Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persmededeling

Milieu: Groene Week gaat van start in Brussel

Brussel, 22 mei 2012 – Europa's grootste milieuconferentie is vandaag van start gegaan met als thema "Waterproblematiek – Elke druppel telt". Dit jaar is de Groene Week gewijd aan het thema water en zal zij zo'n 3000 deelnemers samenbrengen om gedurende drie dagen waterkwesties te bespreken. Belanghebbenden, ngo's, regeringsvertegenwoordigers en EU-ambtenaren gaan zoeken naar oplossingen voor essentiële watervraagstukken, zoals het behoud van de beschikbaarheid van water van goede kwaliteit, tegen de achtergrond van snelle bevolkingsgroei en toenemende klimaatverandering. Naast een tentoonstelling met 52 stands, waar organisaties en bedrijven goede praktijken onder de aandacht brengen, zijn er tal van nevenactiviteiten gepland, waaronder vertoningen van de films “La Soif du monde”, "Oceans", and “Africa Turns Green”. Tijdens deze week gaat ook speciale aandacht naar de Europese milieuprijzen voor bedrijven, die een erkenning betekenen voor Europese bedrijven die innovatie en concurrentievermogen weten te koppelen aan uitstekende milieuprestaties, en de 3e Europese Waterconferentie, een evenement waaraan belanghebbenden van hoog niveau deelnemen.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Water is letterlijk een vitale hulpbron en menselijke activiteiten hebben er een enorme impact op. Tijdens de Groene week hoop ik dat de honderden deskundigen en belanghebbenden die hier verzameld zijn, zullen meehelpen aan de ontwikkeling van zowel bestaande beleidslijnen als nieuwe ideeën, zodat deze kostbare hulpbron voor iedereen behouden blijft. "

Uit een recente enquête van de Commissie blijkt dat zeven van de tien Europeanen denken dat problemen in verband met water een grote zorg zijn. Verontreiniging door puntbronnen en diffuse bronnen, overmatige onttrekking van water en omleggingen van rivieren en meren vormen een bedreiging voor de inspanningen om tegen 2015 een goede toestand van de Europese wateren te bereiken. Met water verband houdende natuurrampen zoals droogte en overstromingen komen vaker voor en worden ook ernstiger in grote delen van ons continent en de ernst en de frequentie ervan zal naar verwachting nog toenemen als gevolg van de klimaatverandering en wijzigingen in landgebruik. Tijdens de Groene Week zal een overzicht worden gegeven van EU-beleidsterreinen met betrekking tot water en zal worden nagegaan hoe zij moeten ontwikkelen om de toekomstige uitdagingen aan te gaan.

De evenementen van de Groene Week zullen worden meegenomen in de blauwdruk ter bescherming van de waterreserves van Europa, die voor november dit jaar op de agenda staat. Als een van de voorbereidende stappen voor deze blauwdruk, wordt in het kader van de Groene week ook de 3e Europese Waterconferentie gehouden, een platform voor raadpleging en discussie tussen een groot aantal belanghebbenden, de lidstaten en de Europese Commissie. Een live webcast zal beschikbaar zijn op de website van de conferentie. Het programma van de conferentie is te vinden op: http://waterblueprint2012.eu/programme.

De blauwdruk, die op de lange termijn tot doel heeft de beschikbaarheid van water van goede kwaliteit voor duurzaam en billijk gebruik te garanderen, zal de nieuwe beleidsreactie van de EU zijn op de uitdagingen in verband met water als hulpbron.

Achtergrond

De 12e editie van Groene Week, de grootste jaarlijkse conferentie over het Europese milieubeleid, heeft plaats van 22 tot 25 mei 2012 in Brussel. Belangrijkste sprekers:

 • Janez Potočnik, EU-commissaris voor Milieu

 • Connie Hedegaard, EU-commissaris voor Klimaatactie

 • IDA Auken, Deens minister van Milieu

 • Merk Mwandosya, minister van Water en irrigatie, Tanzania

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, minister van Water en milieu, Oeganda

 • Fritz Holzwarth, adjunct directeur-generaal van het Bondsministerie voor Milieuzaken, Duitsland

 • Angél Gurria, secretaris-generaal van de OESO

 • Michel Candotti, hoofdadviseur van de uitvoerend directeur van het UNEP

 • Igor Volodin, hoofd Waterbeheer van de UNIDO

 • Monica Scatasta, adjunct economisch adviseur, afdeling Water en waterbeheer van de Europese Investeringsbank (EIB)

 • Staffan Nilsson, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité

 • Tony Long, directeur Europees Beleidsbureau van het WWF

 • Saskia Richartz, directeur EU-oceaanbeleid van Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, voorzitter van het Global Water Institute (GWI)

Meer informatie:

Voor het programma van de Groene Week 2012 en live-uitzendingen van de bijeenkomsten, zie: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar