Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

EÚ protestuje proti dovozným obmedzeniam Argentíny

Brusel 25. mája 2012 − EÚ dnes vo Svetovej obchodnej organizácii v Ženeve protestovala proti dovozným obmedzeniam Argentíny. Podľa postupov urovnávania sporov vo WTO má EÚ najprv požiadať o konzultácie s Argentínou v snahe odstrániť tieto opatrenia, ktoré majú negatívny vplyv na obchod a investície EÚ. Obmedzujúce opatrenia zahŕňajú režim Argentíny pre dovozné licencie a najmä postupy získavania dovoznej licencie, ako aj povinnosť spoločností kompenzovať dovoz vývozom. Toto predstavuje v systéme urovnávania sporov WTO prvý krok. Ak sa do 60 dní nenájde žiadne riešenie, EÚ môže požiadať o zriadenie panelu WTO, ktorý rozhodne, či sú argentínske opatrenia zákonné alebo nie.

„Dovozné obmedzenia Argentíny porušujú medzinárodné obchodné pravidlá a musia sa zrušiť. Tieto opatrenia vážnym spôsobom poškodzujú spoločnosti v EÚ a tým aj zamestnanosť a celé naše hospodárstvo“, uviedol Komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht. „Obchodné a investičné prostredie v Argentíne sa očividne zhoršuje. Za týchto podmienok mi nezostáva nič iné ako protestovať proti ochranárskemu dovoznému režimu Argentíny a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel voľného a spravodlivého obchodu.“

EÚ sa jednoznačne domnieva, že argentínske dovozné opatrenia porušujú pravidlá WTO, ktorými sa má zabezpečiť transparentný, voľný a spravodlivý systém obchodovania. V rámci týchto opatrení:

  • Argentína požaduje, aby sa všetok dovezený tovar registroval a povoľoval vopred v systéme, ktorý sa označuje ako „Declaración Jurada Anticipada de Importación“. Od februára 2012 sa táto požiadavka na predbežné povolenie uplatňuje na všetok dovoz.

  • Okrem toho sa vyžaduje dovozná licencia pre stovky druhov tovaru. V dôsledku týchto postupov sa dovoz z netransparentných dôvodov systematicky zdržuje alebo sa zamieta. Na začiatku roku 2011 tento licenčný systém negatívne ovplyvnil viac ako 600 druhov tovaru, ako sú napr. elektrické stroje, automobilové diely alebo chemické výrobky.

  • Argentína vyžaduje, aby dovozcovia kompenzovali dovoz vývozom, aby zvýšili obsah miestnych surovín vo výrobkoch, ktoré vyrábajú v Argentíne, alebo aby neprevádzali svoje príjmy do zahraničia. Táto prax je systematická, nepísaná a netransparentná. Zdá sa, že podmienkou získania licencie umožňujúcej dovozcom dovoz ich tovaru je prijatie tejto praxe z ich strany. V dôsledku týchto opatrení dochádza na hranici k zdržiavaniu alebo blokovaniu tovaru a k veľkým stratám pre výrobné odvetvie v EÚ a na celom svete.

Obmedzenia, ktoré boli platné v roku 2011, ovplyvnili v tom istom roku vývoz v hodnote asi 500 mil. EUR. Od roku 2012, keď sa opatrenia rozšírili na všetky výrobky, sa rozsah potenciálneho vplyvu na obchod zvýšil na všetok vývoz tovaru z EÚ do Argentíny, ktorý v roku 2011 dosahoval 8,3 mld. EUR. Dlhodobý vplyv negatívneho obchodného a investičného prostredia je oveľa vyšší.

EÚ a ďalší významní svetoví obchodní partneri Argentínu na tento problém v posledných rokoch bezúspešne upozorňovali.

Súvislosti

Obchodné fakty a čísla

Obchod s tovarom (priamo ovplyvnený obmedzujúcimi opatreniami, ktorý je predmetom tohto prípadu WTO)

  • Vývoz tovaru z EÚ do Argentíny v roku 2011: 8,3 mld. EUR

  • Dovoz tovaru z Argentíny do EÚ v roku 2011: 10,7 mld. EUR

EÚ dováža z Argentíny predovšetkým poľnohospodárske výrobky (potraviny a živé zvieratá, 53 %), chemické látky (16 %) a suroviny (14 %), zatiaľ čo EÚ do Argentíny vyváža najmä priemyselné výrobky ako stroje a dopravné zariadenia, ktorými sú napríklad automobily a automobilové diely (50 %), a chemické látky (20 %).

Obchod s komerčnými službami

  • Vývoz služieb z EÚ do Argentíny v roku 2010: 3 mld. EUR

  • Dovoz služieb z Argentíny do EÚ v roku 2010: 2,1 mld. EUR

  • EÚ vykazuje v obchode so službami s Argentínou prebytok vo výške 0,9 mld. EUR.

Obmedzujúce opatrenia Argentíny sa rozširujú na stále viac sektorov; v tejto súvislosti EÚ pozorne monitoruje aj sektor služieb a posudzuje rozsah, v ktorom je ovplyvnený.

Ďalšie kroky v postupoch urovnávania sporov WTO

Podľa porozumenia týkajúceho sa urovnávania sporov sa spor formálne začína podaním žiadosti o konzultácie. Konzultácie poskytujú EÚ a Argentíne príležitosť prediskutovať záležitosť a nájsť uspokojivé riešenie bez nutnosti začať sporové konanie.

Ak tieto konzultácie nevedú do 60 dní k uspokojivému riešeniu, EÚ môže požiadať o zriadenie panelu WTO, ktorý rozhodne, či sú argentínske opatrenia zákonné alebo nie.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad

O obchodných vzťahoch EÚ s Argentínou

Štatistika obchodu medzi EÚ a Argentínou

Kontaktné osoby:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar