Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείχνει σε ποιες περιοχές της Ευρώπης επικρατούν οι καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2012 – Ο εαρινός πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, που δημοσιεύεται σήμερα με την ευκαιρία της συνόδου του ευρωπαίου καταναλωτή 2012, δείχνει ότι το 2011, για δεύτερο συνεχές έτος μετά την πτώση το 2009, σημειώθηκαν βελτιώσεις σε πολλές χώρες της ΕΕ. Οι όροι για τους καταναλωτές μετρώνται, π.χ., με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τις αρχές, τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τις οργανώσεις καταναλωτών, ως προς την ασφάλεια των προϊόντων, την αποτελεσματικότητα της επίλυσης διαφορών και την ικανοποίηση με την αντιμετώπιση των καταγγελιών. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει επίσης ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να μην μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές τους διασυνοριακά με την ίδια ευκολία που πραγματοποιούν αγορές στη χώρα τους, με συνέπεια να μην εκμεταλλεύονται τη μεγαλύτερη επιλογή και τις δυνατότητες εξοικονόμησης χρημάτων, που θα απέφεραν δυνητικά κέρδη έως και 204 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο κ. John Dalli, επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και τους καταναλωτές, δήλωσε: «Καλώ τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του παρόντος πίνακα αποτελεσμάτων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ποιότητας για τους καταναλωτές. Μόνον οι καταναλωτές που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους καθώς και τον τρόπο να τα χρησιμοποιούν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν να αξιοποιηθεί η δύναμη αυτή προς όφελος της ευρωπαϊκής οικονομίας, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.»

Ο πίνακας αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρέχει στοιχεία και προειδοποιήσεις σχετικά με τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές της ΕΕ όσον αφορά τις επιλογές, τις τιμές και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η εαρινή έκδοση («Πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες») εξετάζει την ολοκλήρωση της λιανικής αγοράς και τις συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη για τους καταναλωτές. Περιλαμβάνει τον δείκτη καταναλωτικών συνθηκών, ο οποίος υπολογίζεται με βάση την ποιότητα της νομοθεσίας σχετικά με τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, την αποτελεσματικότητα της επίλυσης των διαφορών και της αντιμετώπισης των καταγγελιών, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τις δημόσιες αρχές, τους εμπόρους λιανικής πώλησης, τους διαφημιστές και τις οργανώσεις καταναλωτών, και τον βαθμό εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αξιολογούν τις επιδόσεις τους με την πάροδο του χρόνου. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θεμελιώνεται κυρίως σε έρευνες στις οποίες συμμετέχουν καταναλωτές και έμποροι λιανικής πώλησης, σε δεδομένα της Eurostat, καθώς επίσης και σε πληροφορίες που απέστειλαν τα κράτη μέλη.

Κύριες διαπιστώσεις

Πρόοδος στις καταναλωτικές συνθήκες στα κράτη μέλη

Ο δείκτης του 2011 δείχνει ότι οι συνθήκες για τους καταναλωτές έχουν βελτιωθεί για δεύτερο συνεχές έτος μετά την πτώση που σημειώθηκε το 2009. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν τις καλύτερες συνθήκες στο Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία (κράτη μέλη πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ).

Το χάσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι, παρόλο που το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εγχώριο, παρά το προφανές δυναμικό από πλευράς επιλογής και εξοικονόμησης χρημάτων σε διασυνοριακό επίπεδο. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν μεγαλύτερη σιγουριά, όταν πραγματοποιούν αγορές από άλλες χώρες της ΕΕ, όταν οι ανησυχίες τους όσον αφορά τους ξένους πωλητές αποδεικνύονται σε μεγάλο βαθμό αβάσιμες και το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζεται τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστο με το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι διαπιστώσεις δείχνουν ότι είναι ζωτικός ο ρόλος της αποτελεσματικότερης ενημέρωσης σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς διασυνοριακής παροχής συμβουλών, επιβολής και έννομης προστασίας (δίκτυο των εθνικών αρχών επιβολής1, και τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών, τα οποία παρέχουν δωρεάν βοήθεια και συμβουλές στους καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές στην ενιαία αγορά).

H γνώση των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι ανησυχητικά χαμηλή

Πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Μόνο το 12% των ερωτηθέντων σε όλη την ΕΕ μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών σε σχέση με τις εγγυήσεις, τις προθεσμίες υπαναχώρησης και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν εάν παραλάβουν εμπορεύματα που δεν είχαν παραγγείλει. Πολλές επιχειρήσεις δεν γνώριζαν τις νομικές τους υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, μόνο το 27% των εμπόρων λιανικής πώλησης γνώριζαν το χρονικό διάστημα που διαθέτουν οι καταναλωτές για να επιστρέψουν ελαττωματικά προϊόντα.

Εξακολουθούν να υφίστανται αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Εξακολουθούν να υφίστανται παράνομες εμπορικές πρακτικές. Από το 2010, περισσότεροι καταναλωτές και έμποροι λιανικής πώλησης στην ΕΕ συναντούν διαφημίσεις και προσφορές που είναι παραπλανητικές και απατηλές, ακόμη και δόλιες, ενώ πολύ περισσότεροι έχουν λάβει εμπορεύματα τα οποία δεν είχαν παραγγείλει.

Επτά έτη μετά την έκδοση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, το γεγονός αυτό αποτελεί αιτία ανησυχίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί πιο δραστικά. Οι αρχές πρέπει να επιβάλουν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες για την προστασία των καταναλωτών, ιδίως δε των ευάλωτων καταναλωτών, από αυτές τις πρακτικές· οι καταναλωτές πρέπει να ενισχυθούν ώστε να μπορούν να τις εντοπίζουν και να τις αποφεύγουν· πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα εύρεσης ταχύτερων, ευκολότερων και φθηνότερων λύσεων όσον αφορά τις διαφορές με εμπόρους, τόσο ηλεκτρονικά όσο και συμβατικά (βλ. IP/11/1461). Η Επιτροπή θα διερευνήσει τρόπους για την επίσπευση της επιβολής, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε έκθεση το 2012 με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές2.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 έχει σκοπό να ενισχύσει τους καταναλωτές και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντάς τους μέσα για να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά, να την αξιοποιούν προς όφελός τους, να ασκούν τη δυνατότητα επιλογής και να διασφαλίζουν την ορθή επιβολή των δικαιωμάτων τους. Μετά την έγκρισή τους, οι προτάσεις που εξετάζονται, επί του παρόντος, σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών με εμπόρους χωρίς υποχρεωτική προσφυγή στη δικαιοσύνη (εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών - ADR/ODR), θα βοηθήσουν τους ευρωπαίους καταναλωτές να επιλύουν τα προβλήματά τους ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών στην ΕΕ.

Ολόκληρος ο πίνακας των αποτελεσμάτων:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

MEMO/12/381

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Αικατερίνη Αποστολά (+32 2 298 76 24)

1 :

Δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ)

2 :

Οδηγία 2005/29/ΕΚ.


Side Bar