Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: W Brukseli rusza Zielony Tydzień

Bruksela, 22 maja 2012 r. – największa europejska konferencja na temat środowiska rozpoczęła się dziś pod hasłem „Woda - liczy się każda kropla”. Tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia jest woda - około 3000 uczestników przez trzy dni będzie omawiało kwestie związane z wodą. Zainteresowane strony, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządów i urzędnicy UE będą szukać rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z wodą, takich jak zapewnienie dostępności dobrej jakości wody przy gwałtownym wzroście liczby ludności i w odpowiedzi na coraz bardziej widoczną zmianę klimatu. Organizacje i przedsiębiorstwa zaprezentują najlepsze rozwiązania na wystawie obejmującej 52 stoiska, a pokazy filmów „La Soif du monde”, „Oceans” i „Africa Turns Green” stanowią tylko jeden z przykładów licznych imprez towarzyszących. W tym tygodniu rozdane zostaną również Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko, które przyznaje się innowacyjnym firmom, łączącym z powodzeniem innowacje i konkurencyjność, a zarazem utrzymującym wysoki poziom ekologiczności. Odbędzie się także 3. Europejska konferencja w sprawie wody, będąca spotkaniem zainteresowanych stron na wysokim szczeblu.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: Woda to dosłownie życiodajny zasób, a działalność człowieka wywiera na nią ogromny wpływ. Mam nadzieję, że podczas Zielonego Tygodnia zgromadzone tu setki ekspertów i zainteresowanych stron przyczynią się do rozwoju istniejących polityk oraz opracują nowe rozwiązania, tak aby można było zachować ten cenny zasób dla nas wszystkich.

Przeprowadzone niedawno przez Komisję Europejską badanie wykazuje, że siedmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że kwestie związane z wodą są poważnym problemem. Zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i rozproszonych, nadmierne pobieranie wody oraz zmiany w rzekach i jeziorach stanowią zagrożenie dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód europejskich do 2015 r. Związane z wodą katastrofy naturalne, takie jak susze i powodzie, stały się bardziej powszechne i dotkliwe w znacznej części naszego kontynentu, a ich dotkliwość i częstotliwość jeszcze wzrośnie na skutek zmiany klimatu i zmian w użytkowaniu gruntów. W ramach Zielonego Tygodnia zostanie przedstawiony przegląd polityki UE w obszarze gospodarki wodnej, a zainteresowane strony rozważą, w jaki sposób należy ją rozwijać, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Wnioski z imprez całego tygodnia zostaną uwzględnione w planie ochrony zasobów wodnych Europy, który przewidziano na listopad tego roku. Kolejnym etapem w procesie przygotowawczym tego planu jest zorganizowana w ramach Zielonego Tygodnia 3. Europejska konferencja w sprawie wody - forum umożliwiające konsultację i debatę między zainteresowanymi kwestią wody stronami, państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Na stronie internetowej konferencji będzie dostępna transmisja obrad na żywo. Program konferencji można znaleźć pod adresem: http://waterblueprint2012.eu/programme.

Plan, który ma celu realizację długoterminowego celu, jakim jest zapewnienie odpowiedniej ilości dobrej jakości wody dla zrównoważonego i sprawiedliwego jej wykorzystania, stanowi podstawę nowej polityki UE w odpowiedzi na wyzwania związane z wodą jako zasobem.

Kontekst

Dwunasta edycja Zielonego Tygodnia, największej corocznej konferencji poświęconej europejskiej polityce w dziedzinie środowiska, odbędzie się w dniach od 22 do 25 maja 2012 r. w Brukseli. Najważniejsi prelegenci to między innymi:

 • Janez Potočnik, unijny komisarz ds. środowiska

 • Connie Hedegaard, unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu

 • Ida Auken, duńska Minister ds. Środowiska

 • Mark Mwandosya, Minister Tanzanii ds. Gospodarki Wodnej i Nawadniania

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Minister ds. Gospodarki Wodnej i Środowiska, Uganda

 • Fritz Holzwarth, zastępca dyrektora generalnego, Federalne Ministerstwo ds. Środowiska, Niemcy

 • Angél Gurria, Sekretarz Generalny OECD,

 • Michel Candotti, główny doradca dyrektora wykonawczego, UNEP

 • Igor Volodin, szef jednostki ds. gospodarki wodnej, UNIDO

 • Monica Scatasta, zastępca doradcy ekonomicznego, Oddział ds. Gospodarki Wodnej i Zarządzania Odpadami, Europejski Bank Inwestycyjny

 • Staffan Nilsson, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Tony Long, dyrektor Biura Polityki Europejskiej WWF

 • Saskia Richartz, dyrektor EU Oceans Policy, Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, prezes Global Water Institute (GWI)

Dodatkowe informacje:

Program Zielonego Tygodnia 2012 r. oraz transmisja na żywo obrad konferencji są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar