Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: Vihreä viikko alkaa Brysselissä

Bryssel 22. toukokuuta 2012 – Tänään käynnistyy EU:n vihreä viikko, Euroopan suurin ympäristöalan konferenssi, jonka aiheena ovat veteen liittyvät haasteet ja tunnuslauseena ”Haasteena vesi – jokainen pisara on tärkeä” (”The Water Challenge – Every Drop Counts”). Tämänvuotisen vihreän viikon noin 3000 osallistujaa keskustelee kolmen päivän aikana veteen liittyvistä kysymyksistä. Sidosryhmät, kansalaisjärjestöt, hallitusten edustajat ja EU:n virkamiehet etsivät ratkaisuja keskeisiin veteen liittyviin ongelmiin, kuten siihen, kuinka varmistetaan, että väestön kasvaessa nopeasti ja ilmastonmuutoksen kiihtyessä hyvälaatuista vettä riittää kaikkien tarpeisiin. Organisaatiot ja yritykset esittelevät parhaita käytäntöjä 52 näyttelypöydän äärellä, ja muiden tapahtumien joukossa esitetään elokuvat ”La Soif du monde”, ”Oceans” ja ”Africa Turns Green”. Viikon aikana julkistetaan yrityksille myönnettävät Euroopan unionin ympäristöpalkinnot. Niillä palkitaan innovoivia yrityksiä, jotka onnistuvat yhdistämään toiminnassaan innovoinnin, kilpailukyvyn ja erinomaisen ympäristötehokkuuden. Osana vihreää viikkoa järjestetään myös kolmas Euroopan vesikonferenssi, joka kokoaa yhteen korkean tason sidosryhmiä.

Ympäristökomissaari Janez Potočnik totesi, että vesi on elintärkeä luonnonvara, johon ihmisen toiminnalla on valtava vaikutus. Potočnik toivoo, että vihreän viikon aikana paikalle tulleet sadat asiantuntijat ja asiasta kiinnostuneet voivat sekä kehittää nykyistä politiikkaa että esittää uusia ideoita arvokkaiden vesivarojemme säilyttämiseksi.

Euroopan komission tuore mielipidetutkimus osoittaa, että seitsemän kymmenestä eurooppalaisesta pitää veteen liittyviä ongelmia vakavana huolenaiheena. Piste- ja hajakuormituksesta aiheutuva veden pilaantuminen, vesivarojen liikakäyttö ja jokien ja järvien muuttaminen ovat uhkana tavoitteelle saattaa Euroopan vedet hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Veteen liittyvät luonnonkatastrofit kuten kuivuudet ja tulvat ovat yleistyneet ja niiden vaikutukset käyneet yhä vakavammiksi monin paikoin mantereellamme. Odotettavissa on, että ilmastonmuutoksen ja maankäytön muutosten seurauksena luonnonkatastrofien kehitys vain jatkuu samaan suuntaan. Vihreä viikko ‑tapahtumassa luodaan yleiskatsaus veteen liittyvään EU:n politiikkaan ja pohditaan, miten sitä olisi kehitettävä, jotta voidaan kohdata edessä olevat haasteet.

Viikon tapahtumien sisältö ruokkii Euroopan vesivarojen turvaamista koskevaa suunnitelmaa, jonka on määrä valmistua tämän vuoden marraskuussa. Suunnitelman valmistelun yksi vaihe on vihreän viikon yhteydessä järjestettävä kolmas Euroopan vesikonferenssi. Konferenssissa kuullaan suurta joukkoa vesialan sidosryhmiä sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan komission edustajia, jotka keskustelevat vesialan kysymyksistä. Konferenssin verkkosivulla sen tapahtumia voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Konferenssin ohjelma: http://waterblueprint2012.eu/programme.

Euroopan vesivarojen turvaamista koskeva suunnitelman tarkoituksena on turvata hyvälaatuisen veden saanti sekä kestävä ja tasa-arvoinen veden käyttö pitkäjänteisesti. Suunnitelma on pohjana EU:n vesivaroihin liittyviä haasteita koskevalle politiikalle.

Tausta

Järjestyksessä 12:s vihreä viikko, suurin Euroopan ympäristöpolitiikkaa käsittelevä vuosittainen tapahtuma, järjestetään 22.–25.5. 2012 Brysselissä. Tapahtuman pääpuhujia ovat muiden muassa:

 • Janez Potočnik, EU:n ympäristökomissaari

 • Connie Hedegaard, EU:n ilmastotoimista vastaava komissaari

 • Ida Auken, Tanskan ympäristöministeri

 • Mark Mwandosya, Tansanian vesihuollosta ja kastelujärjestelmistä vastaava ministeri

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Ugandan vesi- ja ympäristöministeri

 • Fritz Holzwarth, varapääjohtaja, Saksan liittovaltion ympäristöministeriö

 • Angél Gurria, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) pääsihteeri

 • Michel Candotti, YK:n ympäristöohjelman (UNEP) pääjohtajan tärkein neuvonantaja

 • Igor Volodin, päällikkö, vesihallinnon osasto, YK:n teollisen kehityksen järjestö (UNIDO)

 • Monica Scatasta, taloudellinen varaneuvonantaja, vesi- ja jätehuollon jaosto, Euroopan investointipankki (EIB)

 • Staffan Nilsson, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

 • Tony Long, johtaja, WWF:n Euroopan poliittinen toimisto

 • Saskia Richartz, EU:n valtamerten politiikan seurannasta vastaava neuvonantaja, Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, puheenjohtaja, Global Water Institute (GWI)

Lisätietoja:

Vihreän viikon 2012 ohjelma ja tapahtumat suorina verkkolähetyksinä:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren (+32 2) 299 18 30


Side Bar