Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Antimonopolní opatření: Zpráva Evropské sítě pro hospodářskou soutěž dokládá, že z prosazování práva hospodářské soutěže v celé EU má užitek celé potravinářské odvětví

Brusel 24. května 2012 – Evropská síť pro hospodářskou soutěž (ECN) zveřejnila zprávu, ze které vyplývá, že aktivní prosazování práva hospodářské soutěže v potravinářském odvětví v celé Evropě – a zejména na úrovni zpracování a produkce – je přínosem pro zemědělce, dodavatele i spotřebitele. Podle této zprávy je potravinářské odvětví prioritou orgánů pro hospodářskou soutěž v Evropě již několik let, přičemž se po propuknutí krize v důsledku růstu cen potravin v roce 2007 jejich činnost ještě více zintenzívnila. V rámci ECN společně pracují Evropská komise a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž z 27 členských států.

Joaquín Almunia, místopředseda Komise zodpovědný za politiku hospodářské soutěže, uvedl: „Orgány pro hospodářskou soutěž z celé Evropy intenzivně pracují na tom, aby trhy s potravinami sloužily stejně dodavatelům i spotřebitelům. Pokud na jakékoli úrovni potravinového dodavatelského řetězce dochází k chování, které má negativní dopad na hospodářskou soutěž, příslušné orgány je okamžitě řeší. A bylo by možné učinit ještě více: někteří producenti by mohli v zájmu větší efektivity restrukturalizovat svou činnost a sloučit ji a v některých zemích stále ještě existují zbytečné regulační překážky na maloobchodní úrovni. Orgány pro hospodářskou soutěž jsou připraveny pomoci řešit tyto problémy jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států."

Zpráva podává podrobné informace o tom, jak v potravinářském odvětví funguje hospodářská soutěž. Opírá se při tom o výsledky aktuální činnosti Evropské komise a orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech v této oblasti (viz MEMO/12/373).

V letech 2004 až 2011 vyšetřily evropské orgány pro hospodářskou soutěž více než 180 případů porušení antimonopolních pravidel, přijaly téměř 1 300 rozhodnutí týkajících se spojení podniků a provedly více než 100 kontrolních akcí. Nejvíce případů se týkalo zpracování a produkce a v menší míře byl předmětem zájmu orgánů i maloobchod. Více než 50 kartelů, které spočívaly ve stanovování cen, rozdělování trhů a zákazníků, výměně citlivých obchodních informací, jakož i v používání vylučujících praktik nevýhodných pro zemědělce či dodavatele, bylo zakázáno.

Při kontrolách trhu orgány pro hospodářskou soutěž analyzovaly, jak trhy s potravinami fungují. Řada těchto kontrol ukázala, že nepříznivý vývoj na trhu má často jiné důvody než je nedostatečná hospodářská soutěž mezi účastníky trhu.

Orgány pro hospodářskou soutěž také požadují reformu právní úpravy, jako např. změnu nebo zrušení právních předpisů, které brání rozvoji maloobchodních prodejen, a přijetí kodexů či právních předpisů k řešení nekalých obchodních praktik.

Rovněž vyzývají producenty, aby zvýšili efektivitu a posílili své postavení v hodnotovém řetězci, mimo jiné prostřednictvím zakládání družstev.

Potravinářské odvětví zůstane pro evropské orgány pro hospodářskou soutěž důležitou prioritou. V současné době vyšetřují přibližně 60 dalších případů porušení antimonopolních pravidel a provádějí další kontrolní akce. Stejně jako v minulosti budou i nadále koordinovat své akce prostřednictvím Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a v budoucnosti budou tuto spolupráci dále rozvíjet.

Souvislosti

Zpráva reaguje na žádosti poslanců Evropského parlamentu, kteří požadovali vysvětlení ohledně opatření, jaká orgány pro hospodářskou soutěž přijaly v potravinářském odvětví. Vychází rovněž v návaznosti na sdělení Komise o lepším fungování potravinového dodavatelského řetězce v Evropě ze dne 28. října 2009.

V tomto sdělení Komise vyzvala orgány pro hospodářskou soutěž ke společnému přístupu v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, aby tak mohly lépe odhalit problémy specifické pro trhy s potravinami a koordinovat budoucí akce.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar