Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Antimonopolinė politika. Europos konkurencijos tinklo ataskaitos išvada: konkurencijos užtikrinimas Europos Sąjungoje naudingas visiems maisto sektoriaus dalyviams

Briuselis, 2012 m. gegužės 24 d. Europos konkurencijos tinklas paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad aktyvus konkurencijos teisės įgyvendinimas visos Europos maisto sektoriuje, ypač perdirbimo ir gamybos lygmeniu, buvo naudingas ūkininkams, tiekėjams ir vartotojams. Ataskaitoje parodoma, kad pastaruosius kelerius metus konkurencijos institucijos Europoje maisto sektoriui teikė pirmenybę ir kad nuo 2007 m. kilusios maisto kainų krizės jų veikla suintensyvėjo. Europos konkurencijos tinklas jungia Europos Komisiją ir 27 valstybių narių nacionalines konkurencijos institucijas.

Už konkurencijos politiką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia sakė: Konkurencijos institucijos visoje Europoje deda didžiules pastangas, kad maisto rinkos būtų palankios ir tiekėjams, ir vartotojams. Kuriame nors maisto tiekimo grandinės etape pasirodžius konkurencijai nepalankios veiklos požymių, institucijos nedelsdamos imdavo juos šalinti. Būtų galima nuveikti ir daugiau: siekdami našumo kai kurie gamintojai galėtų persitvarkyti ir jungti veiklą, o kai kurios valstybės kelia nepagrįstas reguliavimo kliūtis mažmeninei prekybai. Konkurencijos institucijos yra pasirengusios spręsti tuos klausimus ES ir nacionaliniu lygmeniu.“

Remiantis pastarojo meto Europos Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų veikla konkurencijos srityje, ataskaitoje pateikiama išsami informacija, kaip konkurencija veikia maisto sektoriuje (žr. MEMO/12/373).

2004–2011 m. Europos konkurencijos institucijos ištyrė daugiau nei 180 antimonopolinių bylų, priėmė sprendimus dėl beveik 1300 įmonių susijungimų ir daugiau nei 100 atvejų vykdė stebėjimą. Daugiausia bylų buvo susijusios su perdirbimu ir gamyba, šiek tiek mažiau – su mažmenine prekyba. Institucijos uždraudė daugiau nei 50 kartelinių susitarimų dėl kainų nustatymų, rinkų ir vartotojų pasidalijimo, slaptos verslo informacijos mainų, ūkininkus ir tiekėjus žlugdžiusių antikonkurencinių veiksmų.

Stebėdamos rinką konkurencijos institucijos analizavo, kaip maisto rinkos veikia. Dažnai paaiškėdavo, kad nepriimtinas rinkos permainas galima paaiškinti daugeliu priežasčių, o rinkos dalyvių konkurencijos stoka – tik viena galima iš jų.

Konkurencijos institucijos taip pat ragino tobulinti reguliavimą, pavyzdžiui, keisti arba atšaukti įstatymus, trukdančius plėtoti mažmeninę prekybą, ir priimti kodeksus arba įstatymus, kurie užkirstų kelią nesąžiningai komercinei veiklai.

Jos taip pat ragino gamintojus pasinaudoti našumo didinimo galimybėmis ir stiprinti pozicijas vertės kūrimo grandinėje, pavyzdžiui, kuriant kooperatyvus.

Europos konkurencijos institucijos maisto sektoriui ir toliau teiks pirmenybę. Šiuo metu jos nagrinėja dar apie 60 antimonopolinių bylų ir toliau vykdo stebėjimą. Kaip ir anksčiau, jos koordinuos veiksmus per Europos konkurencijos tinklą, o ateityje bendradarbiavimą plės.

Ataskaitos skelbimo aplinkybės

Ataskaita parengta gavus Europos Parlamento narių prašymą paaiškinti, kokių veiksmų konkurencijos institucijos ėmėsi maisto sektoriuje. Ji pratęsia 2009 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“.

Komunikate Europos konkurencijos tinklui priklausančios konkurencijos institucijos ragintos formuoti bendrą poziciją siekiant geriau nustatyti maisto produktų rinkoms būdingas problemas ir ateityje geriau koordinuoti veiksmus.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Asmenys ryšiams:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar