Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

EU napadla argentinská omezení dovozu

Brusel 25. května 2012 – EU dnes napadla u Světové obchodní organizace v Ženevě omezení dovozu, jež uplatnila Argentina. EU nejprve v souladu s řízením WTO pro řešení sporů požaduje, aby byly s Argentinou zahájeny konzultace ve snaze dosáhnout odstranění těchto opatření, jež reálně negativně postihují obchod a investice EU. Omezující opatření zahrnují argentinský systém udělování dovozních licencí a zejména postupy k získání dovozní licence, jakož i povinnosti uložené společnostem, které musí zajistit kompenzaci dovozu vývozem. Jedná se o první fázi v rámci řízení WTO pro řešení sporů. Pokud nebude nalezeno do 60 dnů žádné řešení, může EU požádat o zřízení panelu WTO, který rozhodne o legalitě argentinských kroků.

„Omezení dovozu uložená Argentinou porušují pravidla mezinárodního obchodu a musí být odstraněna. Tato opatření podstatným způsobem poškozují společnosti v EU a negativně dopadají na pracovní místa a naše hospodářství obecně“, uvedl komisař EU pro obchod Karel de Gucht. „Podmínky pro obchodování a investice se v Argentině zcela očividně zhoršují. Proto nemám na výběr a musím napadnout argentinský ochranářský režim pro dovoz a zajistit dodržování pravidel volného a spravedlivého obchodu.“

EU se v případě argentinských dovozních opatření jednoznačně domnívá, že porušují pravidla WTO, jež mají zajišťovat transparentní, volný a spravedlivý systém obchodování. V rámci těchto opatření:

  • Argentina podrobila dovoz veškerého zboží systému předběžné registrace a předběžného povolení, který je označován jako „Declaración Jurada Anticipada de Importación“. Od února 2012 je tento požadavek získání předběžného povolení uplatňován na veškerý dovoz.

  • Stovky druhů zboží rovněž musí získat dovozní licence. V důsledku těchto postupů dochází zcela netransparentně k systematickým průtahům dovozu či k jeho zamítnutí. Tento licenční systém již od počátku roku 2011 postihl více než 600 druhů výrobků, jako jsou například elektrické stroje, automobilové součástky či chemické výrobky.

  • Argentina vyžaduje, aby dovozci kompenzovali dovoz vývozem, nebo zvýšili místní podíl u výrobků vyráběných v Argentině, nebo nepřeváděli své příjmy do zahraničí. Tato praxe je používána systematicky, není zakotvena písemně a je netransparentní. Zdá se, že podmínkou pro získání licence umožňující dovozcům dovoz jejich zboží je přijetí této praxe ze strany dovozců. V důsledku těchto opatření dochází na hranicích k zadržování či zablokování zboží a k významným ztrátám na úrovni průmyslového odvětví v EU, ale i v celosvětovém měřítku.

Omezení uplatňovaná v roce 2011 se dotkla vývozu v hodnotě přibližně 500 milionů EUR za uvedený rok. Od roku 2012 došlo rozšířením těchto opatření na veškeré výrobky ke zvýšení rozsahu možného postihu obchodu na veškerý vývoz EU do Argentiny, přičemž vývoz EU do této země dosahoval v roce 2011 objemu 8,3 miliardy EUR. Dlouhodobý dopad nepříznivých obchodních a investičních podmínek je však podstatně vyšší.

EU společně s dalšími významnými světovými obchodními partnery Argentinu na tuto otázku během uplynulých let opakovaně bezúspěšně upozorňovala.

Souvislosti

Fakta a čísla týkající se obchodu

Obchod se zbožím (jenž je předmětem tohoto případu WTO a je přímo postižený omezujícími opatřeními)

  • Vývoz zboží EU do Argentiny v roce 2011: 8,3 miliardy EUR

  • Dovoz zboží z Argentiny do EU v roce 2011: 10,7 miliardy EUR

Dovoz z Argentiny do EU se skládá zejména ze zemědělských výrobků (potraviny a živá zvířata, 53 %), chemických látek (16 %) a surovin (14 %), zatímco EU do Argentiny vyváží zejména průmyslové zboží, jako jsou strojní a přepravní zařízení, například automobily a automobilové součástky (50 %), a chemické látky (20 %).

Obchod s komerčními službami

  • Vývoz služeb z EU do Argentiny v roce 2010: 3 miliardy EUR

  • Dovoz služeb z Argentiny do EU v roce 2010: 2,1 miliardy EUR

  • EU vykazuje přebytek obchodní bilance s Argentinou u obchodu se službami ve výši 0,9 miliardy EUR.

Argentinská omezující opatření pokrývají stále více a více odvětví; EU v této souvislosti rovněž pozorně sleduje odvětví služeb a hodnotí míru jeho postižení.

Další kroky v rámci řízení WTO pro řešení sporů

Podle ujednání WTO o řešení sporů je spor formálně zahájen podáním žádosti o konzultace. Konzultace poskytnou EU a Argentině příležitost k projednání celé záležitosti a k nalezení uspokojivého řešení, aniž by bylo nutné využít sporného řízení.

Pokud tyto konzultace nepovedou během 60 dnů k dosažení uspokojivého řešení, může EU požádat o zřízení panelu WTO, který bude rozhodovat o legalitě argentinských opatření.

Další informace:

Informační přehled

O obchodních vztazích mezi EU a Argentinou

Statistické údaje o obchodu mezi EU a Argentinou

Kontaktní osoby:

John Clancy (+32 22953773)

Helene Banner (+32 22952407)


Side Bar