Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

EL vaidlustab Argentina impordipiirangud

Brüssel, 25. mai 2012. EL vaidlustas täna Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTOs) Genfis Argentina impordipiirangud. WTO vaidluste lahendamise menetluse järgi soovib EL esmalt Argentinaga konsulteerida, et saavutada ELi kaubandust ja investeerimist negatiivselt mõjutavate meetmete tühistamine. Piiravad meetmed hõlmavad Argentina impordi litsentsimiskorda ja eelkõige impordilitsentsi hankimise menetlust, samuti äriühingute kohustust tasakaalustada import ja eksport. Konsultatsioon on WTO vaidluste lahendamise süsteemi esimene etapp. Kui 60 päeva jooksul lahendust ei leita, võib EL taotleda WTO vaekoja moodustamist, mis langetaks otsuse Argentina tegevuse õiguspärasuse kohta.

„Argentina impordipiirangud rikuvad rahvusvahelisi kaubanduseeskirju ja need tuleb kõrvaldada. Meetmed tekitavad ELi äriühingutele väga konkreetset kahju, pannes raskesse olukorda nii töötajad kui ka majanduse kui terviku,” ütles ELi kaubandusvolinik Karel De Gucht. „Argentina kaubandus- ja investeerimiskliima on üheselt halvenemas. Seepärast ei ole mul muud valikut kui vaidlustada Argentina protektsionistlik impordikord ning tagada vaba ja õiglase kaubanduse eeskirjade järgimine.”

ELi mure Argentina impordimeetmete pärast on põhjendatud, sest need on vastukäivad läbipaistvat, vaba ja õiglast kaubandust käsitlevate WTO eeskirjadele. Argentina meetmed on järgmised.

  • Riik on kehtestanud kõikide kaupade impordile eelregistreerimise ja eelneva heakskiidu korra, mida nimetatakse „Declaración Jurada Anticipada de Importación”. 2012. aasta veebruarist kohaldatakse eelkinnitamise nõuet kogu impordi suhtes.

  • Sadade kaupade puhul on vaja ka impordilitsentsi. Sellise korra alusel viivitatakse impordiga süstemaatiliselt või lükatakse see läbipaistmatutel põhjustel tagasi. 2011. aasta alguses mõjutas litsentsimiskord enam kui 600 tooteliiki, näiteks elektrimasinaid, autoosi ja keemiatooteid.

  • Argentina nõuab, et importijad tasakaalustaksid impordi ja ekspordi või kasutaksid Argentinas valmistatud toodete puhul rohkem kohalikku materjali või hoiduksid tulude ülekandmisest välisriikidesse. Selline praktika on süstemaatiline, kirjalikult reguleerimata ja läbipaistmatu. Ilmselt on importijate nõusolek selliste käitumisega eeltingimus oma kaupadele impordilitsentsi saamiseks. Argentina meetmete tõttu leiab aset kaupade hilinemine või blokeerimine piiril ning ELi ja kogu maailma tööstusele tekitatakse märkimisväärset kahju.

2011. aastal kehtinud piirangud avaldasid ekspordile samal aastal mõju ligikaudu 500 miljoni euro ulatuses. 2012. aastast alates on meetmeid laiendatud kõikidele toodetele, nii et nende potentsiaalne mõju avaldub kogu EList Argentinasse suunduvale ekspordile, mille väärtus oli 2011. aastal 8,3 miljardit eurot. Negatiivse kaubandus- ja investeerimiskliima pikaajaline mõju on oluliselt suurem.

EL on koos maailma muude suurimate kaubanduspartneritega viimaste aastate jooksul korduvalt Argentina küsimuse tõstatanud, kuid seni edutult.

Taust

Kaubandusalased faktid ja statistika

(Otseselt piiravate meetmete tõttu mõjutatud ja seega WTO praeguse menetluse alla kuuluv) kaubandus

  • Kaupade eksport Euroopa Liidust Argentinasse 2011. aastal: 8,3 miljardit eurot

  • Kaupade import Argentinast Euroopa Liitu 2011. aastal: 10,7 miljardit eurot

EL impordib Argentinast peamiselt põllumajandustooteid (toit ja elusloomad, 53%), kemikaale (16%) ning tooraineid (14%), samas eksportides Argentinasse põhiliselt tööstuskaupu nagu masinaid ja transpordiseadmeid, näiteks autosid ja autoosi (50%) ning kemikaale (20%).

Äriteenuste osutamine

  • Teenuste eksport Euroopa Liidust Argentinasse 2010. aastal: 3 miljardit eurot

  • Teenuste import Argentinast Euroopa Liitu 2010. aastal: 2,1 miljardit eurot

  • ELi teenustekaubanduse ülejääk Argentinaga on 0,9 miljardit eurot.

Argentina laiendab piiravaid meetmeid üha enamatele sektoritele; sellepärast jälgib EL tähelepanelikult ka teenustesektorit ja hindab võimaliku mõju ulatust.

WTO vaidluste lahendamise menetluste järgmised etapid

Konsulteerimissooviga algatatakse vaidlus ametlikult WTO vaidluste lahendamise mehhanismi kohaselt. Konsultatsioonid annavad ELile ja Argentinale võimaluse küsimust arutada ning jõuda rahuldava lahenduseni kohtusse minemata.

Juhul kui konsultatsioonide käigus 60 päeva jooksul rahuldavat lahendust ei saavutata, võib EL taotleda WTO vaekoja moodustamist, mis langetaks otsuse Argentina meetmete õiguspärasuse kohta.

Lisateave

Teabeleht

On EU trade relations with Argentina

Trade statistics EU-Argentina

Kontaktisikud:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar