Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: Brüsselis algab roheline nädal

Brüssel, 22. mai 2012. Täna algas Euroopa suurim keskkonnakonverents, mille pealkiri on „Veeprobleem – iga tilk loeb” (“The Water Challenge – Every Drop Counts"). Selle aasta roheline nädal on pühendatud veele. Kolmeks päevaks tuleb kokku ligikaudu 3000 osalejat arutama veega seotud probleeme. Sidusrühmad, vabaühendused, valitsuste esindajad ja ELi ametnikud otsivad lahendusi veega seotud põhiprobleemidele, näiteks kuidas tagada kvaliteetse vee kättesaadavus tingimustes, kus rahvastik kasvab kiiresti ja kliima muutumine on ilmselge. Organisatsioonid ja äriühingud esitavad näiteid parimatest tavadest 52 stendiga näitusel, arvukate kõrvalürituste hulgas on ka filmide “La Soif du monde” (e k maailma janu), "Oceans" (e k ookeanid) ja “Africa Turns Green” (e k Aafrika muutub roheliseks) linastused. Rohelise nädala oluliseks sündmuseks on Euroopa keskkonnaalaste ettevõtlusauhindade väljakuulutamine, millega pärjatakse innovatiivseid ettevõtjaid, kes on edukalt ühendanud innovatsiooni, konkurentsivõime ja silmapaistva keskkonnahoidlikkuse. Samuti toimub siis kolmas Euroopa veekonverents, mis on sidusrühmi koondav suursündmus.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Vesi on sõna otseses mõttes eluliselt tähtis ressurss ja inimtegevusel on veele tohutu mõju. Ma loodan, et rohelise nädala jooksul aitavad sajad siia kogunenud eksperdid ja huvitatud pooled edasi arendada praeguseid poliitikasuundi ning tulevad lagedale uute ideedega, kuidas hoida seda meile kõigile väärtuslikku vara.”

Euroopa Komisjoni hiljutisest uuringust nähtub, et kümnest eurooplasest seitse tunneb veeprobleemide pärast tõsiselt muret. Reostus punkt- ja hajaallikatest, liigne veevõtmine ning jõgede ja järvede muutmine ei luba saavutada eesmärki, et 2015. aastaks oleks kogu Euroopa vee seisund hea. Veega seotud loodusõnnetused nagu põuad ja üleujutused on läinud suures osas meie mandrist sagedasemaks ja tõsisemaks. Kliimamuutuse ja maakasutuse muutumise tõttu võib eeldada, et neid tuleb ette üha rohkem ja raskemal kujul. Roheline nädal annab ülevaate veega seotud ELi poliitikasuundadest ning peetakse aru, kuidas neid tulevaste probleemide lahendamiseks paremini kujundada.

Nädala sündmused annavad ainest Euroopa veevarude kaitse kavale, mis peaks valmima selle aasta novembris. Kava ettevalmistusetapina toimub rohelise nädala raames ka kolmas Euroopa veekonverents, mis on konsulteerimise ja arutluste platvormiks arvukatele veega seotud sidusrühmadele, liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile. Otseülekannet veebis võib vaadata konverentsi veebisaidil. Konverentsi programm: http://waterblueprint2012.eu/programme.

Veevarude kaitse kava, mille pikaajaline eesmärk on tagada hea kvaliteediga vee kättesaadavus säästlikuks ja õiglaseks veekasutuseks, kujutab endast uut ELi poliitikavahendit, millega lahendada vett kui ressurssi ümbritsevaid probleeme.

Taust

Kaheteistkümnendat korda toimuv roheline nädal on Euroopa keskkonnapoliitika suurim iga-aastane konverents. See toimub Brüsselis 22.–25. mail 2012. Rohelise nädala peaesinejad

 • ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik

 • ELi kliimameetmete volinik Connie Hedegaard

 • Ida Auken, Taani keskkonnaminister

 • Mark Mwandosya, Tansaania vee- ja niisutusminister

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Uganda vee- ja keskkonnaminister

 • Fritz Holzwarth, Saksamaa föderaalse keskkonnaministeeriumi asepeadirektor

 • Angél Gurria, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) peasekretär

 • Michel Candotti, ÜRO keskkonnaprogrammi tegevdirektori peanõunik

 • Igor Volodin, ÜRO Tööstusarengu Organisatsiooni veemajandusosakonna juhataja

 • Monica Scatasta, Euroopa Investeerimispanga veemajanduse ja jäätmekäitluse osakonna asemajandusnõunik

 • Staffan Nilsson, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

 • Tony Long, Maailma Looduse Fondi (WWF) Euroopa poliitika büroo direktor

 • Saskia Richartz, Greenpeace'i ELi ookeanipoliitika direktor

 • Valérie Ndaruzaniye, Ülemaailmse Veeinstituudi (GWI) president

Lisateave:

Rohelise nädala 2012 programm ja üritused reaalajas:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar