Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen inleder en fördjupad utredning av Outokumpus föreslagna förvärv av Inoxum

Bryssel den 22 maj 2012 — Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad utredning enligt EU:s koncentrationsförordning av ett föreslaget förvärv varigenom den finländska tillverkaren av rostfritt stål Outokumpu, förvärvar Inoxum, en producent av rostfritt stål, som ingår i tyska ThyssenKrupp. Det framgick av kommissionens preliminära undersökning att det finns potentiella allvarliga konkurrensproblem för tillverkningen och distributionen av platta produkter av rostfritt stål på flera marknader där den sammanslagna enheten skulle få mycket stora marknadsandelar. Inledandet av en fördjupad utredning påverkar inte undersökningens slutresultat. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig, fram till den 26 september 2012, att fatta ett slutligt beslut om huruvida den föreslagna transaktionen skulle begränsa en effektiv konkurrens inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kommissionen undersökte de konkurrensmässiga effekterna av det föreslagna förvärvet på de berörda marknaderna inom EES-området för försäljningen av plattor, varmvalsade och kallvalsade produkter av rostfritt stål. Parternas sammanlagda marknadsandelar är betydande på samtliga marknader. Dessutom skulle endast tre integrerade tillverkare av platta produkter av rostfritt stål förbli verksamma inom EES-området efter den föreslagna transaktionen.

Kommissionen kommer nu att göra en fördjupad utredning av det föreslagna förvärvet för att avgöra om dessa farhågor kan bekräftas.

Transaktionen anmäldes till kommissionen den 10 april 2012.

Företag och produkter

Outokumpu är ett finländskt företag som är noterat på Helsingfors fondbörs. Det är moderbolaget i en koncern som tillverkar och distribuerar produkter av rostfritt stål i hela världen. Outokumpu tillverkar också ferrokrom.

Inoxum är en producent av rostfritt stål som ingår i tyskaThyssenKrupp AG. Inoxum tillverkar och distribuerar produkter av rostfritt stål och höglegerade produkter.

Regler och förfaranden för kontroll av företagskoncentrationer

Kommissionen är skyldig att bedöma koncentrationer och förvärv som rör företag vars omsättning överstiger vissa tröskelvärden (se artikel 1 i koncentrationsförordningen) och att förhindra koncentrationer som påtagligt kan hämma en effektiv konkurrens inom EES-området eller en väsentlig del av detta.

De allra flesta koncentrationer medför inga konkurrensproblem och får grönt ljus efter en rutingranskning. Efter att en transaktion har anmälts har kommissionen i allmänhet 25 arbetsdagar på sig att besluta om den ska godkänna den (etapp 1) eller inleda en fördjupad undersökning (etapp 2).

För närvarande pågår tre andra etapp 2-koncentrationsutredningar. Den första gäller Universals föreslagna förvärv av EMI:s musikinspelningsverksamhet (se IP/12/311) med tidsfrist den 6 september 2012. Den andra pågående etapp 2-utredningen inleddes i mars om United Technologys föreslagna förvärv av kontrollen över Goodrich inom sektorn för flygplansutrustning (se IP/12/308). Tidsfristen är den 31 augusti 2012. Den 13 april 2012 inledde kommissionen en etapp 2-utredning om ett samriskföretag för mobilhandel där de brittiska mobiloperatörerna Telefónica, Vodafone och Everything Everywhere ingår (se IP/12/367). Tidsfristen för ett slutligt beslut i ärendet är den 19 september 2012.

En icke-konfidentiell version av detta beslut kommer att finnas på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6471

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar