Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

EU nasprotuje uvoznim omejitvam Argentine

Bruselj, 25. maja 2012 – Evropska unija je danes pri Svetovni trgovinski organizaciji v Ženevi vložila pritožbo proti uvoznim omejitvam Argentine. V okviru postopkov STO za reševanje sporov je najprej zaprosila za posvetovanje z Argentino, na katerem si bo prizadevala za odpravo teh ukrepov, ki negativno vplivajo na trgovino in naložbe EU. Omejevalni ukrepi zajemajo režim uvoznih dovoljenj Argentine, zlasti postopke za pridobitev uvoznega dovoljenja, od podjetij pa zahtevajo, da uravnotežijo saldo uvoza in izvoza. V sistemu STO za reševanje sporov je to prvi korak. Če se v 60 dneh ne doseže rešitev, lahko EU zahteva ustanovitev odbora STO, ki bo razsodil o zakonitosti argentinskih ukrepov.

„Argentinske uvozne omejitve kršijo mednarodna pravila trgovanja, zato jih je treba odpraviti. Ti ukrepi povzročajo dejansko škodo družbam EU, saj ogrožajo delovna mesta in naše celotno gospodarstvo. Očitno je, da se trgovinske in naložbene razmere v Argentini poslabšujejo, zato sem prisiljen ostro nasprotovati protekcionističnemu uvoznemu režimu Argentine, da se zagotovi ohranitev pravil proste in pravične trgovine,“ je povedal evropski komisar za trgovino Karel De Gucht.

EU je resno zaskrbljena zaradi uvoznih ukrepov Argentine, ki so v nasprotju s pravili STO za pregleden, prost in pravičen trgovinski sistem. Argentina je med drugim sprejela naslednje ukrepe:

 • za vse uvožene izdelke je uvedla predhodno registracijo in odobritev, imenovano „Declaración Jurada Anticipada de Importación“, ki se od februarja 2012 zahteva za ves uvoz.

 • Na stotine vrst blaga mora biti opremljenih tudi z uvoznim dovoljenjem. Zaradi teh postopkov prihaja do sistematičnih zamud ali zavrnitev uvoza iz nejasnih razlogov. V začetku leta 2011 je bilo treba pridobiti uvozno dovoljenje za več kot 600 vrst izdelkov, na primer električne stroje, avtomobilske dele in kemične izdelke.

 • Argentina od uvoznikov zahteva, da uravnotežijo saldo uvoza in izvoza, povečajo delež lokalnih sestavin v izdelkih, proizvedenih v Argentini, ali pa svojih prihodkov ne nakazujejo v tujino. Ta praksa je sistematična, nenapisana in nepregledna. Zdi se, da jo morajo uvozniki sprejeti, če želijo pridobiti dovoljenje za uvoz svojega blaga. Ti ukrepi povzročajo zamude ali zaustavljajo blago na meji, zaradi česar povzročajo velike izgube tako v industriji EU kot drugod po svetu.

Omejitve, ki so veljale leta 2011, so v istem letu vplivale na izvoz v vrednosti približno 500 milijonov evrov. Od leta 2012 ukrepi veljajo za vse izdelke, tako da je zdaj potencialno prizadet ves izvoz EU v Argentino, ki je leta 2011 znašal 8,3 milijarde evrov. Dolgoročni vpliv negativnih trgovinskih in naložbenih razmer je zelo velik.

EU je v zadnjih letih skupaj z drugimi največjimi svetovnimi trgovinskimi partnerji večkrat opozorila na argentinsko problematiko, vendar brez uspeha.

Ozadje

Trgovina – dejstva in številke

Blagovna menjava (neposredno prizadeta zaradi omejevalnih ukrepov in obravnavana v zadevi STO)

  izvoz blaga EU v Argentino leta 2011: 8,3 milijarde evrov

  uvoz blaga EU iz Argentine leta 2011: 10,7 milijarde evrov

EU iz Argentine večinoma uvaža kmetijske proizvode (hrano in žive živali, 53 %), kemikalije (16 %) in surovine (14 %), v Argentino pa EU v glavnem izvaža končne izdelke, kot so stroji in prevozna oprema, avtomobili in avtomobilski deli (50 %) ter kemikalije (20 %).

Trgovina s komercialnimi storitvami

  izvoz storitev EU v Argentino leta 2010: 3 milijarde evrov

  uvoz storitev EU iz Argentine leta 2010: 2,1 milijarde evrov

  presežek EU v storitveni menjavi z Argentino znaša 0,9 milijarde evrov.

Omejevalni ukrepi Argentine se širijo v vedno več sektorjev, zato EU skrbno spremlja storitveni sektor in ocenjuje obseg škodljivega vpliva nanj.

Naslednji koraki v postopkih STO za reševanje sporov

Z zahtevkom za posvetovanje se uradno začne reševanje spora v okviru Dogovora STO o reševanju sporov. Posvetovanje daje EU in Argentini priložnost za razpravo in iskanje zadovoljive rešitve brez pravdnega postopka.

Če v 60 dneh na posvetovanjih ne bo dosežena zadovoljiva rešitev, lahko EU zahteva ustanovitev odbora STO, ki bo razsodil o zakonitosti argentinskih ukrepov.

Dodatne informacije

Podatkovni list

On EU trade relations with Argentina

Trade statistics EU-Argentina

Kontakti :

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar