Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE EL

Európska komisia – Tlačová správa

Európske hlavné mestá kultúry: Panel EÚ odporúča udeliť cenu Meliny Mercouri v hodnote 1,5 mil. EUR mestám Marseille a Košice

Brusel 25. mája – Európsky panel poverený monitorovaním príprav Európskych hlavných miest kultúry, ktorými sú v roku 2013 Marseille (Francúzsko) a Košice (Slovensko), odporučil, aby tieto dve mestá dostali cenu Meliny Mercouri ako odmenu za kvalitu ich príprav. Hodnota ceny predstavuje 1,5 mil. EUR pre každé mesto.

Androulla Vassiliou, európska komisárka zodpovedná za vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Obidve mestá pripravujú na rok 2013 bohatý kultúrny program a ja im blahoželám k ich dôkladnej príprave. Iniciatíva Európske hlavné mestá kultúry patrí doteraz medzi najúspešnejšie programy EÚ. Viac ako 25 rokov zohráva úlohu katalyzátora pri tvorbe pracovných miest, obnove miest, v cestovnom ruchu a pri stimulovaní dlhodobého rozvoja príslušných miest. Prajem obidvom Európskym hlavným mestám kultúry 2013 všetko najlepšie pri dokončovaní príprav roka, o ktorom som presvedčená, že bude mimoriadne úspešný.“

Rovnako ako všetky mestá, ktoré boli nositeľmi názvu Európske hlavné mesto kultúry, aj Marseille a Košice zhodnotil monitorovací a poradný panel, ktorý garantuje, že ich program spĺňa kritériá vyžadované na získanie uvedeného názvu a rešpektuje sľuby, ktoré dali mestá pred svojim oficiálnym vymenovaním.

Kultúrny program roka musí mať veľký európsky rozmer, ktorý sa odzrkadľuje vo vybraných témach a v účasti umelcov a kultúrnych subjektov z rôznych krajín. Mestá musia okrem toho zabezpečiť, aby bolo podujatie atraktívne pre verejnosť a aby malo trvalý vplyv tým, že prispeje k dlhodobému kultúrnemu a sociálnemu rozvoju mesta.

Druhé a záverečné monitorovacie stretnutie týkajúce sa Hlavných miest 2013 sa uskutočnilo v Bruseli koncom apríla. Vo svojej dnes uverejnenej správe panel chváli mestá za ich prípravu a konštatuje, že Komisia by mala obidvom mestám udeliť cenu Meliny Mercouri pomenovanej po bývalej gréckej ministerke kultúry, ktorá podnietila začatie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry v roku 1985.

Súvislosti

Európske hlavné mesto kultúry je vynikajúcou príležitosťou pre mestá, aby zmenili svoj imidž, aby sa objavili na medzinárodnej scéne, prilákali viac turistov a prehodnotili svoj rozvoj prostredníctvom kultúry v prospech svojich obyvateľov. Názov má dlhodobý vplyv na mestá aj ich regióny, nielen z pohľadu kultúry, ale aj zo sociálno-ekonomického hľadiska.

Po Marseille a Košiciach v roku 2013 budú budúcimi Európskymi hlavnými mestami kultúry Umeå (Švédsko) a Riga (Lotyšsko) v roku 2014, Mons (Belgicko) a Plzeň (Česká republika) v roku 2015 a Donostia − San Sebastian (Španielsko) a Wroclaw (Poľsko) v roku 2016.

Európsky monitorovací a hodnotiaci panel

Panel pozostáva zo siedmich členov vymenovaných európskymi inštitúciami. Patria sem členovia:

  • Vymenovaní Európskou komisiou: Manfred Gaulhofer (Rakúsko), generálny riaditeľ Graz 2003 a manažér mnohých európskych projektov; Sir Jeremy Isaacs (UK), televízny producent a bývalý riaditeľ Kráľovskej opery, Covent Garden.

  • Vymenovaní Radou: Erna Hennicot-Schoepges (Luxembursko), bývalá ministerka kultúry, členka Európskeho parlamentu a členka Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, v súčasnosti predsedníčka mnohých vnútroštátnych a medzinárodných kultúrnych organizácií; Constantin Chiriac (Rumunsko), bývalý podpredseda Sibiu 2007 a v súčasnosti riaditeľ národného divadla Radu Stanca.

  • Vymenovaní Európskym parlamentom: Steve Green (UK), výskumný pracovník v oblasti kultúrnej politiky; Jordi Pardo (Španielsko), zodpovedný za projekty v oblasti medzinárodnej kultúry.

  • Vymenovaní Výborom regiónov: Elisabeth Vitouch (Rakúsko), členka komisie Výboru regiónov pre kultúru a členka miestneho zastupiteľstva v Rakúsku.

Ďalšie informácie:

Webová stránka Androully Vassiliouvej

Twitter: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar