Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES apstrīd Argentīnas importa ierobežojumus

Brisele, 2012. gada 25. maijs. Šodien Pasaules Tirdzniecības organizācijā Ženēvā ES apstrīdēja Argentīnas importa ierobežojumus. Ievērojot PTO strīdu izšķiršanas procedūras, sākumā ES pieprasa konsultācijas ar Argentīnu un lūdz attiecīgo valsti atcelt minētos pasākumus, kuri negatīvi ietekmē ES tirdzniecību un investīcijas. Ierobežojošie pasākumi ietver Argentīnas importa licencēšanas režīmu, īpaši procedūras importa licences iegūšanai, kā arī pienākumu uzņēmumiem līdzsvarot importu un eksportu. Tas ir pirmais posms PTO strīdu izšķiršanas procedūrās. Ja 60 dienās netiks rasts risinājums, ES var pieprasīt izveidot PTO kolēģiju, kura pieņems lēmumu par Argentīnas pasākumu likumību.

„Argentīnas importa ierobežojumi ir pretrunā starptautiskajiem tirdzniecības noteikumiem, un tie ir jāatceļ. Šie pasākumi rada ļoti būtisku kaitējumu ES uzņēmumiem, jo tie negatīvi ietekmē nodarbinātību un ES ekonomiku kopumā,” teica ES tirdzniecības komisārs Karels de Gihts. "Tirdzniecības un investīciju klimats Argentīnā acīmredzami pasliktinās. Šie apstākļi man liek apstrīdēt Argentīnas protekcionistisko importa režīmu, tādējādi nodrošinot, ka tiek ievēroti brīvas un taisnīgas tirdzniecības noteikumi."

ES ir lielas bažas par Argentīnas importa pasākumiem, kas ir pretrunā PTO noteikumiem par caurskatāmu, brīvu un taisnīgu tirdzniecības sistēmu. Tie ietver:

  • Argentīna pakļauj visu preču importu iepriekšējas reģistrēšanas un apstiprināšanas režīmam, t.s. „Declaración Jurada Anticipada de Importación". Kopš 2012. gada februāra šī iepriekšējas apstiprināšanas prasība tiek piemērota visiem importa veidiem.

  • Simtiem preču vajadzīga arī importa licence. Pamatojoties uz šīm procedūrām, imports tiek sistemātiski kavēts vai atteikts necaurskatāmu iemeslu dēļ. Minētais licencēšanas režīms 2011. gada sākumā ietekmējis vairāk nekā 600 produktu veidus, piemēram, elektroiekārtas, automašīnu detaļas un ķīmijas rūpniecības izstrādājumus.

  • Argentīna pieprasa importētājiem līdzsvarot importu un eksportu vai palielināt tādu produktu vietējo komponenti, ko tie ražo Argentīnā, vai nepārvest ieņēmumus ārvalstīs. Šī prakse ir sistemātiska, nerakstīta un necaurskatāma. Minētās prakses akceptēšana acīmredzami ir priekšnosacījums importētājiem licences saņemšanai, kas ļauj veikt preču importu. Ar šiem pasākumiem uz robežas tiek kavēts vai liegts preču imports. Tas rada lielus zaudējumus uzņēmumiem Eiropas Savienībā un visā pasaulē.

2011. gadā spēkā esošie ierobežojumi šajā pašā gadā ietekmēja eksportu aptuveni 500 milj. EUR vērtībā. No 2012. gada pasākumus attiecinot uz visiem produktiem, potenciāli tiks ietekmēts viss ES eksporta apjoms uz Argentīnu (8,3 mljrd. EUR 2011. gadā). Tirdzniecības un investīciju negatīvā klimata ietekme ilgtermiņā ir ievērojami lielāka.

Pēdējos gados ES kopā ar pārējiem lielajiem pasaules tirdzniecības partneriem bez panākumiem vairākkārt izvirzījusi šo jautājumu Argentīnai.

Priekšvēsture

Tirdzniecības fakti un rādītāji

Preču tirdzniecība, ko tieši ietekmē ierobežojošie pasākumi un uz ko attiecas šī PTO lieta

  • ES preču eksports uz Argentīnu 2011. gadā: EUR 8,3 mljrd.

  • ES preču imports no Argentīnas 2011. gadā: EUR 10,7 mljrd.

ES importē no Argentīnas galvenokārt lauksaimniecības produktus (pārtika un dzīvi dzīvnieki, 53 %), ķīmijas rūpniecības izstrādājumus (16 %) un izejvielas (14 %), savukārt ES eksports uz Argentīnu galvenokārt ietver rūpniecības preces, piemēram, mehānismus un transportlīdzekļus (50 %) un ķīmijas rūpniecības izstrādājumus (20 %).

Komercpakalpojumu tirdzniecība

  • ES pakalpojumu eksports uz Argentīnu 2010. gadā: EUR 3 mljrd.

  • ES pakalpojumu imports no Argentīnas 2010. gadā: EUR 2,1 mljrd.

  • ES pakalpojumu tirdzniecības pārpalikums ar Argentīnu ir 0,9 mljrd. EUR.

Argentīnas ierobežojošie pasākumi tiek attiecināti uz arvien vairākām nozarēm. Šajā saistībā ES arī cieši uzrauga pakalpojumu nozari un izvērtē, kādā mērā tā tiek ietekmēta.

Turpmākie posmi PTO strīdu izšķiršanas procedūrās

Ar konsultāciju pieprasījumu oficiāli uzsāk procedūru saskaņā ar PTO strīdu izšķiršanas vienošanos. Konsultācijas sniedz ES un Argentīnai iespēju apspriest attiecīgo jautājumu un rast pieņemamu risinājumu, neiesaistoties tiesvedībā.

Ja šajās apspriedēs 60 dienu laikā netiks rasts pieņemams risinājums, ES var pieprasīt izveidot PTO kolēģiju, kura pieņems lēmumu par Argentīnas pasākumu likumību.

Papildu informācija

Faktu lapa

Par ES tirdzniecības attiecībām ar Argentīnu

ES/Argentīnas tirdzniecības statistika

Kontaktpersonas:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar