Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

UE contestă restricțiile la import impuse de Argentina

Bruxelles, 25 mai 2012 – UE a depus astăzi la Organizația Mondială a Comerțului de la Geneva o contestație împotriva restricțiilor la import impuse de Argentina. În cadrul procedurilor OMC de soluționare a litigiilor, UE solicită întâi deschiderea unor consultări cu Argentina, cu scopul de a obține eliminarea acestor măsuri, care afectează comerțul și investițiile UE. Măsurile restrictive cuprind regimul de acordare a licențelor de import instituit de Argentina și, mai cu seamă, procedurile de obținere a unei licențe de import, precum și obligația impusă întreprinderilor de a echilibra importurile și exporturile. Acesta este primul pas prevăzut de sistemul OMC de soluționare a litigiilor. Dacă nu se găsește o soluție în termen de 60 de zile, UE poate solicita instituirea unui grup special al OMC care să hotărască cu privire la legalitatea acțiunilor Argentinei.

„Restricțiile la import impuse de Argentina încalcă regulile comerțului internațional și trebuie eliminate. Aceste măsuri aduc prejudicii reale întreprinderilor din UE, afectând locurile de muncă și economia în ansamblul ei”, a declarat comisarul UE pentru comerț Karel De Gucht. „Climatul comercial și investițional din Argentina cunoaște o deteriorare vizibilă. În aceste condiții, nu-mi rămâne decât să contest regimul de import protecționist al Argentinei pentru a garanta respectarea regulilor comerțului liber și echitabil.”

UE este foarte îngrijorată în legătură cu măsurile la import impuse de Argentina, care sunt contrare normelor OMC privind un sistem comercial transparent, liber și echitabil. Se aplică următoarele măsuri:

  • Argentina condiționează importul tuturor mărfurilor de o înregistrare și aprobare prealabilă, denumită „Declaración Jurada Anticipada de Importación”. Începând din februarie 2012, aceste cerințe de aprobare prealabilă se aplică tuturor importurilor.

  • Totodată, pentru sute de mărfuri este necesară obținerea unei licențe de import. Aceste proceduri cauzează întârzieri sistematice ale importurilor sau refuzul acestora fără motive clare. La începutul lui 2011, peste 600 de tipuri de produse erau afectate de acest regim de licențe, ca de exemplu mașinile electrice, piesele auto și produsele chimice.

  • Argentina le cere importatorilor să echilibreze importurile și exporturile, să crească ponderea materiei prime locale în produsele pe care le fabrică în Argentina sau să nu transfere venituri în străinătate. Aceste practici sunt sistematice, nescrise și lipsite de transparență. Se pare că importatorii trebuie să accepte aceste practici dacă doresc să obțină licența care permite importul mărfurilor. Măsurile descrise întârzie sau blochează mărfurile la frontieră, antrenând pierderi majore pentru industria din UE și din lume.

În 2011, restricțiile existente la acel moment au afectat exporturi în valoare de circa 500 de milioane de euro. Începând din 2012, din cauza extinderii măsurilor asupra tuturor produselor, a crescut amploarea potențialelor prejudicii aduse exporturilor UE în Argentina, de 8,3 miliarde de euro în 2011. Impactul pe termen lung al unui climat comercial și investițional nefavorabil este mult mai mare.

În ultimii ani, UE, alături de alți parteneri comerciali majori din lume, a abordat în numeroase rânduri această problemă în discuțiile cu Argentina, dar fără succes.

Context

Schimburile comerciale – fapte și cifre

Comerțul cu mărfuri (direct afectat de măsurile restrictive și obiect al contestației înaintate OMC)

  • Exportul de mărfuri din UE în Argentina în 2011: 8,3 miliarde de euro

  • Importul de mărfuri din Argentina în UE în 2011: 10,7 miliarde de euro

Importurile din Argentina în UE constau preponderent în produse agricole (alimente și animale vii, 53%), produse chimice (16%) și materii prime (14%), în timp ce UE exportă în Argentina în principal mărfuri prelucrate, ca de exemplu mașini și echipament de transport, în special autovehicule și piese auto (50%), și produse chimice (20%).

Comerțul cu servicii

  • Exportul de servicii din UE în Argentina în 2010: 3 miliarde de euro

  • Importul de servicii din Argentina în UE în 2010: 2,1 miliarde de euro

  • Excedentul comercial între UE și Argentina în domeniul serviciilor se ridică la 0,9 miliarde de euro.

Măsurile restrictive ale Argentinei se extind asupra unui număr tot mai mare de sectoare, drept care UE urmărește îndeaproape și sectorul serviciilor și evaluează măsura în care este afectat.

Următorii pași în procedura OMC de soluționare a litigiilor

Cererea de deschidere a consultărilor inițiază în mod oficial un litigiu în cadrul acordului OMC de soluționare a litigiilor. Consultările permit UE și Argentinei să discute pe marginea acestui subiect și să găsească o soluție satisfăcătoare fără a recurge la acțiuni în instanțe.

Dacă în urma consultărilor nu se ajunge la o soluție satisfăcătoare în termen de 60 de zile, UE poate solicita instituirea unui grup special al OMC care să hotărască cu privire la legalitatea măsurilor impuse de Argentina.

Informații suplimentare

Fișă informativă

Privind relațiile comerciale ale UE cu Argentina

Statistici comerciale UE-Argentina

Persoane de contact :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar