Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Miljø: Grøn Uge i Bruxelles

Bruxelles den 22. maj 2012 – Europas største miljøkonference begyndte i dag under overskriften "Vandkampen – Hver dråbe tæller". Dette års udgave af Grøn Uge står i vandets tegn, og omkring 3 000 deltagere samles over tre dage for at diskutere spørgsmål relateret til vand. Berørte aktører, ngo'er, regeringsrepræsentanter og repræsentanter for EU vil søge at finde en løsning på vigtige vandproblemer, såsom hvordan man sikrer adgangen til vand af god kvalitet i lyset af den hurtige befolkningstilvækst og stadig mere åbenbare klimaforandringer. Organisationer og virksomheder præsenterer deres bedste praksis på en udstilling med 52 stande, mens en lang række arrangementer finder sted sideløbende, heriblandt forevisninger af filmene "La Soif du monde", "Oceans" og "Africa Turns Green". Ugen danner også ramme om den europæiske miljøpris, der tildeles innovative virksomheder, som med succes har formået at kombinere innovation og konkurrencedygtighed med enestående præstationer på miljøområdet, samt den 3. Europæiske Vandkonference, der er et arrangement på højt niveau.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Vand er bogstaveligt talt en livsnødvendig ressource, og menneskets aktiviteter har en indvirkning på den. Jeg håber, at de hundreder af eksperter og berørte aktører, der er samlet her til den Grønne Uge, vil hjælpe med til at videreudvikle eksisterende politikker og udvikle nye idéer, så der værnes om denne værdifulde ressource til gavn for os alle."

En undersøgelse foretaget af Europa-Kommissionen for nylig viser, at syv ud af ti europæere mener, at vandrelaterede problemer er alvorlige. Forurening fra punktkilder og diffuse kilder, overforbrug af grundvand og ændringer af floder og søer truer indsatsen for at opnå en "god tilstand" for europæisk vand inden udgangen af 2015. Naturkatastrofer såsom tørke og oversvømmelser er blevet mere hyppige og alvorlige i større dele af vores kontinent, og det forventes, at disse naturkatastrofer bliver endnu mere hyppige og alvorlige som følge af klimaforandringer og ændringer i arealanvendelsen. Grøn Uge præsenterer en oversigt over EU-vandpolitikker, og det diskuteres efterfølgende, hvordan disse bør udvikles for at imødegå de udfordringer, der venter forude.

Denne uges arrangementer bliver en del af baggrunden for den kommende strategi for beskyttelse af EU's vandressourcer, der er planlagt til november i år. Som et led i den forberedende fase for denne strategi danner Grøn Uge også ramme om den 3. Europæiske Vandkonference, der er et konsultations- og debatforum for en lang række relevante aktører, medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. En direkte webcast vil være tilgængelig via konferencens websted. Konferenceprogrammet er tilgængeligt på: http://waterblueprint2012.eu/programme.

Strategien, hvis langsigtede mål er at sikre adgang til vand af god kvalitet til et bæredygtigt og rimeligt vandforbrug, er EU's seneste politiske svar på de udfordringer, der ligger bag vand som ressource.

Baggrund

Den 12. udgave af Grøn Uge, der er den største årlige konference om europæisk miljøpolitik, finder sted i Bruxelles fra den 22.-25. maj 2012. Hovedtalerne er:

 • Janez Potočnik, EU-kommissær for miljø

 • Connie Hedegaard, EU-kommissær for klima

 • Ida Auken, Danmarks miljøminister

 • Mark Mwandosya, Tanzanias minister for vand og kunstvanding

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, Ugandas minister for vand og mil

 • Fritz Holzwarth, vicegeneraldirektør i det tyske forbundsministerium for miljø

 • Angél Gurria, generalsekretær for OECD

 • Michel Candotti, ledende rådgiver for UNEP's administrerende direktør

 • Igor Volodin, chef for UNIDO's vandforvaltningsenhed

 • Monica Scatasta, økonomisk vicerådgiver i vand- og affaldsforvaltningsafdelingen i Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

 • Staffan Nilsson, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 • Tony Long, direktør for kontoret for europapolitik i WWF

 • Saskia Richartz, direktør for havpolitik i EU, Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, formand for Global Water Institute (GWI)

Yderligere oplysninger

Find programmet for Grøn Uge 2012 på dette websted, hvor sessionerne også kan følges live: http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar