Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

ЕС оспорва ограниченията на Аржентина за вноса в страната

Брюксел, 25 май 2012 г. – Днес ЕС започна процедура по обжалване на ограниченията на Аржентина за внос пред Световната търговска организация в Женева. Според процедурите за разрешаване на спорове на СТО ЕС първо изисква консултации с Аржентина в опит да бъдат отменени тези мерки, които имат неблагоприятно въздействие върху търговията и инвестициите на ЕС. Ограничителните мерки включват режима на Аржентина за издаване на разрешения и най-вече процедурите за получаване на разрешение за внос, както и задължението на дружествата да изравняват вноса и износа си. Това е първата стъпка в системата за разрешаване на спорове на СТО. Ако в срок от 60 дни не бъде намерено решение, тогава ЕС може да изиска свикването на комисия на СТО, която да се произнесе по законосъобразността на действията на Аржентина.

„Ограниченията на Аржентина за вноса престъпват правилата на международната търговия и трябва да бъдат отменени. Тези мерки причиняват осезаема вреда на дружествата в ЕС, като засягат работни места и икономиката ни като цяло“, заяви комисарят по въпросите на търговията Карл де Гухт. „Очевидно е, че условията за търговия и инвестиционният климат в Аржентина се влошават. При това положение не ни остава нищо друго освен да се противопоставим на протекционистичния режим на Аржентина за вноса и да гарантираме, че правилата на свободната и справедлива търговия се спазват.

ЕС има сериозни опасения по отношение на мерките на Аржентина за внос, които са в противоречие с правилата на СТО за прозрачна, свободна и справедлива система за търговия. Те включват:

  • Аржентина прилага режим на предварителна регистрация и на предварително одобрение за вноса на всички стоки, наречен Declaración Jurada Anticipada de Importación. От февруари 2012 г. това изискване за предварително одобрение се прилага за целия внос.

  • За стотици стоки трябва да се издаде разрешително за внос. Поради тези процедури непрестанно има забавяне или отказ на внос с непрозрачна обосновка. В началото на 2011 г. над 600 вида продукти бяха засегнати от този режим, като например електрониката, авточастите и химикалите.

  • Аржентина изисква от вносителите да изравнят вноса и износа си, да увеличат местното производство на продуктите, които те произвеждат в Аржентина, или да не прехвърлят приходите си в чужбина. Тази практика е системна, неписана и непрозрачна. Съгласяването с тази практика от страна на вносителите изглежда е условие за получаване на разрешение за внос на стоките им. Поради тези мерки стоките биват забавяни или блокирани на границата, което води до значителни загуби за производството в ЕС и в други части на света.

Тези ограничения, които бяха въведени през 2011 г., засегнаха износ на стойност от около 500 милиона евро през годината. От 2012 г., когато приложното поле на мерките беше разширено и включи всички продукти, стойността на потенциално засегнатата търговия на целия износ на ЕС за Аржентина скочи на 8,3 милиарда евро през 2011 г. Дългосрочното въздействие на неблагоприятните условия за търговия и инвестиции е значително по-сериозно.

ЕС, наред с други основни световни търговски партньори, многократно е повдигал въпроса пред Аржентина през последните няколко години, но напразно.

Контекст

Факти и цифри за търговията

Търговия със стоки (пряко повлияна от ограничителните мерки и отнасяща се по същество към този спор)

  • Износ на стоки от ЕС за Аржентина през 2011 г.: 8,3 милиарда евро

  • Внос на стоки в ЕС от Аржентина през 2011 г.: 10,7 милиарда евро

Вносът в ЕС от Аржентина се състои предимно от селскостопански продукти (храни и добитък, 53 %), химикали (16 %) и суровини (14 %), докато ЕС изнася за Аржентина основно готови продукти като машини и транспортно оборудване (50 %), като например коли и авточасти (50 %), и химикали (20 %).

Търговия с услуги

  • Износ на услуги от ЕС за Аржентина през 2010 г.: 3 милиарда евро

  • Внос на услуги в ЕС от Аржентина през 2010 г.: 2,1 милиарда евро

  • ЕС има излишък в сферата на търговията с услугите с Аржентина от 0,9 милиарда евро.

Обхватът на ограничителните мерки се разпростира върху все повече сектори; ето защо ЕС също така следи отблизо сектора на услугите и прави оценка на степента, до която той е засегнат.

Какви са следващите стъпки в процедурите за уреждане на спорове на СТО

С искането за консултация официално се дава начало на спор съгласно споразумението за уреждане на спорове на СТО. С тези консултации на ЕС и Аржентина се дава възможност въпросът да бъде обсъден и да се намери удовлетворително решение, без да се стига до съдебна процедура.

Ако след консултациите не се стигне до удовлетворително решение в срок от 60 дни, ЕС може да изиска свикването на комисия на СТО, която да се произнесе по законосъобразността на мерките на Аржентина.

За повече информация:

Информационна листовка

On EU trade relations with Argentina

Trade statistics EU-Argentina

За контакти:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar