Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Resultattavlen for forbrugerpolitikken viser, hvor i Europa forbrugernes vilkår er bedst

Bruxelles, den 29. maj 2012 – Forårets forbrugerresultattavle, som blev offentliggjort i dag i anledning af det europæiske forbrugertopmøde 2012, viser, at der i 2011 for andet år i træk efter nedgangen i 2009 var forbedringer i mange EU-lande. Forbrugernes vilkår måles bl.a. på grundlag af deres tillid til myndighederne, detailhandlere og forbrugerorganisationer, til produkters sikkerhed, effektiviteten i forbindelse med løsning af tvister og deres tilfredshed med behandling af klager. Resultattavlen viser også, at forbrugerne stadig oplever flere problemer, når de handler på tværs af grænserne, end de gør, når de handler i hjemlandet, og de går dermed glip af øgede valgmuligheder og besparelser – her kunne der hentes gevinster i størrelsesordenen 204 mia. EUR pr. år.

John Dalli, EU-kommissær for sundhed og forbrugere, udtaler: "Jeg opfordrer de nationale beslutningstagere og interessenter til at anvende dagens resultattavle til at opbygge et godt miljø for forbrugerne. Kun forbrugere, som kender deres rettigheder og ved, hvordan de skal gøre dem gældende, kan udnytte det indre markeds potentiale for at fremme innovation og vækst, så det er af afgørende betydning at skabe de rette vilkår til fordel for den europæiske økonomi samt de europæiske forbrugere og virksomheder".

Resultattavlen

Resultattavlen for forbrugerpolitikken giver dokumentation for og advarer om, hvordan det indre marked fungerer for EU-forbrugerne med hensyn til valgmuligheder, priser og beskyttelse af forbrugernes rettigheder. I forårsudgaven ("resultattavlen for forbrugervilkårene") ser man nærmere på detailmarkedets integration og de nationale vilkår for forbrugerne. Den omfatter indekset for forbrugervilkårene, som beregnes på grundlag af kvaliteten af de regler, der gælder for forbrugere og virksomheder, effektiviteten i forbindelse med løsning af tvister og behandling af klager, forbrugernes tillid til myndigheder, detailhandlere, annoncører og forbrugerorganisationer, og graden af tillid til sikkerheden ved produkter på markedet. Disse oplysninger giver medlemsstaterne mulighed for at fastlægge benchmarks for deres resultater over tid. Resultattavlen er hovedsageligt baseret på undersøgelser blandt forbrugere og detailhandlere, oplysninger fra Eurostat samt oplysninger forelagt af medlemsstaterne.

Væsentligste resultater

Fremskridt med hensyn til de nationale forbrugervilkår

Indekset for 2011 viser, at forbrugernes vilkår er blevet forbedret for andet år i træk efter faldet i 2009. Forbrugerne har de bedste vilkår i Luxembourg, Det Forenede Kongerige, Danmark, Østrig, Irland, Finland, Nederlandene, Belgien, Tyskland, Frankrig og Sverige (medlemsstater, der ligger over EU-gennemsnittet).

Forskellene inden for e-handel

Resultattavlen viser, at selv om e-handelen fortsætter med at vokse, er den i vid udstrækning indenlandsk på trods af det klare potentiale i form af valgmuligheder og besparelser i forbindelse med handel på tværs af grænserne. Der bør gøres en større indsats for at udnytte alle fordelene ved et reelt indre digitalt marked. Forbrugerne kan være mere trygge ved at handle i andre EU-lande, da deres bekymringer vedrørende udenlandske forhandlere viser sig at være stort set ubegrundede, og grænseoverskridende e-handel synes at være mindst lige så pålidelig som indenlandsk e-handel. Resultaterne viser, at der skal fokuseres mere på effektiv information om eksisterende grænseoverskridende rådgivning samt håndhævelses- og klagemekanismer (netværk af nationale håndhævelsesmyndigheder1 og Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre, som giver gratis bistand og rådgivning til forbrugere, der handler på det indre marked).

Kendskabet til forbrugerrettigheder er bekymrende lavt

Mange forbrugere kender ikke deres rettigheder. Kun 12 % af respondenterne i EU kunne besvare spørgsmålene vedrørende deres rettigheder med hensyn til garanti og betænkningstid og hvad de skal gøre, hvis de modtager varer, som de ikke har bestilt. Mange virksomheder var ikke klar over deres retlige forpligtelser over for forbrugerne. F.eks. vidste kun 27 % af detailhandlerne, hvor længe forbrugerne har til at returnere defekte produkter.

Urimelig handelspraksis

Der anvendes stadig ulovlige forretningsmetoder. Siden 2010 er et stigende antal europæiske forbrugere og detailhandlere stødt på reklamer og tilbud, som var vildledende eller endog svigagtige, og endnu flere modtog varer, de ikke havde bestilt.

Syv år efter vedtagelsen af direktivet om urimelig handelspraksis giver dette anledning til bekymringer, og der skal gøres en mere aktiv indsats for at løse problemet. Myndighederne skal håndhæve de eksisterende regler for at beskytte forbrugerne, navnlig sårbare forbrugere, mod en sådan praksis, forbrugerne skal kunne opdage og undgå en sådan praksis, og der skal hurtigere, lettere og billigere kunne findes løsninger på tvister med handlende, både online og offline (se IP/11/1461). Kommissionen vil undersøge, hvordan håndhævelsen kan styrkes for at øge forbrugernes tillid i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Til dette formål vil der i 2012 blive udarbejdet en rapport om gennemførelsen af direktivet om urimelig handelspraksis.2

Fremtidige tiltag

Den nye EU-forbrugerdagsorden 2014-2020 sigter mod at forbedre forbrugernes stilling og styrke deres kendskab og tillid ved at give dem redskaberne til at deltage aktivt i markedet, udnytte markedets muligheder, udøve deres frie valg og sikre korrekt håndhævelse af deres rettigheder. Når de er vedtaget, vil de forslag vedrørende løsning af tvister uden inddragelse af domstolene (alternativ og online tvistbilæggelse), som er blevet fremlagt på nuværende tidspunkt, hjælpe de europæiske forbrugere med at løse deres problemer, uanset hvor de køber et produkt eller en tjenesteydelse i EU.

Hele resultattavlen:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/index_da.htm

MEMO/12/381

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde.

2 :

Direktiv 2005/29/EF.


Side Bar