Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU leidt procedure in tegen Argentijnse invoerbeperkingen

Brussel 25 mei 2012 – De EU heeft vandaag bij de Wereldhandelsorganisatie in Genève een procedure ingeleid tegen Argentijnse invoerbeperkingen. In overeenstemming met de WTO-procedures voor geschillenbeslechting verzoekt de EU in eerste instantie om overleg met Argentinië, in de hoop dat dit land zijn beperkingen, die een negatief effect hebben op de handel en investeringen van de EU, intrekt. Bij de betwiste maatregelen gaat het onder meer om het Argentijnse stelsel van invoervergunningen en met name om de procedures die moeten worden doorlopen om een invoervergunning te verkrijgen, alsook om de aan ondernemingen gestelde eis dat invoer en uitvoer met elkaar in evenwicht zijn. Dit is de eerste stap in de geschillenbeslechtingsprocedure van de WTO. Als binnen 60 dagen geen oplossing wordt gevonden, kan de EU om de vorming van een WTO-panel verzoeken, dat dan moet beslissen of de Argentijnse maatregelen rechtmatig zijn.

"De Argentijnse invoerbeperkingen zijn in strijd met de internationale handelsregels en moeten worden opgeheven. Zij berokkenen heuse schade aan EU-ondernemingen en tasten de werkgelegenheid en onze gehele economie aan", aldus EU-commissaris voor Handel Karel De Gucht. "Het is duidelijk dat het handels‑ en investeringsklimaat in Argentinië verslechtert. Deze omstandigheden laten mij geen andere keus dan het protectionistische invoerstelsel van Argentinië aan te vechten om ervoor te zorgen dat de regels voor een vrij en eerlijk handelsverkeer in stand worden gehouden."

De invoermaatregelen van Argentinië, die tegen de WTO-regels voor een transparant, vrij en eerlijk handelssysteem indruisen, baren de EU grote zorgen. Deze zorgen betreffen met name de volgende punten:

  • Op alle goederen die in Argentinië worden ingevoerd, is een systeem van voorafgaande registratie en goedkeuring van toepassing, de zogenaamde "Declaración Jurada Anticipada de Importación". Deze eis geldt sinds februari 2012 voor alle invoer.

  • Bovendien moet voor honderden goederen een invoervergunning worden verkregen. Als gevolg van deze procedures loopt de invoer systematisch vertraging op of wordt hij om onduidelijke redenen geweigerd. Begin 2011 moest voor meer dan 600 productsoorten een invoervergunning worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor elektrische machines, auto-onderdelen en chemische producten.

  • Argentinië eist van importeurs dat hun invoer en hun uitvoer met elkaar in evenwicht zijn, of dat zij voor de vervaardiging van producten in Argentinië meer plaatselijke producten gebruiken, of geen inkomsten naar het buitenland overmaken. Deze praktijk wordt stelselmatig toegepast, is nergens op papier vastgelegd en wordt door een gebrek aan transparantie gekenmerkt. Klaarblijkelijk is medewerking aan deze praktijk een voorwaarde voor het verkrijgen van een invoervergunning. Deze maatregelen leiden ertoe dat goederen aan de grens worden op‑ of tegengehouden, waardoor de industrie in de EU en ook elders in de wereld grote schade lijdt.

De in 2011 geldende beperkingen betroffen in dat jaar ongeveer 500 miljoen EUR aan uitvoer. Vanaf 2012 gelden de maatregelen echter voor alle producten, zodat nu alle uitvoer van de EU naar Argentinië, die in 2011 een waarde van 8,3 miljard EUR vertegenwoordigde, hierdoor potentieel getroffen wordt. Het langetermijneffect van een negatief handels‑ en investeringsklimaat is nog een stuk groter.

Samen met andere belangrijke handelspartners in de wereld heeft de EU deze kwestie de afgelopen jaren herhaaldelijk bij Argentinië aangekaart, maar zonder succes.

Achtergrond

Feiten en cijfers over de handel

De handel in goederen (die direct effect ondervindt van de beperkingen en waarover deze WTO-procedure gaat)

  • EU-uitvoer van goederen naar Argentinië in 2011: 8,3 miljard EUR

  • EU-invoer van goederen uit Argentinië in 2011: 10,7 miljard EUR

De EU-invoer uit Argentinië bestaat voornamelijk uit landbouwproducten (levensmiddelen en levende dieren, 53 %), chemische stoffen (16 %) en grondstoffen (14 %), terwijl het bij de EU-uitvoer naar Argentinië vooral om industrieproducten zoals machines en vervoermaterieel, auto's en auto-onderdelen (50 %) en chemische stoffen (20 %) gaat.

De handel in commerciële diensten

  • EU-uitvoer van diensten naar Argentinië in 2010: 3 miljard EUR

  • EU-invoer van diensten uit Argentinië in 2010: 2,1 miljard EUR

  • Het overschot van de EU bij de handel in diensten met Argentinië bedraagt 0,9 miljard EUR

De Argentijnse beperkingen treffen steeds meer sectoren; de EU houdt in dit verband ook nauwlettend in het oog of de dienstensector gevolgen van de bepwerkingen ondervindt en, zo ja, in welke mate.

Volgende stappen in de WTO-geschillenbeslechtingsprocedure

Overeenkomstig het Memorandum inzake geschillenbeslechting van de WTO wordt met het verzoek om overleg formeel een geschilprocedure ingeleid. Het overleg biedt de EU en Argentinië gelegenheid de kwestie te bespreken en een bevredigende oplossing te vinden zonder dat een zaak wordt aangespannen.

Als dit overleg niet binnen 60 dagen tot een bevredigende oplossing leidt, kan de EU verzoeken om de vorming van een WTO-panel dat over de rechtmatigheid van de Argentijnse maatregelen moet beslissen.

Nadere informatie

Informatieblad

De handelsbetrekkingen van de EU met Argentinië

Handelsstatistieken EU-Argentinië

Contact:

John Clancy (+32 229-53773)

Helene Banner (+32 229-52407)


Side Bar