Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Životní prostředí: v Bruselu začíná Zelený týden

Brusel 22. května 2012 – Dnes byla pod heslem „Jak zajistit dostatek vody – každá kapka se počítá“ zahájena největší evropská konference o životním prostředí. V letošním roce je Zelený týden věnován vodě. Přibližně 3 000 účastníků bude v průběhu tří dnů diskutovat o problémech souvisejících s vodou. Zúčastněné strany, nevládní organizace, zástupci vlád a úředníci EU budou hledat řešení klíčových problémů s vodou, tj. jak zabezpečit dostupnost kvalitní vody v souvislosti s rychlým růstem populace a stále zřejmější změnou klimatu. Na výstavní ploše obsahující 52 stánků budou organizace a společnosti předvádět osvědčené postupy. V rámci konference proběhne řada doprovodných akcí včetně promítání filmů „La Soif du monde“(Žízeň světa), „Oceans“ (Oceány) a „Africa Turns Green“ (Zelenající Afrika). Během Zeleného týdne budou také uděleny Evropské ceny životního prostředí pro podniky. Toto ocenění je určeno inovativním společnostem, které úspěšně spojují inovace s konkurenceschopností a přitom minimálně zatěžují životní prostředí. Proběhne také třetí Evropská konference o vodě, na které se sejdou zúčastněné strany na vysoké úrovni.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Voda je zdrojem života a činnost člověka má na tento zdroj obrovský vliv. Doufám, že během Zeleného týdne stovky odborníků a zúčastněné strany, které se zde sešly, pomohou jak rozpracovat stávající politiky, tak přijdou s novými myšlenkami, aby byl tento vzácný zdroj zachován pro nás pro všechny.“

Z nedávného průzkumu Evropské komise vyplynulo, že sedm z deseti Evropanů se domnívá, že problémy související s vodou jsou důvodem k vážným obavám. Znečišťování z bodových a difúzních zdrojů, nadbytečný odběr vody a změny řek a jezer ohrožují úsilí o dosažení dobrého stavu evropských vod do roku 2015. Přírodní katastrofy související s vodou, jako jsou sucha a povodně, jsou ve velkých oblastech našeho světadílu stále častější a ničivější. V důsledku změny klimatu a změnách ve využívání půdy se očekává, že se jejich četnost ještě zvýší a jejich dopady budou ještě závažnější. Během Zeleného týdne bude přednesen přehled politik EU vztahujících se k vodě a bude posouzeno, jak by se tyto politiky měly dále vyvíjet s cílem řešit problémy, které před námi stojí.

Výstupy z akcí organizovaných během Zeleného týdne se promítnou do plánu na ochranu evropských vodních zdrojů, který má být předložen v listopadu tohoto roku. Jako součást přípravy na vypracování plánu je v rámci Zeleného týdne pořádána také třetí Evropská konference o vodě, na které proběhnou konzultace a diskuse mezi velkým počtem zúčastněných stran, členskými státy a Evropskou komisí. Živé vysílání bude možno sledovat na internetových stránkách konference. Program konference je k dispozici na adrese http://waterblueprint2012.eu/programme.

Plán, jehož dlouhodobým cílem je zajištění dostupnosti kvalitní vody pro udržitelné a rovnoměrné využívání vody, bude představovat novou odpověď politiky EU na problémy spojené s vodou jako přírodním zdrojem.

Souvislosti

12. ročník Zeleného týdne, největší výroční konference o evropské politice v oblasti životního prostředí, se bude konat ve dnech 22. až 25. května 2012 v Bruselu. Mezi hlavními řečníky budou:

 • Janez Potočnik, komisař EU pro životní prostředí

 • Connie Hedegaard, komisařka EU pro oblast klimatu

 • Ida Auken, dánská ministryně životního prostředí

 • Mark Mwandosya, tanzanský ministr pro vodu a zavlažování

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, ugandská ministryně pro vodu a životní prostředí

 • Fritz Holzwarth, zástupce generálního ředitele, spolkové ministerstvo životního prostředí, Německo

 • Angél Gurria, generální tajemník OECD

 • Michel Candotti, hlavní poradce výkonného ředitele Programu OSN pro životní prostředí (UNEP)

 • Igor Volodin, vedoucí oddělení pro hospodaření s vodou Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

 • Monica Scatasta, zástupkyně ekonomického poradce, divize hospodaření s vodou a nakládání odpady, Evropská investiční banka (EIB)

 • Staffan Nilsson, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru

 • Tony Long, ředitel Úřadu pro evropskou politiku Světového fondu na ochranu přírody (WWF)

 • Saskia Richartz, ředitelka pro politiku EU v oblasti oceánů, Greenpeace

 • Valérie Ndaruzaniye, předsedkyně, Světový vodní institut (GWI)

Další informace:

Program Zeleného týdne 2012 a možnost sledovat zasedání živě:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar