Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Briuselyje prasideda Žalioji savaitė

Briuselis, 2012 m. gegužės 22 d. Šiandien prasidėjo didžiausia Europos aplinkos konferencija „Vandens problema – svarbus kiekvienas lašas“. Į Žaliosios savaitės, šiemet skirtos vandeniui, renginius susirinks apie 3000 dalyvių, kurie tris dienas svarstys su vandeniu susijusius klausimus. Suinteresuotosios šalys, NVO, valdžios atstovai ir ES pareigūnai svarstys, kaip spręsti pagrindines vandens problemas, pvz., kaip užtikrinti gerą vandens kokybę spartaus pasaulio gyventojų skaičiaus augimo ir vis akivaizdesnės klimato kaitos sąlygomis. Organizacijos ir bendrovės 52 stendų parodoje pristatys geriausius veiklos pavyzdžius; taip pat bus įvairių kitų renginių, įskaitant filmų „La Soif du monde“ („Pasaulio troškulys“), „Oceans“ („Vandenynai“) ir „Africa Turns Green“ („Afrika atranda ekologiją“) peržiūrą. Tarp savaitės renginių – Europos verslo apdovanojimai už veiksmus aplinkos srityje, skirti pagerbti inovacijas diegiančias bendroves, kurios sėkmingai derina inovacijas, konkurencingumą ir puikius aplinkosauginio veiksmingumo rezultatus, taip pat trečioji Europos vandens konferencija, į kurią susirinks aukšto lygio suinteresuotosios šalys.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Vanduo tiesiogine prasmė yra gyvybiškai svarbus išteklius, kuriam žmogaus veikla daro didelį poveikį. Tikiuosi, kad per Žaliąją savaitę šimtai čia susirinkusių ekspertų ir suinteresuotųjų šalių padės plėtoti dabartinę politiką ir siūlyti naujų idėjų, kad šį brangų išteklių išsaugotume visų mūsų naudai.“

Neseniai Europos Komisijos atlikto tyrimo duomenimis, septyni iš dešimties europiečių mano, kad su vandeniu susijusios problemos kelia didelį susirūpinimą. Tarša iš sutelktųjų ir pasklidųjų šaltinių, vandens pereikvojimas ir upių bei ežerų ribų keitimas kelia pavojų siekiui iki 2015 m. užtikrinti gerą Europos vandenų būklę. Didelėje mūsų žemyno dalyje įvyksta vis daugiau su vandeniu susijusių stichinių nelaimių, tokių kaip sausros ir potvyniai, ir jos vis didesnės; manoma, kad dėl klimato kaitos ir žemės naudojimo pokyčių jos taps dar dažnesnės ir didesnės. Per Žaliąją savaitę bus pateikta su vandeniu susijusios ES politikos apžvalga ir svarstoma, kaip ji galėtų būti plėtojama siekiant spręsti ateities uždavinius.

Savaitės renginiai padės rengti Europos vandens išteklių apsaugos veiksmų planą, kurį numatoma pateikti šių metų lapkričio mėn. Rengiantis pateikti veiksmų planą per Žaliąją savaitę bus surengta ir trečioji Europos vandens konferencija, kurioje įvairios vandens sektoriaus suinteresuotosios šalys, valstybės narės ir Europos Komisija turės galimybę konsultuotis ir diskutuoti. Stebėti tiesioginę transliaciją internetu bus galima konferencijos interneto svetainėje. Konferencijos programa pateikiama http://waterblueprint2012.eu/programme.

Veiksmų planas, kurio ilgalaikis tikslas – užtikrinti pakankamai geros kokybės vandens, tinkamo tvariai ir teisingai naudoti – bus pagrindinė naujosios ES politikos priemonė problemoms, susijusioms su vandeniu kaip ištekliumi, spręsti.

Pagrindiniai faktai

Briuselyje 2012 m. gegužės 22–25 d. dvyliktą kartą rengiama Žalioji savaitė – didžiausia metinė Europos aplinkos politikos konferencija. Pagrindiniai konferencijos pranešėjai:

 • Janezas Potočnikas, už aplinką atsakingas ES Komisijos narys,

 • Connie Hedegaard, už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė,

 • Ida Auken, Danijos aplinkos ministrė,

 • Markas Mwandosya, Tanzanijos vandens ir irigacijos reikalų ministras,

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Ugandos vandens ir aplinkos ministrė,

 • Fritzas Holzwarthas, Vokietijos federalinės aplinkos ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas,

 • Angélas Gurria, OECD generalinis sekretorius,

 • Michelis Candotti, Jungtinių Tautų aplinkos programos (JTAP) vykdomojo direktoriaus pagrindinis patarėjas,

 • Igoris Volodinas, Jungtinių Tautų Pramonės plėtros organizacijos (UNIDO) Vandentvarkos padalinio vadovas,

 • Monica Scatasta, Europos investicijų banko (EIB) Vandentvarkos ir atliekų tvarkymo skyriaus ekonominio patarėjo pavaduotoja,

 • Staffanas Nilssonas, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas,

 • Tony Longas, Pasaulio laukinės gamtos fondo (WWF) Europos politikos biuro direktorius,

 • Saskia Richartz, organizacijos Greenpeace ES vandenynų politikos direktorė,

 • Valérie Ndaruzaniye, Pasaulio vandens instituto (GWI) prezidentė.

Daugiau informacijos

Rasti Žaliosios savaitės programą ir stebėti tiesiogines transliacijas galima adresu

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar