Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: Gröna veckan inleds i Bryssel

Bryssel den 22 maj 2012 – I dag startade Europas största miljökonferens med temat ”Vattenproblemet – varje droppe räknas”. Detta år handlar gröna veckan om vatten. Drygt 3 000 deltagare samlas i tre dagar för att diskutera vattenfrågor. Berörda parter, icke-statliga organisationer, företrädare för de statliga förvaltningarna och EU-tjänstemän försöker finna lösningar på vattenproblemen, som till exempel hur man kan garntera tillgången till vatten av god kvalitet när befolkningen ökar snabbt och klimatförändringarna blir allt mer uppenbara. Organisationer och företag visar upp bästa praxis i en utställning med 52 stånd, och bland de många extra-evenemangen visas bland annat filmerna ”La Soif du monde”, ”Oceans” och ”Africa Turns Green”. Under veckan presenteras dessutom EU:s miljöpriser till företag, som går till innovativa företag som på ett framgångsrikt sätt har kombinerat innovation, konkurrenskraft och särskilt goda miljöresultat. Slutligen genomförs också den tredje europeiska vattenkonferensen, ett evenemang för berörda parter på hög nivå.

– Vatten är bokstavligen livsnödvändigt, och vår mänskliga verksamhet har enorma följder för vattnet. Under gröna veckan hoppas jag att de hundratals experter och intressenter som samlas här kan hjälpas åt att utveckla både de befintliga strategierna och nya idéer så att denna dyrbara resurs skyddas och bevaras för oss alla, sade miljökommissionär Janez Potočnik.

En enkät som Europeiska kommissionen nyligen genomfört visar att sju av tio européer anser att de vattenrelaterade problemen är allvarliga. Förorening från punktkällor och diffusa källor, för stora vattenuttag och förändringar av floder och sjöar hotar våra insatser för att uppnå en god status för våra vatten till 2015. vattenrelaterade naturkatastrofer som torka och översvämningar blir allt vanligare och allvarligare i stora delar av Europa, och de väntas bli ännu mer genomgripande och vanliga till följd av klimatförändringarna och förändringen av markanvändningen. Under gröna veckan presenteras en översikt över vattenrelaterad EU-politik, och hur den bör utvecklas för att lösa de problem som väntas.

Veckans evenemang är kopplade till strategin för att skydda EU:s vattentillgångar, som ska läggas fram i november i år. Som ett steg i förberedelserna för denna strategi omfattar Gröna veckan också den tredje europeiska vattenkonferensen, som är en plattform för samråd och debatt mellan ett stort antal berörda parter, medlemsstaterna och Europeiska kommissionen. P konferensens webbplats kommer en webbutsändning att erbjudas live. Konferensprogrammet finns på http://waterblueprint2012.eu/programme.

Strategin, som på lång sikt ska garantera tillgången till vatten av god kvalitet för hållbar och rättvis användning för alla, ska bidra till EU:s nya strategier för att hantera problemen med vatten som en resurs.

Bakgrund

Den tolfte utgåvan av gröna veckan, den största årliga konferensen om europeisk miljöpolitik, äger rum mellan den 22 och den 25 maj 2012 i Bryssel. Bland huvudtalarna märks

 • Janez Potočnik, EU-kommissionär för miljö

 • Connie Hedegaard, EU-kommissionär för klimatfrågor

 • Ida Auken, Dansk miljöminister

 • Mark Mwandosya, Minister för vatten och bevattning, Tanzania

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Minister för vatten och miljö, Uganda

 • Fritz Holzwarth, Biträdande generaldirektör, Förbundministeriet för miljö, Tyskland

 • Angél Gurria, Generalsekreterare, OECD

 • Michel Candotti, Förste rådgivare till verkställande direktören, UNEP

 • Igor Volodin, Chef för vattenförvaltningsenheten, UNIDO

 • Monica Scatasta, Biträdande ekonomisk rådgivare, avdelningen för vatten och avfallshantering, Europeiska investeringsbanken (EIB)

 • Staffan Nilsson, Ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 • Tony Long, Direktör för WWF:s politiska kontor för Europa

 • Saskia Richartz, Direktör för EU:s havspolitik, Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, Ordförande, Global Water Institute (GWI)

Ytterligare upplysningar:

Gröna veckans program för 2012 och live-sändningar av mötena:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar