Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Protimonopolna politika: Poročilo Evropske mreže za konkurenco – Krepitev konkurence v prid prehrambenemu sektorju po vsej EU

Bruselj, 24. maja 2012 – Evropska mreža za konkurenco je objavila poročilo, ki kaže, da je dejavna vloga pri uveljavljanju konkurenčnega prava v prehrambenem sektorju po vsej Evropi, zlasti na ravni obdelave in predelave, v prid kmetom, dobaviteljem in potrošnikom. Iz poročila je razvidno, da so organi za konkurenco v Evropi prehrambeni sektor v zadnjih nekaj letih obravnavali prednostno, svoje dejavnosti pa so po izbruhu krize zaradi višjih cen hrane v letu 2007 še okrepili. Evropska mreža za konkurenco združuje Komisijo in nacionalne organe za konkurenco 27 držav članic.

Joaquín Almunia, podpredsednik Evropske komisije, odgovoren za politiko konkurence, je dejal: „Organi za konkurenco po vsej Evropi trdo delajo, da bi zagotovili enako delovanje prehrambenih trgov tako za dobavitelje kot za potrošnike. Hitro so se odzvali na protikonkurenčna ravnanja na različnih stopnjah verige preskrbe s hrano. Lahko pa naredimo še več. Nekateri proizvajalci bi lahko prestrukturirali in združili dejavnosti in tako postali bolj učinkoviti. Še vedno je nekaj držav z nepotrebnimi regulativnimi ovirami na maloprodajni ravni. Organi za konkurenco lahko pomagajo pri obravnavi tovrstnih vprašanj na ravni EU in na nacionalni ravni.“

Poročilo prinaša podrobne informacije o delovanju konkurence v prehrambenem sektorju na podlagi nedavnih dejavnosti Evropske komisije in nacionalnih organov za konkurenco na tem področju (glejte MEMO/12/373).

Evropski organi za konkurenco so v obdobju med 2004 in 2011 preiskali več kot 180 protimonopolnih zadev, sprejeli skoraj 1 300 odločb ali sklepov o združitvah ter izvedli več kot 100 dejavnosti spremljanja. Največ primerov je zadevalo obdelavo in predelavo, manj pa maloprodajo. Zaradi določanja cen, delitve trga in odjemalcev, izmenjave občutljivih poslovnih informacij ter izključevalnih praks v škodo kmetom ali dobaviteljem je bilo prepovedanih več kot 50 kartelov.

Organi za konkurenco so v okviru spremljanja trga preverili, kako deluje živilski trg. To spremljanje je pokazalo, da je mogoče neugodni razvoj trga pojasniti z več vzroki, med katerimi velikokrat ni bilo pomanjkanja konkurence med akterji na trgu.

Predlagali so tudi regulativne reforme, kot so na primer spremembe ali razveljavitev zakonov, ki ovirajo razvoj maloprodajnega trga, ter sprejetje kodeksov ali zakonov, ki bi obravnavali nepoštene trgovinske prakse.

Proizvajalce pa so povabili, da med drugim z ustanavljanjem zadrug povečajo učinkovitost in okrepijo svoj položaj v vrednostni verigi.

Prehrambeni sektor bo še naprej pomembna prednostna naloga evropskih organov za konkurenco. Trenutno preiskujejo okrog 60 nadaljnjih protimonopolnih zadev ter še naprej spremljajo stanje. Tako kot v preteklosti bodo tudi v prihodnje sodelovali z Evropsko mrežo za konkurenco ter z njeno pomočjo usklajevali svoje dejavnosti.

Ozadje

Poročilo je odgovor na zahteve poslancev Evropskega parlamenta po pojasnilih o ukrepih, ki so jih v prehrambenem sektorju sprejeli organi za konkurenco. Nadaljuje tudi Sporočilo Komisije o bolje delujoči verigi preskrbe s hrano v Evropi z dne 28. oktobra 2009.

Sporočilo je pozvalo k skupnem pristopu organov za konkurenco v okviru Evropske mreže za konkurenco, da bi lažje odkrivali težave posameznih prehrambenih trgov in usklajevali prihodnje ukrepe.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktni osebi:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar