Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide. Briselē atklāj Zaļo nedēļu

Briselē, 2012. gada 22. maijā. Šodien sākās Eiropas lielākā vides konference ar moto "Ūdens — no svara katra lāse". Šīgada Zaļā nedēļa ir veltīta ūdenim un trīs dienas pulcēs aptuveni 3000 dalībnieku, kuri apspriedīs ar ūdeni saistītus jautājumus. Ieinteresēto aprindu, NVO un valdību pārstāvji, kā arī ES amatpersonas meklēs risinājumu galvenajām ar ūdeni saistītajām problēmām, piemēram, kā nodrošināt kvalitatīva ūdens pieejamību apstākļos, kad strauji aug iedzīvotāju skaits un klimata pārmaiņas kļūst aizvien pamanāmākas. Organizācijas un uzņēmumi dalīsies paraugpraksē 52 izstādes stendos. Notiks arī vairāki paralēli pasākumi, tostarp tiks demonstrētas filmas "La Soif du monde” ["Pasaules slāpes"], "Oceans" ["Okeāni"] un “Africa Turns Green” ["Āfrika zaļo"]. Šajā nedēļā tiks pasniegtas arī Eiropas uzņēmējdarbības balvas vides jomā, kuru mērķis ir godināt novatoriskus uzņēmumus, kas savā darbībā sekmīgi savieno inovāciju, konkurētspēju un izcilus ekoloģiskos rādītājus; notiks arī trešā Eiropas konference par ūdeni — pasākums, kas pulcē ietekmīgas aprindas.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Ūdens vārda tiešā nozīmē ir izdzīvošanai nepieciešams resurss, un cilvēka darbībai uz to ir milzīga ietekme. Es ceru, ka Zaļā nedēļa, kas pulcē simtiem ekspertu un ieinteresēto personu, palīdzēs pilnveidot esošo politiku un rast jaunas idejas, lai saglabātu šo visiem tik nepieciešamo resursu."

Nesens Eiropas Komisijas apsekojums liecina, ka 7 no 10 Eiropas iedzīvotājiem ir nobažījušies par ūdens problēmām. Piesārņojums no lokāliem un difūziem avotiem, pārmērīga ūdens ieguve un upju un ezeru plūduma maiņa apdraud centienus līdz 2015. gadam panākt Eiropas ūdeņu labu ekoloģisko stāvokli. Ar ūdeni saistītas dabas katastrofas (sausums un plūdi) daudzviet kontinentā mūs piemeklē aizvien biežāk un smagāk, un prognozē, ka klimata pārmaiņu un zemes izmantojuma maiņas dēļ to biežums un smagums aizvien palielināsies. Zaļajā nedēļā varēs gūt pārskatu par ES ūdenssaimiecības politiku un apsvērt, kā to pilnveidot, lai varētu risināt nākotnes problēmas.

Nedēļas pasākumos gūtās atziņas ņems vērā Eiropas ūdens resursu aizsardzības plānā, ko paredzēts sagatavot līdz šī gada novembrim. Zaļās nedēļas laikā norisināsies viens no aizsardzības plāna sagatavošanas pasākumiem, proti, trešā Eiropas konference par ūdeni, kurā apspriedīsies un diskutēs dažādas ūdenssaimniecībā ieinteresētās personas, dalībvalstis un Eiropas Komisija. Konferenci varēs vērot tiešsaistē tās tīmekļa vietnē. Konferences programma atrodama http://waterblueprint2012.eu/programme.

Aizsardzībā plānā, kura ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ūdeni un tā ilgtspējīgu un taisnīgu izmantošanu, tiks izklāstīta jaunā ES politika, lai risinātu ar ūdeni kā resursu saistītās problēmas.

Vispārīga informācija

Zaļā nedēļa šogad notiks jau 12. reizi. Tā ir lielākā ikgadējā konference par Eiropas vides politiku un norisināsies Briselē no 2012. gada 22. līdz 25. maijam. Galvenie referenti:

 • Janez Potočnik, ES vides komisārs

 • Connie Hedegaard, ES klimata politikas komisāre

 • Ida Auken, Dānijas vides ministre

 • Mark Mwandosya, Tanzānijas ūdens un apūdeņošanas lietu ministrs

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Ugandas ūdens un vides ministre

 • Fritz Holzwarth, Vācijas Federālās vides ministrijas ģenerāldirektora vietnieks

 • Angél Gurria, ESAO ģenerālsekretārs

 • Michel Candotti, ANO Vides programmas izpilddirektora galvenais padomnieks

 • Igor Volodin, ANO Industriālās attīstības organizācijas Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs

 • Monica Scatasta, Eiropas Investīciju bankas Ūdens un atkritumu saimniecības nodaļas ekonomiskā padomdevēja vietniece

 • Staffan Nilsson, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

 • Tony Long, Pasaules Dabas fonda Eiropas politikas biroja direktors

 • Saskia Richartz, "Greenpeace” ES okeānu politikas nodaļas vadītāja

 • Valérie Ndaruzaniye, Globālā ūdens institūta priekšsēdētāja

Plašāka informācija

Šajā vietnē var iepazīties ar Zaļās nedēļas 2012. gada programmu un vērot pasākumus tiešsaistē: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar