Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

ES prieštarauja Argentinos importo apribojimams

Briuselis, 2012 m. gegužės 25 d. Šiandien Pasaulio prekybos organizacijoje Ženevoje ES pareiškė prieštaraujanti Argentinos taikomiems importo apribojimams. Naudodamasi PPO ginčų sprendimo tvarka, ES prašo pradėti konsultacijas su Argentina, kuriomis bus siekiama panaikinti šias ES prekybą ir investicijas neigiamai veikiančias priemones. Šios ribojamosios priemonės tai, be kita ko, Argentinos taikomas importo licencijavimo režimas ir visų pirma importo licencijų gavimo tvarka bei įmonių prievolė derinti importą su eksportu. Tai pirmasis PPO ginčų sprendimo sistemos etapas. Jeigu problema per 60 dienų nebus išspręsta, ES gali prašyti suburti PPO ekspertų grupę, kad ji priimtų sprendimą dėl Argentinos veiksmų teisėtumo.

„Argentinos taikomi importo apribojimai, pažeidžiantys tarptautinės prekybos taisykles, turi būti panaikinti. Šios priemonės daro realią žalą ES bendrovėms – dėl jų mažėja darbo vietų skaičius ir nukenčia visa mūsų ekonomika, – kalbėjo už prekybą atsakingas Komisijos narys Karelas De Guchtas. – Prekybos ir investicijų aplinka Argentinoje akivaizdžiai prastėja. Todėl mums nelieka nieko kito, tik pasipriešinti protekcionistiniam Argentinos importo režimui ir užtikrinti, kad būtų laikomasi laisvos ir sąžiningos prekybos taisyklių.“

Argentinos taikomos importo priemonės, prieštaraujančios PPO nustatytoms skaidrios, laisvos ir sąžiningos prekybos taisyklėms, ES kelia didžiulį susirūpinimą. Pavyzdžiui:

  • Argentina visų prekių importui taiko vadinamąjį Declaración Jurada Anticipada de Importación – išankstinio registravimo ir išankstinio patvirtinimo režimą. Nuo 2012 m. vasario mėn. toks išankstinio patvirtinimo reikalavimas taikomas visam importui.

  • Šimtams prekių taikomas importo licencijos reikalavimas. Dėl tokios tvarkos importas nuolat vėluoja arba išvis uždraudžiamas nenurodant aiškių priežasčių. 2011 m. pradžioje licencijavimo režimas buvo taikomas daugiau kaip 600 tipų produktams, pavyzdžiui, elektros įrangai, automobilių detalėms ir chemijos produktams.

  • Argentina reikalauja, kad importuotojai derintų importą ir eksportą arba kuo daugiau produktų gamintų vietoje ir neperkeltų pajamų į užsienį. Ši metodiškai taikoma tvarka nėra reglamentuojama teisės aktų ir yra neskaidri. Importuotojai, norintys gauti prekių importo licenciją, turi įsipareigoti taikyti minėtą tvarką. Dėl to prekės užstringa pasienyje, o ES ir kitų pasaulio šalių pramonė patiria didžiulių nuostolių.

2011 m. taikyti apribojimai tais metais padarė maždaug 500 mln. EUR vertės eksportui. Nuo 2012 m. apribojimus ėmus taikyti visam importui potencialiai žalą patirsiančio ES eksporto į Argentiną vertė, kuri 2011 m. buvo 8,3 mlrd. EUR, dar labiau išaugo. Ilgalaikis nepalankios prekybos ir investicijų aplinkos poveikis bus gerokai didesnis.

ES drauge su kitais svarbiais pasaulio prekybos partneriais pastaraisiais metais šį klausimą su Argentina bandė spręsti ne kartą, tačiau nesėkmingai.

Pagrindiniai faktai

Prekybos faktai ir skaičiai

Prekyba prekėmis, tiesiogiai veikiama ribojamųjų priemonių, dėl kurios pradėtos konsultacijos PPO

  • ES prekių eksporto į Argentiną 2011 m. vertė – 8,3 mlrd. EUR.

  • ES prekių importo iš Argentinos 2011 m. vertė – 10,7 mlrd. EUR.

ES iš Argentinos visų pirma importuoja žemės ūkio produktus (maistą ir gyvus gyvūnus, 53 proc.), chemines medžiagas (16 proc.) ir žaliavas (14 proc.), o į Argentiną daugiausia eksportuoja gatavus produktus, kaip antai mašinas ir transporto įrangą, pavyzdžiui, automobilius ir automobilių detales, (50 proc.) ir chemines medžiagas (20 proc.).

Prekyba komercinėmis paslaugomis

  • ES paslaugų eksporto į Argentiną 2010 m. vertė – 3 mlrd. EUR.

  • ES paslaugų importo iš Argentinos 2010 m. vertė – 2,1 mlrd. EUR.

  • ES prekybos paslaugomis su Argentina perviršis – 0,9 mlrd. EUR.

Ribojamąsias priemones Argentina ima taikyti vis daugiau sektorių, todėl ES atidžiai stebi ir vertina potencialų poveikį paslaugų sektoriui.

Kiti PPO ginčų sprendimo procedūros etapai

Prašymu pradėti konsultacijas oficialiai pradedamas ginčas pagal PPO susitarimą dėl ginčų sprendimo. ES ir Argentinai suteikiama galimybė konsultuojantis aptarti kilusias problemas ir jas išspręsti nepradedant bylinėtis.

Jei konsultuojantis problemos išspręsti per 60 dienų nepavyksta, ES gali prašyti suburti PPO ekspertų grupę, kad priimtų sprendimą dėl Argentinos taikomų priemonių teisėtumo.

Daugiau informacijos

Informacinis lapas

ES ir Argentinos prekybos santykiai

ES ir Argentinos prekybos statistika

Asmenys ryšiams:

John Clancy, tel. +32 2 295 37 73

Helene Banner, tel. +32 2 295 24 07


Side Bar