, zaradi česar so prikrajšani za večjo izbiro in potencialne prihranke v višini do 204 milijarde evrov na leto.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je povedal: „Nacionalne oblikovalce politik in zainteresirane strani pozivam, naj uporabijo danes objavljene rezultate in potrošnikom zagotovijo kakovostne razmere. Samo potrošniki, ki poznajo svoje pravice in jih znajo uveljavljati, lahko v celoti izkoristijo potencial enotnega trga za spodbujanje inovacij in rasti. Izjemno pomembno je poskrbeti, da bodo evropsko gospodarstvo, potrošniki in podjetja lahko izkoristili ta potencial.

Pregled stanja

Pregled stanja potrošniških trgov kaže, kako se enotni trg obnese za potrošnike EU z vidika izbire, cen in varstva njihovih pravic. Pomladanski pregled stanja („Pregled razmer za potrošnike“) je osredotočen na povezovanje maloprodajnega trga in razmere za potrošnike v posameznih državah. Sestavni del pregleda je indeks razmer za potrošnike, ki se izračuna na podlagi kakovosti predpisov v zvezi s potrošniki in podjetji, učinkovitosti reševanja sporov in pritožb, zaupanja potrošnikov v organe oblasti, prodajalce na drobno, oglaševalce in potrošniške organizacije ter stopnje zaupanja v varnost proizvodov na trgu. S temi podatki lahko države članice spremljajo in primerjajo napredek. Pregled temelji predvsem na raziskavah med potrošniki in trgovci, podatkih Eurostata in informacijah držav članic.

Ključne ugotovitve

Izboljšanje razmer za potrošnike na državni ravni

Indeks za leto 2011 kaže, da so se razmere za potrošnike po poslabšanju leta 2009 že drugo leto zapored izboljšale. Potrošniki imajo najboljše pogoje v Luksemburgu, Združenem kraljestvu, na Danskem, v Avstriji, na Irskem, Finskem, Nizozemskem, v Belgiji, Nemčiji, Franciji in na Švedskem (države članice nad povprečjem EU).

Vrzel na področju e-trgovine

Podatki kažejo, da se e-trgovina sicer še naprej razvija, vendar je kljub očitnim prednostim čezmejnega nakupovanja v smislu izbire in prihrankov večinoma še vedno omejena na domače trge. Prednosti resnično enotnega digitalnega trga je treba v celoti izkoristiti. Potrošniki lahko z večjim zaupanjem nakupujejo v drugih državah EU, saj podatki kažejo, da je njihovo nezaupanje do tujih prodajalcev v veliki meri neutemeljeno ter da je čezmejna e-trgovina vsaj tako zanesljiva kot v lastni državi. Iz ugotovitev je razvidno, da se je treba osredotočiti na učinkovitejše obveščanje o obstoječih možnostih čezmejnega svetovanja, mehanizme izvrševanja predpisov in pravno varstvo (mreža nacionalnih organov za izvrševanje zakonodaje1 in mreža evropskih potrošniških centrov, ki potrošnikom pri nakupovanju na enotnem trgu zagotavljajo brezplačno pomoč in svetovanje).

Zaskrbljujoče slabo poznavanje pravic potrošnikov

Veliko potrošnikov ne pozna svojih pravic. Na evropski ravni je le 12 % anketirancev znalo odgovoriti na vprašanja o pravicah, ki jih imajo kot potrošniki glede jamstev, odstopnega roka in glede tega, kaj storiti, če prejmejo blago, ki ga niso naročili. Mnogo podjetij ni poznalo svojih pravnih obveznosti do potrošnikov. Tako je na primer samo 27 % trgovcev na drobno poznalo dolžino obdobja, v katerem lahko potrošniki vrnejo proizvod z napako.

Nepoštene poslovne prakse še vedno prisotne

Nezakonite poslovne prakse se še vedno pojavljajo. V Uniji se je od leta 2010 povečalo število potrošnikov in trgovcev na drobno, ki so se srečali z zavajajočimi ali celo sleparskimi oglasi in ponudbami, veliko več pa jih je tudi prejelo blago, ki ga niso naročili.

Glede na to, da se direktiva o nepoštenih poslovnih praksah izvaja že sedem let, so ti podatki zaskrbljujoči, zato je potrebno dejavnejše ukrepanje. Organi oblasti morajo izvrševati veljavne predpise, ki potrošnike, zlasti ranljive, ščitijo pred takimi praksami, potrošniki pa jih morajo znati prepoznati in se jim izogniti. Zagotoviti je treba hitrejše, enostavnejše in cenejše načine reševanja sporov s trgovci, na spletu in sicer (glej IP/11/1461). Za večje zaupanje potrošnikov v čezmejne transakcije bo Komisija preučila možnosti za pospešitev izvrševanja predpisov in leta 2012 rezultate predstavila v poročilu o izvajanju direktive o nepoštenih poslovnih praksah.2

Pogled v prihodnost

Namen nove agende EU za potrošnike za obdobje 2014–2020 je izboljšati ozaveščenost in zaupanje potrošnikov ter jim zagotoviti orodja za aktivno udeležbo na trgu, da bodo lahko izkoristili njegove prednosti in svobodo izbire ter uveljavljali svoje pravice. Nedavno predstavljena predloga za izvensodno reševanje sporov s trgovci (alternativno in spletno reševanje sporov) bosta po sprejetju evropskim potrošnikom pomagala reševati težave pri nakupovanju proizvodov ali storitev kjerkoli v EU.

Celoten pregled stanja:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Več informacij:

http://ec.europa.eu/consumers/index_sl.htm.

MEMO/12/381

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Mreža za sodelovanje na področju varstva potrošnikov.

2 :

Direktiva 2005/29/ES.


Side Bar