Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Konkurrencebegrænsning: Rapport fra Det Europæiske Konkurrencenetværk viser, at øget konkurrence i EU er til fordel for alle dele af fødevaresektoren

Bruxelles, den 24. maj 2012 - Det Europæiske Konkurrencenetværk (ECN) har offentliggjort en rapport, der viser, at aktiv håndhævelse af konkurrencelovgivningen i fødevaresektoren i Europa, navnlig i forarbejdnings- og fremstillingsleddet, har været til gavn for landmænd, leverandører og forbrugere. Det fremgår af rapporten, at fødevaresektoren har været en prioritet for konkurrencemyndighederne i Europa i det seneste par år, og at deres indsats er øget, siden fødevarepriskrisen brød ud i 2007. ECN omfatter Europa-Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i de 27 medlemsstater.

Joaquín Almunia, som er næstformand i Kommissionen og konkurrencekommissær, udtalte: "Konkurrencemyndighederne i hele EU gør en stor indsats for at sikre, at fødevaremarkederne fungerer til både leverandørernes og forbrugernes bedste. Uanset hvor i fødevareforsyningskæden der er konstateret konkurrencebegrænsende adfærd, har konkurrencemyndighederne været hurtige til at skride ind. Der kan dog gøres endnu mere: visse producenter kunne omstrukturere og samle aktiviteter med henblik på at blive mere effektive, mens nogle lande stadig opretholder unødvendige lovgivningshindringer for detailleddet. Konkurrencemyndighederne er parate til at hjælpe med at tage fat på disse spørgsmål i EU og på nationalt plan."

De seneste aktiviteter, der er gennemført af både Europa-Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder på dette område, danner grundlag for rapportens detaljerede oplysninger og konklusioner om konkurrencen i fødevaresektoren (se MEMO/12/373).

Fra 2004 til 2011 undersøgte de europæiske konkurrencemyndigheder mere end 180 konkurrencesager, traf næsten 1 300 fusionsafgørelser og iværksatte mere end 100 overvågningsforanstaltninger. De fleste af sagerne vedrørte forarbejdning og fremstilling og i mindre omfang detailhandelen. Der er nedlagt forbud mod mere end 50 karteller omfattende aftaler om prisfastsættelse, fordeling af markeder og kunder og mod udveksling af følsomme forretningsoplysninger og ekskluderende adfærd over for landmænd eller leverandører.

Konkurrencemyndighederne har i forbindelse med deres markedsovervågningsaktiviteter analyseret, hvordan fødevaremarkederne fungerer. Meget af dette arbejde har vist, at der var mange andre forklaringer på ugunstige markedstendenser end manglende konkurrence mellem markedsaktørerne.

Konkurrencemyndighederne har også efterlyst lovgivningsreformer som f.eks. ændring eller ophævelse af love, der er til hinder for udvikling af detailforretninger og vedtagelse af lovgivning over for urimelig handelspraksis.

Konkurrencemyndighederne har endelig opfordret producenter til at øge effektiviteten og styrke deres stilling i værdikæden, bl.a. gennem etablering af kooperativer.

Fødevaresektoren vil fortsat have høj prioritet for de europæiske konkurrencemyndigheder. De er i øjeblikket i gang med at undersøge yderligere 60 konkurrencesager og gennemfører yderligere overvågningsaktioner. Som det tidligere har været tilfældet, vil de fortsætte med at koordinere deres aktiviteter gennem Det Europæiske Konkurrencenetværk og udvikle dette samarbejde endnu mere fremover.

Sagsforløb:

Rapporten imødekommer anmodninger fra Europa-Parlamentets medlemmer om redegørelser for de foranstaltninger, der gennemføres af konkurrencemyndighederne i fødevaresektoren. Den ligger desuden i forlængelse af Kommissionens meddelelse om en bedre fungerende fødevareforsyningskæde fra 28. oktober 2009.

Der blev i meddelelsen efterlyst en fælles fremgangsmåde hos konkurrencemyndighederne inden for Det Europæiske Konkurrencenetværk med henblik på bedre at kunne påvise endemiske problemer, der er specifikke for fødevaremarkederne, og koordinere den fremtidige indsats.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar