Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU vastustaa Argentiinan tuontirajoituksia

Bryssel 25. toukokuuta 2012 – EU esitti tänään vastalauseen Argentiinan tuontirajoituksille Maailman kauppajärjestössä (WTO) Genevessä. WTO:n riitojenratkaisumenettelyn mukaisesti EU pyytää ensin neuvotteluja Argentiinan kanssa, ja tavoitteena on poistaa rajoittavat toimenpiteet, jotka vaikuttavat kielteisesti EU:n kauppaan ja investointeihin. Toimenpiteisiin kuuluvat Argentiinan tuontilisenssijärjestelmä ja erityisesti menettely tuontitodistuksen saamiseksi sekä yritysten velvoite tasapainottaa tuonti ja vienti. Tämä on WTO:n riitojenratkaisujärjestelmän ensimmäinen vaihe. Jos ratkaisua ei löydetä 60 päivän kuluessa, EU voi pyytää, että kutsutaan koolle WTO:n paneeli, joka tekee päätöksen Argentiinan toimien laillisuudesta.

”Argentiinan tuontirajoitukset rikkovat kansainvälisen kaupan sääntöjä ja ne on poistettava. Nämä toimenpiteet aiheuttavat todellista vahinkoa EU:n yrityksille ja niiden kautta työpaikkoihin ja koko talouteen”, totesi EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Karel De Gucht. ”Kauppa- ja investointiympäristö Argentiinassa on selvästi huononemassa. Tällaisessa tilanteessa ei ole muuta mahdollisuutta kuin vastustaa Argentiinan protektionistista tuontijärjestelmää ja varmistaa, että vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan sääntöjä noudatetaan”, hän jatkoi.

EU on huolissaan Argentiinan tuontitoimenpiteistä, jotka ovat vastoin avointa, vapaata ja oikeudenmukaista kauppajärjestelmää koskevia WTO:n sääntöjä. Näihin tuontitoimenpiteisiin sisältyvät mm. seuraavat:

  • Argentiina edellyttää, että kaikkien tavaroiden tuontiin sovelletaan ennakkorekisteröinti- ja ennakkohyväksyntäjärjestelmää (”Declaración Jurada Anticipada de Importación”). Helmikuusta 2012 lähtien ennakkohyväksyntävaatimusta sovelletaan kaikkeen tuontiin.

  • Satoja tavaroita varten tarvitaan myös tuontilisenssi. Näiden menettelyjen perusteella tuontia on järjestelmällisesti viivytetty tai se on hylätty epäselvin perustein. Vuoden 2011 alussa lupajärjestelmä koski yli 600:aa tuotelajia, kuten sähkölaitteita, auton osia ja kemiallisia tuotteita.

  • Argentiina edellyttää, että tuojat tasapainottavat tuonti- ja vientitoimintansa tai lisäävät Argentiinassa valmistamiensa tuotteiden paikallista sisältöä tai eivät siirrä tuloja ulkomailla. Käytäntöä sovelletaan järjestelmällisesti, ilman asiakirjoja, eikä se ole avointa. Vaikuttaa siltä, että tuojien on hyväksyttävä käytäntö, jotta ne saisivat lisenssin tavaroiden tuontia varten. Nämä toimenpiteet viivyttävät tavaroita tai pysäyttävät ne rajalla ja aiheuttavat suuria tappioita yrityksille EU:ssa ja maailmanlaajuisesti.

Rajoitukset, jotka olivat voimassa vuonna 2011, vaikuttivat vientiin noin 500 miljoonan euron arvosta kyseisenä vuonna. Vuodesta 2012 lähtien toimenpiteet on laajennettu koskemaan kaikkia tuotteita, joten niiden mahdollinen vaikutusala on nyt EU:n koko vienti Argentiinaan, minkä arvo oli 8,3 miljardia euroa vuonna 2011. Negatiivisen kauppa- ja investointiympäristön pitkäkestoiset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat.

EU yhdessä muiden tärkeiden kauppakumppaneiden kanssa on ottanut asian esiin toistuvasti Argentiinan kanssa viime vuosina tuloksetta.

Tausta

Kauppaa koskevia tietoja ja lukuja

Tavarakauppa (rajoittavat toimenpiteet vaikuttavat suoraan ja kuuluu tämän WTO-asian piiriin)

  • EU:n tavaravienti Argentiinaan 2011: 8,3 miljardia euroa

  • EU:n tavaratuonti Argentiinasta 2011: 10,7 miljardia euroa

EU:n tuonti Argentiinasta koostuu pääasiassa maataloustuotteista (elintarvikkeita ja eläviä eläimiä, 53 %), kemikaaleista (16 %) ja raaka-aineista (14 %), kun taas EU vie Argentiinaan pääasiassa teollisuustuotteita, kuten koneita ja kuljetuslaitteita, esimerkiksi autoja ja autonosia (50 %) ja kemikaaleja (20 %).

Palvelujen kauppa

  • EU:n palveluvienti Argentiinan 2010: 3 miljardia euroa

  • EU:n palvelutuonti Argentiinasta 2010: 2,1 miljardia euroa

  • EU:n palvelukaupan ylijäämä Argentiinan kanssa on 0,9 miljardia euroa.

Argentiinan rajoittavia toimenpiteitä laajennetaan yhä useammille sektoreille; EU seuraa tiiviisti myös palvelusektoria ja arvioi, miten laajasti toimenpiteet siihen vaikuttavat.

Seuraavat vaiheet WTO:n riitojenratkaisumenettelyssä

Riitojen ratkaisemista koskevan WTO-sopimuksen mukaisesti neuvottelupyynnöllä pannaan virallisesti vireille riita-asia. Neuvottelut antavat EU:lle ja Argentiinalle mahdollisuuden keskustella asiasta ja löytää tyydyttävä ratkaisu turvautumatta käräjöintiin.

Jos neuvotteluissa ei päästä tyydyttävään ratkaisuun 60 päivän kuluessa, EU voi pyytää, että kutsutaan koolle WTO:n paneeli, joka tekee päätöksen Argentiinan toimenpiteiden laillisuudesta.

Lisätietoja

Tiedote

EU:n kauppasuhteet Argentiinaan

Kauppatilastot EU-Argentiina

Contacts :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar