Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: в Брюксел започва „Зелена седмица“

Брюксел, 22 май 2012 г. Под мотото „Предизвикателството пред водата — всяка капка е важна“ днес започна най-голямата европейска конференция, посветена на околната среда. Тя се провежда в рамките на тазгодишното издание на Зелената седмица, посветено на водата, и ще включва тридневно обсъждане на свързани с водата въпроси с около 3000 участници. Заинтересовани страни, неправителствени организации, представители на държавните администрации и служители на ЕС ще търсят решения на основни проблеми в областта на водните ресурси, например гарантирането на запасите от вода с добро качество на фона на бързото нарастване на населението и все по-ярко изразените изменения на климата. Организации и дружества ще представят най-добрите практики на изложение с 52 щанда, а многобройните паралелни мероприятия включват премиери на филмите “La Soif du monde” („Жаждата на света“), "Oceans" („Океани“), и “Africa Turns Green” („Африка по пътя на екологичното развитие“). През тази седмица ще бъдат раздадени Европейските бизнес награди за околната среда, които поощряват новаторските фирми, успешно съчетаващи иновации, конкурентоспособност и изключителна грижа за околната среда; ще се състои и Европейската конференция за водите — среща на високо равнище на заинтересованите страни.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Водата е жизненоважен ресурс, върху който човешката дейност оказва огромно въздействие. Надявам се в рамките на Зелената седмица стотиците експерти и заинтересовани страни, събрани тук, да помогнат за доразвиването както на съществуващата политика, така и на нови идеи, за да може този ценен ресурс да бъде съхранен за благото на всички нас“.

Неотдавнашно проучване на Европейската комисия показа, че седем от десет европейци смятат, че проблемите, свързани с водата, са повод за сериозна загриженост. Замърсяването от точкови и дифузни източници, прекомерното водочерпене и изкуствените изменения на речните и езерните корита застрашават усилията за постигане на добро екологично състояние на европейските води до 2015 г. На много места на нашия континент свързаните с водите природни бедствия, например сушите и наводненията, стават по-чести и по-тежки, като се очаква честотата и мащабът им да нараснат още в резултат на измененията на климата и промените в земеползването. На Зелената седмица ще бъде представен преглед на политиките на ЕС в областта на водите и ще се разгледат варианти за тяхното развитие с оглед бъдещите предизвикателства.

Проявите в рамките на Зелената седмица ще послужат за изготвянето на Плана за опазване на водните ресурси на Европа, който предстои да бъде представен през ноември тази година. Като част от подготовката за този план, Зелената седмица включва и третата Европейска конференция за водите, платформа за консултации и разисквания между голям брой заинтересовани страни, държави членки и Европейската комисия. На интернет страницата на конференцията ще бъде осигурено пряко излъчване по интернет. Програмата на конференцията може да бъде намерена на следния адрес: http://waterblueprint2012.eu/programme.

Планът, чиято дългосрочната цел е да гарантира наличието на вода с добро качество, която да се използва устойчиво и равноправно, ще формира политическия отговор на ЕС на предизвикателствата, свързани с този важен ресурс.

Контекст

12-то издание на Зелената седмица, най-голямата годишна конференция на европейската политика в областта на околната среда, ще се състои от 22 до 25 май 2012 г. в Брюксел. Сред ключовите докладчици на конференцията са:

 • Янез Поточник, комисар по околната среда

 • Кони Хедегор, комисар за действията по климата

 • Ида Аукен, министър на околната среда на Дания

 • Mark Mwandosya, министър на водите и напояването, Танзания

 • Maria Emily Lubega Mutagamba, министър на водите и околната среда, Уганда

 • Фриц Холцварт, заместник-генерален директор, федерално министерство на околната среда, Германия

 • Анхел Гуриа, генерален секретар, ОИСР

 • Мишел Кандоти, главен съветник на изпълнителния директор, ПОСООН

 • Игор Володин, началник на отдела за управление на водите, ЮНИДО

 • Моника Скатаста, заместник-икономически съветник, отдел за управление на водите и отпадъците, Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

 • Стафан Нилсон, председател на Европейския икономически и социален комитет

 • Тони Лонг, директор на европейския офис на Световния фонд за дивата природа

 • Саския Рихарц, директор за политиката на ЕС по океаните, Грийнпийс

 • Valérie Ndaruzaniye, председател, Глобален институт за водите (GWI)

За повече информация:

Можете да видите програмата на „Зелена седмица — 2012“, както и да гледате на живо сесиите на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar